24 Mar from 3:24am to 3:32am
Lubos Hasko changed 90 translations in Slovak on Manager. Hide changes
 1. Úpravy na dosiahnutie zhody čistého zisku (straty) s čistou hotovosťou z prevádzkových aktivít
  Úpravy na dosiahnutie zhody čistého zisku (straty) s čistou hotovosťou z prevádzkových aktivít
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Úpravy na dosiahnutie zhody čistého zisku (straty) s čistou hotovosťou z prevádzkových aktivít
  Úpravy na dosiahnutie zhody čistého zisku (straty) s čistou hotovosťou z prevádzkových aktivít
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Úpravy na dosiahnutie zhody čistého zisku (straty) s čistou hotovosťou z prevádzkových aktivít
  Úpravy na dosiahnutie zhody čistého zisku (straty) s čistou hotovosťou z prevádzkových aktivít
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Úpravy na dosiahnutie zhody čistého zisku (straty) s čistou hotovosťou z prevádzkových aktivít
  Úpravy na dosiahnutie zhody čistého zisku (straty) s čistou hotovosťou z prevádzkových aktivít
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Prispôsobené %
  Prispôsobené %
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Iné %
  Iné %
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Iné %
  Iné %
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Iné %
  Iné %
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nula (0%)
  Nula (0%)
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Nula (0%)
  Nula (0%)
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nula (0%)
  Nula (0%)
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Nula (0%)
  Nula (0%)
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Prechod (100%)
  Prechod (100%)
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Priechod (100%)
  Priechod (100%)
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Priechod (100%)
  Priechod (100%)
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Priechod (100%)
  Priechod (100%)
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Priechod (100%)
  Priechod (100%)
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Priechod (100%)
  Priechod (100%)
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Priechod (100%)
  Priechod (100%)
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Priechod (100%)
  Priechod (100%)
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Mimo rovnováhy
  Mimo rovnováhy
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Mimo rovnováhy
  Mimo rovnováhy
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Mimo rovnováhy
  Mimo rovnováhy
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Mimo rovnováhy
  Mimo rovnováhy
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Zrušené
  Zrušené
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Zrušené
  Zrušené
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Zrušené
  Zrušené
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Zrušené
  Zrušené
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Zaplatené od
  Zaplatené od
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Zaplatené od
  Zaplatené od
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Zaplatené od
  Zaplatené od
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Zaplatené od
  Zaplatené od
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Vrátenia
  Vrátenia
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Vrátenia
  Vrátenia
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Vrátenia
  Vrátenia
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Vrátenia
  Vrátenia
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Vypršaný
  Vypršaný
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Vypršaný
  Vypršaný
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Vypršaný
  Vypršaný
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Vypršaný
  Vypršaný
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Platné pre
  Platné pre
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Platné pre
  Platné pre
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Platné pre
  Platné pre
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Platné pre
  Platné pre
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Celková suma v základnej mene
  Celková suma v základnej mene
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Celková suma v domácej mene
  Celková suma v domácej mene
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Celková suma v domácej mene
  Celková suma v domácej mene
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Celková suma v domácej mene
  Celková suma v domácej mene
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Skupiny výkazov o peňažných tokoch
  Skupiny výkazov o peňažných tokoch
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Skupiny pre Výkazy o Peňažných Tokov
  Skupiny pre Výkazy o Peňažných Tokov
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Skupiny pre Výkazy o Peňažných Tokov
  Skupiny pre Výkazy o Peňažných Tokov
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Skupiny pre Výkazy o Peňažných Tokov
  Skupiny pre Výkazy o Peňažných Tokov
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nájdi a nahraď
  Nájdi a nahraď
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Nájsť a nahradiť
  Nájsť a nahradiť
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nájsť a nahradiť
  Nájsť a nahradiť
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Nájsť a nahradiť
  Nájsť a nahradiť
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Zobraziť obrázky položiek
  Zobraziť obrázky položiek
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Zobraziť obrázky položiek
  Zobraziť obrázky položiek
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Zobraziť obrázky položiek
  Zobraziť obrázky položiek
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Zobraziť obrázky položiek
  Zobraziť obrázky položiek
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Do
  Do
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Do
  Do
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Do
  Do
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Do
  Do
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Vlastný
  Vlastný
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Vlastný
  Vlastný
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Vlastný
  Vlastný
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Vlastný
  Vlastný
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Neaktívne
  Neaktívne
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Neaktívne
  Neaktívne
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Neaktívne
  Neaktívne
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Neaktívne
  Neaktívne
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nevyvážený
  Nevyvážený
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Nevyvážený
  Nevyvážený
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nevyvážený
  Nevyvážený
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Nevyvážený
  Nevyvážený
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Vyvážený
  Vyvážený
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Vyvážený
  Vyvážený
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Vyvážený
  Vyvážený
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Vyvážený
  Vyvážený
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nájdi & prekódovať
  Nájdi & prekódovať
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Nájsť a prekódovať
  Nájsť a prekódovať
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nájsť a prekódovať
  Nájsť a prekódovať
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Nájsť a prekódovať
  Nájsť a prekódovať
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nákladná doprava
