24 Mar from 2:03am to 2:50am
Lubos Hasko changed 187 translations in Slovak on Manager. Hide changes
 1. Odtoky
  Odtoky
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Odtok
  Odtok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Prílivy
  Prílivy
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Prítok
  Prítok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Prítok
  Prítok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Prítok
  Prítok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Odtok
  Odtok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Odtok
  Odtok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Počiatočná bilancia vlastného kapitálu
  Počiatočná bilancia vlastného kapitálu
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Počiatočná bilancia vlastného kapitálu
  Počiatočná bilancia vlastného kapitálu
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Počiatočná bilancia vlastného kapitálu
  Počiatočná bilancia vlastného kapitálu
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Počiatočná bilancia vlastného kapitálu
  Počiatočná bilancia vlastného kapitálu
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Jedna možnosť na riadok
  Jedna možnosť na riadok
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Jedna možnosť na riadok
  Jedna možnosť na riadok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Jedna možnosť na riadok
  Jedna možnosť na riadok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Jedna možnosť na riadok
  Jedna možnosť na riadok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Prijímací doklad o zrážkovej dani
  Prijímací doklad o zrážkovej dani
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Prijímací doklad o zrážkovej dani
  Prijímací doklad o zrážkovej dani
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Prijímací doklad o zrážkovej dani
  Prijímací doklad o zrážkovej dani
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Prijímací doklad o zrážkovej dani
  Prijímací doklad o zrážkovej dani
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Vlastný účet nákladov na odpis
  Vlastný účet nákladov na odpis
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Vlastný účet nákladov na odpis
  Vlastný účet nákladov na odpis
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Vlastný účet nákladov na odpis
  Vlastný účet nákladov na odpis
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Vlastný účet nákladov na odpis
  Vlastný účet nákladov na odpis
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Vlastný účet na amortizačné náklady
  Vlastný účet na amortizačné náklady
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Vlastný účet na amortizačné náklady
  Vlastný účet na amortizačné náklady
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Vlastný účet na amortizačné náklady
  Vlastný účet na amortizačné náklady
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Vlastný účet na amortizačné náklady
  Vlastný účet na amortizačné náklady
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Keď predaný
  Keď predaný
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Keď sa predáva
  Keď sa predáva
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Keď sa predáva
  Keď sa predáva
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Keď sa predáva
  Keď sa predáva
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Keď je zakúpené
  Keď je zakúpené
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Keď sa kupuje
  Keď sa kupuje
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Keď sa kupuje
  Keď sa kupuje
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Keď sa kupuje
  Keď sa kupuje
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Splatná zrážková daň
  Splatná zrážková daň
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Splatná zrážková daň
  Splatná zrážková daň
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Splatná zrážková daň
  Splatná zrážková daň
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Splatná zrážková daň
  Splatná zrážková daň
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nové potvrdenie o zrážkovej dani
  Nové potvrdenie o zrážkovej dani
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Nové potvrdenie o zrážkovej dani
  Nové potvrdenie o zrážkovej dani
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nové potvrdenie o zrážkovej dani
  Nové potvrdenie o zrážkovej dani
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Nové potvrdenie o zrážkovej dani
  Nové potvrdenie o zrážkovej dani
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Pokladničné doklady na srážkovú daň
  Pokladničné doklady na srážkovú daň
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Pokladničné doklady na srážkovú daň
  Pokladničné doklady na srážkovú daň
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Pokladničné doklady na srážkovú daň
  Pokladničné doklady na srážkovú daň
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Pokladničné doklady na srážkovú daň
  Pokladničné doklady na srážkovú daň
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Pokladničné doklady na srážkovú daň
  Pokladničné doklady na srážkovú daň
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Doklady za Srážkovú Daň
  Doklady za Srážkovú Daň
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nové potvrdenie o zrážkovej dani
  Nové potvrdenie o zrážkovej dani
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Nový Doklad za Zrážkovú Daň
  Nový Doklad za Zrážkovú Daň
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nový Doklad za Zrážkovú Daň
