🔁


History

 1. App license verification failed. Please ensure, that the device is connected to the Internet and then restart the app to verify with the license server. Further app operation will be possible after a positive license verification. App will close in a moment.
      App license verification failed.      
  Please ensure, that the device is connected to the Internet and then restart the app to verify with the license server.     Further app operation will be possible after a positive license verification.      
  App will close in a moment.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Verifikasjon av applikasjonslisensen feilet. Vennligst koble enheten til et nettverk og åpne applikasjon på nytt for å verifisere lisensen mot lisensserveren.Videre bruk av applikasjonen er først mulig etter lisensgodkjenning. Applikasjonen vil nå lukkes.
  Verifikasjon av applikasjonslisensen feilet. Vennligst koble enheten til et nettverk og åpne applikasjon på nytt for å verifisere lisensen mot lisensserveren.Videre bruk av applikasjonen er først mulig etter lisensgodkjenning. Applikasjonen vil nå lukkes.

  Verifikasjon av applikasjonslisensen feilet. 
  Vennligst koble enheten til et nettverk og åpne applikasjon nytt for å verifisere lisensen mot lisensserveren.Videre bruk av applikasjonen er først mulig etter lisensgodkjenning. 
  Applikasjonen vil lukkes.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 3.   Verifikasjon av applikasjonslisensen feilet. Vennligst koble enheten til et nettverk og åpne applikasjon på nytt for å verifisere lisensen mot lisensserveren.Videre bruk av applikasjonen er først mulig etter lisensgodkjenning.  Applikasjonen vil nå lukkes.
    Verifikasjon av applikasjonslisensen feilet. Vennligst koble enheten til et nettverk og åpne applikasjon på nytt for å verifisere lisensen mot lisensserveren.Videre bruk av applikasjonen er først mulig etter lisensgodkjenning.  Applikasjonen vil nå lukkes.

    Verifikasjon av applikasjonslisensen feilet. 
  Vennligst koble enheten til et nettverk og åpne applikasjon nytt for å verifisere lisensen mot lisensserveren.Videre bruk av applikasjonen er først mulig etter lisensgodkjenning.   
  Applikasjonen vil lukkes.

  changed by Oddvarr .
  Copy to clipboard