  Nový Doklad za Zrážkovú Daň
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Nový Doklad za Zrážkovú Daň
  Nový Doklad za Zrážkovú Daň
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Doklady za Srážkovú Daň
  Doklady za Srážkovú Daň
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Doklady za Srážkovú Daň
  Doklady za Srážkovú Daň
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Prehodnotenie investícií
  Prehodnotenie investícií
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Prehodnotenie Investícií
  Prehodnotenie Investícií
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Prehodnotenie Investícií
  Prehodnotenie Investícií
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Prehodnotenie Investícií
  Prehodnotenie Investícií
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Prehodnotenie investícií
  Prehodnotenie investícií
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Prehodnotenie investícií
  Prehodnotenie investícií
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Prehodnotenie investícií
  Prehodnotenie investícií
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Prehodnotenie investícií
  Prehodnotenie investícií
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nové prehodnotenie investície
  Nové prehodnotenie investície
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Nové prehodnotenie investície
  Nové prehodnotenie investície
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nové prehodnotenie investície
  Nové prehodnotenie investície
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Nové prehodnotenie investície
  Nové prehodnotenie investície
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nové prehodnotenie investície
  Nové prehodnotenie investície
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Nové prehodnotenie investícií
  Nové prehodnotenie investícií
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nové prehodnotenie investícií
  Nové prehodnotenie investícií
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Nové prehodnotenie investícií
  Nové prehodnotenie investícií
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Pracovný hárok pre prehodnotenie investícií
  Pracovný hárok pre prehodnotenie investícií
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Pracovný hárok pre prehodnotenie investícií
  Pracovný hárok pre prehodnotenie investícií
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Pracovný hárok pre prehodnotenie investícií
  Pracovný hárok pre prehodnotenie investícií
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Pracovný hárok pre prehodnotenie investícií
  Pracovný hárok pre prehodnotenie investícií
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Revalorizácia zásob
  Revalorizácia zásob
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Revalorizácia Skladových Položiek
  Revalorizácia Skladových Položiek
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Revalorizácia Skladových Položiek
  Revalorizácia Skladových Položiek
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Revalorizácia Skladových Položiek
  Revalorizácia Skladových Položiek
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nové prehodnotenie inventára
  Nové prehodnotenie inventára
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Nová Revalorizácia Skladových Položiek
  Nová Revalorizácia Skladových Položiek
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nová Revalorizácia Skladových Položiek
  Nová Revalorizácia Skladových Položiek
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Nová Revalorizácia Skladových Položiek
  Nová Revalorizácia Skladových Položiek
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Preceňovanie zásob
  Preceňovanie zásob
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Revalorizácia Skladových Položiek
  Revalorizácia Skladových Položiek
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Revalorizácia Skladových Položiek
  Revalorizácia Skladových Položiek
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Revalorizácia Skladových Položiek
  Revalorizácia Skladových Položiek
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Realizované menové zisky (straty)
  Realizované menové zisky (straty)
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Realizovaný menový zisk (strata)
  Realizovaný menový zisk (strata)
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Realizovaný menový zisk (strata)
  Realizovaný menový zisk (strata)
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Realizovaný menový zisk (strata)
  Realizovaný menový zisk (strata)
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nerealizovaný menový zisk (strata)
  Nerealizovaný menový zisk (strata)
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Nerealizovaný menový zisk (strata)
  Nerealizovaný menový zisk (strata)
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nerealizovaný menový zisk (strata)
  Nerealizovaný menový zisk (strata)
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Nerealizovaný menový zisk (strata)
  Nerealizovaný menový zisk (strata)
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Prehodnotený zostatok
  Prehodnotený zostatok
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Prehodnotený Zostatok
  Prehodnotený Zostatok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Prehodnotený Zostatok
  Prehodnotený Zostatok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Prehodnotený Zostatok
  Prehodnotený Zostatok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Pracovný hárok pre prehodnotenie zásob
  Pracovný hárok pre prehodnotenie zásob
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Pracovný hárok pre prehodnotenie skladových položiek
  Pracovný hárok pre prehodnotenie skladových položiek
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Pracovný hárok pre prehodnotenie skladových položiek
  Pracovný hárok pre prehodnotenie skladových položiek
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Pracovný hárok pre prehodnotenie skladových položiek
  Pracovný hárok pre prehodnotenie skladových položiek
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Dynamické plynulé prepočty
  Dynamické plynulé prepočty
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Dynamicky plynulé prepočty
  Dynamicky plynulé prepočty
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Dynamicky plynulé prepočty
  Dynamicky plynulé prepočty
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Dynamicky plynulé prepočty
  Dynamicky plynulé prepočty
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Prepočítaná amortizácia
  Prepočítaná amortizácia
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Prepočítaný Odpis
  Prepočítaný Odpis
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Prepočítaný Odpis
  Prepočítaný Odpis
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Prepočítaný Odpis
  Prepočítaný Odpis
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Pracovný list na revalorizáciu meny
  Pracovný list na revalorizáciu meny
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Pracovný list na revalorizáciu meny
  Pracovný list na revalorizáciu meny
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Pracovný list na revalorizáciu meny
  Pracovný list na revalorizáciu meny
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Pracovný list na revalorizáciu meny
  Pracovný list na revalorizáciu meny
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Prehodnotenie meny
  Prehodnotenie meny
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Menové Prehodnotenia
  Menové Prehodnotenia
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nové prehodnotenie meny
  Nové prehodnotenie meny
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Nové prehodnotenie meny
  Nové prehodnotenie meny
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nové prehodnotenie meny
  Nové prehodnotenie meny
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Nové prehodnotenie meny
  Nové prehodnotenie meny
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Menové Prehodnotenia
  Menové Prehodnotenia
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Menové Prehodnotenia
  Menové Prehodnotenia
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Účtovaný realizovaný zisk
  Účtovaný realizovaný zisk
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Zarátaný realizovaný zisk
  Zarátaný realizovaný zisk
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Zarátaný realizovaný zisk
  Zarátaný realizovaný zisk
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Zarátaný realizovaný zisk
  Zarátaný realizovaný zisk
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nerataný Realizovaný Zisk
  Nerataný Realizovaný Zisk
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Nezarátaný Realizovaný Zisk
  Nezarátaný Realizovaný Zisk
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nezarátaný Realizovaný Zisk
  Nezarátaný Realizovaný Zisk
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Nezarátaný Realizovaný Zisk
  Nezarátaný Realizovaný Zisk
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Povolenia používateľa
  Povolenia používateľa
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Používatelské Povolenia
  Používatelské Povolenia
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Používatelské Povolenia
  Používatelské Povolenia
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Používatelské Povolenia
  Používatelské Povolenia
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Náklady na zaokrúhľovanie
  Náklady na zaokrúhľovanie
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Náklady na zaokrúhľovanie
  Náklady na zaokrúhľovanie
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Náklady na zaokrúhľovanie
  Náklady na zaokrúhľovanie
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Náklady na zaokrúhľovanie
  Náklady na zaokrúhľovanie
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Výpisy dodávateľov
  Výpisy dodávateľov
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Dodávateľské Výpisy
  Dodávateľské Výpisy
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Dodávateľské Výpisy
  Dodávateľské Výpisy
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Dodávateľské Výpisy
  Dodávateľské Výpisy
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Položka odpočtu z výplatnej pásky
  Položka odpočtu z výplatnej pásky
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Odpočtová Položka na Výplatnej Páske
  Odpočtová Položka na Výplatnej Páske
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Odpočtová Položka na Výplatnej Páske
  Odpočtová Položka na Výplatnej Páske
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Odpočtová Položka na Výplatnej Páske
  Odpočtová Položka na Výplatnej Páske
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Položka príjmu výplatnej páske
  Položka príjmu výplatnej páske
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Príjmová Položka na Výplatnej Páske
  Príjmová Položka na Výplatnej Páske
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Príjmová Položka na Výplatnej Páske
  Príjmová Položka na Výplatnej Páske
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Príjmová Položka na Výplatnej Páske
  Príjmová Položka na Výplatnej Páske
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Položka príspevku na výplatnej páske
  Položka príspevku na výplatnej páske
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Príspevková Položka na Výplatnej Páske
  Príspevková Položka na Výplatnej Páske
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Príspevková Položka na Výplatnej Páske
  Príspevková Položka na Výplatnej Páske
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Príspevková Položka na Výplatnej Páske
  Príspevková Položka na Výplatnej Páske
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Položky odpočítania z výplatnej pásky
  Položky odpočítania z výplatnej pásky
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Odpočtové Položky na Výplatnej Páske
  Odpočtové Položky na Výplatnej Páske
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Odpočtové Položky na Výplatnej Páske
  Odpočtové Položky na Výplatnej Páske
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Odpočtové Položky na Výplatnej Páske
  Odpočtové Položky na Výplatnej Páske
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Položky príjmu výplatnej páske
  Položky príjmu výplatnej páske
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Príjmové Položky na Výplatnej Páske
  Príjmové Položky na Výplatnej Páske
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Príjmové Položky na Výplatnej Páske
  Príjmové Položky na Výplatnej Páske
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Príjmové Položky na Výplatnej Páske
  Príjmové Položky na Výplatnej Páske
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Položky príspevku na výplatnej páske
  Položky príspevku na výplatnej páske
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Príspevkové Položky na Výplatnej Páske
  Príspevkové Položky na Výplatnej Páske
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Príspevkové Položky na Výplatnej Páske
  Príspevkové Položky na Výplatnej Páske
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Príspevkové Položky na Výplatnej Páske
  Príspevkové Položky na Výplatnej Páske
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nová položka výplatnej páske
  Nová položka výplatnej páske
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Nová Položka na Výplatnej Páske
  Nová Položka na Výplatnej Páske
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nová Položka na Výplatnej Páske
  Nová Položka na Výplatnej Páske
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Nová Položka na Výplatnej Páske
  Nová Položka na Výplatnej Páske
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Účet záväzkov
  Účet záväzkov
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Účet záväzkov
  Účet záväzkov
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Účet záväzkov
  Účet záväzkov
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Účet záväzkov
  Účet záväzkov
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Účet nákladov
  Účet nákladov
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Účet nákladov
  Účet nákladov
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Účet nákladov
  Účet nákladov
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Účet nákladov
  Účet nákladov
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nezaradené
  Nezaradené
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Nezaradené
  Nezaradené
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nezaradené
  Nezaradené
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Nezaradené
  Nezaradené
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Úpravy
  Úpravy
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Úpravy
  Úpravy
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Úpravy
  Úpravy
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Úpravy
  Úpravy
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Zisk z menovej konverzie
  Zisk z menovej konverzie
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Zisk z menovej konverzie
  Zisk z menovej konverzie
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Zisk z menovej konverzie
  Zisk z menovej konverzie
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Zisk z menovej konverzie
  Zisk z menovej konverzie
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Strata z menovej konverzie
  Strata z menovej konverzie
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Strata z menovej konverzie
  Strata z menovej konverzie
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Strata z menovej konverzie
  Strata z menovej konverzie
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Strata z menovej konverzie
  Strata z menovej konverzie
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Zrážková daň
  Zrážková daň
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Zrážková daň
  Zrážková daň
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Zrážková daň
  Zrážková daň
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Zrážková daň
  Zrážková daň
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Pohľadávka zrážkovej dane
  Pohľadávka zrážkovej dane
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Pohľadávka zrážkovej dane
  Pohľadávka zrážkovej dane
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Pohľadávka zrážkovej dane
  Pohľadávka zrážkovej dane
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Pohľadávka zrážkovej dane
  Pohľadávka zrážkovej dane
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Odrať zrážkovú daň
  Odrať zrážkovú daň
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Odrať zrážkovú daň
  Odrať zrážkovú daň
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Odrať zrážkovú daň
  Odrať zrážkovú daň
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Odrať zrážkovú daň
  Odrať zrážkovú daň
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Prehľady dodávateľov (Nezaplatené faktúry)
  Prehľady dodávateľov (Nezaplatené faktúry)
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Dodávateľské Výkazy (Nezaplatené Faktúry)
  Dodávateľské Výkazy (Nezaplatené Faktúry)
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Dodávateľské Výkazy (Nezaplatené Faktúry)
  Dodávateľské Výkazy (Nezaplatené Faktúry)
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Dodávateľské Výkazy (Nezaplatené Faktúry)
  Dodávateľské Výkazy (Nezaplatené Faktúry)
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Prehľad dodávateľov (transakcie)
  Prehľad dodávateľov (transakcie)
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Dodávateľské Výkazy (Transakcie)
  Dodávateľské Výkazy (Transakcie)
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Dodávateľské Výkazy (Transakcie)
  Dodávateľské Výkazy (Transakcie)
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Dodávateľské Výkazy (Transakcie)
  Dodávateľské Výkazy (Transakcie)
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Prehľady zákazníkov (Nezaplatené faktúry)
  Prehľady zákazníkov (Nezaplatené faktúry)
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Zákaznícke Výkazy (Nezaplatené Faktúry)
  Zákaznícke Výkazy (Nezaplatené Faktúry)
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Zákaznícke Výkazy (Nezaplatené Faktúry)
  Zákaznícke Výkazy (Nezaplatené Faktúry)
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Zákaznícke Výkazy (Nezaplatené Faktúry)
  Zákaznícke Výkazy (Nezaplatené Faktúry)
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Výpisy pre zákazníkov (Transakcie)
  Výpisy pre zákazníkov (Transakcie)
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Zákaznícke Výkazy (Transakcie)
  Zákaznícke Výkazy (Transakcie)
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Zákaznícke Výkazy (Transakcie)
  Zákaznícke Výkazy (Transakcie)
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Zákaznícke Výkazy (Transakcie)
  Zákaznícke Výkazy (Transakcie)
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Zahraničná bilancia
  Zahraničná bilancia
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Zahraničná bilancia
  Zahraničná bilancia
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Zahraničná bilancia
  Zahraničná bilancia
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Zahraničná bilancia
  Zahraničná bilancia
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Aktuálny zostatok
  Aktuálny zostatok
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Aktuálny zostatok
  Aktuálny zostatok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Aktuálny zostatok
  Aktuálny zostatok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Aktuálny zostatok
  Aktuálny zostatok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Upravený zostatok
  Upravený zostatok
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Upravený zostatok
  Upravený zostatok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Upravený zostatok
  Upravený zostatok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Upravený zostatok
  Upravený zostatok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Zdaniteľný predaj
  Zdaniteľný predaj
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Zdaniteľný predaj
  Zdaniteľný predaj
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Zdaniteľný predaj
  Zdaniteľný predaj
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Zdaniteľný predaj
  Zdaniteľný predaj
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Zdaniteľná nákup
  Zdaniteľná nákup
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Zdaniteľná nákup
  Zdaniteľná nákup
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Zdaniteľná nákup
  Zdaniteľná nákup
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Zdaniteľná nákup
  Zdaniteľná nákup
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Revalorizácia devízových kurzov
  Revalorizácia devízových kurzov
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Revalorizácia devízových kurzov
  Revalorizácia devízových kurzov
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Revalorizácia devízových kurzov
  Revalorizácia devízových kurzov
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Revalorizácia devízových kurzov
  Revalorizácia devízových kurzov
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Triediť podľa
  Triediť podľa
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Triediť podľa
  Triediť podľa
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Triediť podľa
  Triediť podľa
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Triediť podľa
  Triediť podľa
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Iný
  Iný
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Iný
  Iný
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Iný
  Iný
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Iný
  Iný
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Podskupina
  Podskupina
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Podskupina
  Podskupina
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Podskupina
  Podskupina
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Podskupina
  Podskupina
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Zamknúť účtovné obdobia
  Zamknúť účtovné obdobia
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Zamknúť účtovné obdobia
  Zamknúť účtovné obdobia
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Zamknúť účtovné obdobia
  Zamknúť účtovné obdobia
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Zamknúť účtovné obdobia
  Zamknúť účtovné obdobia
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nerealizované zisky
  Nerealizované zisky
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Nerealizované zisky
  Nerealizované zisky
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nerealizované zisky
  Nerealizované zisky
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Nerealizované zisky
  Nerealizované zisky
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Žiadne zhody nenájdené
  Žiadne zhody nenájdené
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Nenájdené
  Nenájdené
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nenájdené
  Nenájdené
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Nenájdené
  Nenájdené
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nastavenie fakturovateľného času
  Nastavenie fakturovateľného času
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Úprava fakturovateľného času
  Úprava fakturovateľného času
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Úprava fakturovateľného času
  Úprava fakturovateľného času
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Úprava fakturovateľného času
  Úprava fakturovateľného času
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Likvidácia dlhodobého majetku
  Likvidácia dlhodobého majetku
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Likvidácia dlhodobého majetku
  Likvidácia dlhodobého majetku
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Likvidácia dlhodobého majetku
  Likvidácia dlhodobého majetku
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Likvidácia dlhodobého majetku
  Likvidácia dlhodobého majetku
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Strávený čas
  Strávený čas
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Strávený čas
  Strávený čas
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Strávený čas
  Strávený čas
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Strávený čas
  Strávený čas
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Odpis nehmotného majetku
  Odpis nehmotného majetku
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Odpis nehmotného majetku
  Odpis nehmotného majetku
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Odpis nehmotného majetku
  Odpis nehmotného majetku
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Odpis nehmotného majetku
  Odpis nehmotného majetku
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Dopísanie
  Dopísanie
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Dopísanie
  Dopísanie
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Dopísanie
  Dopísanie
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Dopísanie
  Dopísanie
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Zlikvidovaný dlhodobý majetok
  Zlikvidovaný dlhodobý majetok
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Zlikvidovaný dlhodobý majetok
  Zlikvidovaný dlhodobý majetok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Zlikvidovaný dlhodobý majetok
  Zlikvidovaný dlhodobý majetok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Zlikvidovaný dlhodobý majetok
  Zlikvidovaný dlhodobý majetok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Dátum likvidácie
  Dátum likvidácie
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Dátum likvidácie
  Dátum likvidácie
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Dátum likvidácie
  Dátum likvidácie
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Dátum likvidácie
  Dátum likvidácie
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Pridania
  Pridania
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Pridania
  Pridania
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Pridania
  Pridania
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Pridania
  Pridania
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Likvidácie
  Likvidácie
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Likvidácie
  Likvidácie
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Likvidácie
  Likvidácie
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Likvidácie
  Likvidácie
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Vrátenie peňazí
  Vrátenie peňazí
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Vrátenie peňazí
  Vrátenie peňazí
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Vrátenie peňazí
  Vrátenie peňazí
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Vrátenie peňazí
  Vrátenie peňazí
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Podiel zisku
  Podiel zisku
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Podiel zisku
  Podiel zisku
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Podiel zisku
  Podiel zisku
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Podiel zisku
  Podiel zisku
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Výbery
  Výbery
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Výbery
  Výbery
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Výbery
  Výbery
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Výbery
  Výbery
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Príspevok fondov
  Príspevok fondov
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Vklady do kapitálu
  Vklady do kapitálu
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Vklady do kapitálu
  Vklady do kapitálu
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Vklady do kapitálu
  Vklady do kapitálu
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Záväzky z mzdových výplat
  Záväzky z mzdových výplat
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Záväzky z výplatných pások
  Záväzky z výplatných pások
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Záväzky z výplatných pások
  Záväzky z výplatných pások
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Záväzky z výplatných pások
  Záväzky z výplatných pások
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Účet vyrovnanie zamestnancov
  Účet vyrovnanie zamestnancov
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Účet na vyrovnanie zamestnancov
  Účet na vyrovnanie zamestnancov
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Účet na vyrovnanie zamestnancov
  Účet na vyrovnanie zamestnancov
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Účet na vyrovnanie zamestnancov
  Účet na vyrovnanie zamestnancov
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Náklady na nároky
  Náklady na nároky
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Nároky na Náklady
  Nároky na Náklady
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nároky na Náklady
  Nároky na Náklady
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Nároky na Náklady
  Nároky na Náklady
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nákladové prispôsobenie na obnovu z negatívnych zásob
  Nákladové prispôsobenie na obnovu z negatívnych zásob
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Skladová úprava pre negatívne množstvo v skladových položkách
  Skladová úprava pre negatívne množstvo v skladových položkách
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Skladová úprava pre negatívne množstvo v skladových položkách
  Skladová úprava pre negatívne množstvo v skladových položkách
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Skladová úprava pre negatívne množstvo v skladových položkách
  Skladová úprava pre negatívne množstvo v skladových položkách
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Súhrn nárokov na výdavky
  Súhrn nárokov na výdavky
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Výkaz Nárokov na Náklady
  Výkaz Nárokov na Náklady
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Výkaz Nárokov na Náklady
  Výkaz Nárokov na Náklady
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Výkaz Nárokov na Náklady
  Výkaz Nárokov na Náklady
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Platitelia nákladových nárokov
  Platitelia nákladových nárokov
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Platitelia Nákladov
  Platitelia Nákladov
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Účtovateľný výdavok
  Účtovateľný výdavok
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Účtovateľný výdavok
  Účtovateľný výdavok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Účtovateľný výdavok
  Účtovateľný výdavok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Účtovateľný výdavok
  Účtovateľný výdavok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Likvidovaný nehmotný majetok
  Likvidovaný nehmotný majetok
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Likvidovaný nehmotný majetok
  Likvidovaný nehmotný majetok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Likvidovaný nehmotný majetok
  Likvidovaný nehmotný majetok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Likvidovaný nehmotný majetok
  Likvidovaný nehmotný majetok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Súpravy Inventára
  Súpravy Inventára
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Skladové Súpravy
  Skladové Súpravy
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Skladové Súpravy
  Skladové Súpravy
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Skladové Súpravy
  Skladové Súpravy
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Sada inventára
  Sada inventára
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Skladová Súprava
  Skladová Súprava
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Skladová Súprava
  Skladová Súprava
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Skladová Súprava
  Skladová Súprava
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nový Inventárny Súbor
  Nový Inventárny Súbor
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Nová Skladová Súprava
  Nová Skladová Súprava
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nová Skladová Súprava
  Nová Skladová Súprava
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Nová Skladová Súprava
  Nová Skladová Súprava
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Obrázok
  Obrázok
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Obrázok
  Obrázok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Obrázok
  Obrázok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Obrázok
  Obrázok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Skupiny na zbalenie
  Skupiny na zbalenie
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Skupiny na zbalenie
  Skupiny na zbalenie
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Skupiny na zbalenie
  Skupiny na zbalenie
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Skupiny na zbalenie
  Skupiny na zbalenie
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
24 Mar from 2:03am to 2:50am