  Nákladná doprava
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Doprava
  Doprava
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Doprava
  Doprava
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Doprava
  Doprava
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Prenos
  Prenos
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Prenos
  Prenos
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Prenos
  Prenos
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Prenos
  Prenos
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Čakajúci
  Čakajúci
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Čakajúci
  Čakajúci
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Čakajúci
  Čakajúci
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Čakajúci
  Čakajúci
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Aktívny
  Aktívny
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Aktívny
  Aktívny
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Aktívny
  Aktívny
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Aktívny
  Aktívny
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Ukončenie
  Ukončenie
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Ukončenie
  Ukončenie
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Ukončenie
  Ukončenie
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Ukončenie
  Ukončenie
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. znamienko obrátené
  znamienko obrátené
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. znamienko obrátené
  znamienko obrátené
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. znamienko obrátené
  znamienko obrátené
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. znamienko obrátené
  znamienko obrátené
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Obrátiť znaky
  Obrátiť znaky
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Obrátiť znamienka
  Obrátiť znamienka
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Obrátiť znamienka
  Obrátiť znamienka
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Obrátiť znamienka
  Obrátiť znamienka
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Jednotková sadzba
  Jednotková sadzba
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Jednotková sadzba
  Jednotková sadzba
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Jednotková sadzba
  Jednotková sadzba
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Jednotková sadzba
  Jednotková sadzba
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Viaceré sadzby
  Viaceré sadzby
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Viaceré sadzby
  Viaceré sadzby
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Viaceré sadzby
  Viaceré sadzby
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Viaceré sadzby
  Viaceré sadzby
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Likvidovaný
  Likvidovaný
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Likvidovaný
  Likvidovaný
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Likvidovaný
  Likvidovaný
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Likvidovaný
  Likvidovaný
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Alias
  Alias
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Alias
  Alias
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Alias
  Alias
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Alias
  Alias
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Dokončený
  Dokončený
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Dokončený
  Dokončený
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Dokončený
  Dokončený
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Dokončený
  Dokončený
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Maximálny
  Maximálny
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Maximálny
  Maximálny
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Maximálny
  Maximálny
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Maximálny
  Maximálny
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Zostávajúci
  Zostávajúci
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Zostávajúci
  Zostávajúci
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Zostávajúci
  Zostávajúci
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Zostávajúci
  Zostávajúci
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Celkom {0}
  Celkom {0}
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Celkom {0}
  Celkom {0}
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Celkom {0}
  Celkom {0}
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Celkom {0}
  Celkom {0}
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Voliteľné
  Voliteľné
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Dobrovoľné
  Dobrovoľné
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Dobrovoľné
  Dobrovoľné
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Dobrovoľné
  Dobrovoľné
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nájdi & zlúči
  Nájdi & zlúči
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Dobrovolné& zlúči
  Dobrovolné& zlúči
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Dobrovolné& zlúči
  Dobrovolné& zlúči
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Nájsť a zlúčiť
  Nájsť a zlúčiť
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Nájsť a zlúčiť
  Nájsť a zlúčiť
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Nájsť a zlúčiť
  Nájsť a zlúčiť
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Pridať
  Pridať
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Pridať
  Pridať
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Pridať
  Pridať
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Pridať
  Pridať
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Denník transakcií
  Denník transakcií
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Denník transakcií
  Denník transakcií
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Denník transakcií
  Denník transakcií
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Denník transakcií
  Denník transakcií
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Úprava na základe hotovosti
  Úprava na základe hotovosti
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Úprava na základe hotovostnej metódy
  Úprava na základe hotovostnej metódy
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Úprava na základe hotovostnej metódy
  Úprava na základe hotovostnej metódy
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Úprava na základe hotovostnej metódy
  Úprava na základe hotovostnej metódy
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Vlastné polohy zásob
  Vlastné polohy zásob
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Vlastné sklady
  Vlastné sklady
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Vlastné sklady
  Vlastné sklady
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Vlastné sklady
  Vlastné sklady
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Hlavný účetný rozvrh
  Hlavný účetný rozvrh
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Účet
  Účet
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Účet
  Účet
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Účet
  Účet
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Vyrovnaný zostatok
  Vyrovnaný zostatok
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Vyrovnaný zostatok
  Vyrovnaný zostatok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Vyrovnaný zostatok
  Vyrovnaný zostatok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Vyrovnaný zostatok
  Vyrovnaný zostatok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 1. Vyrovnaný zostatok
  Vyrovnaný zostatok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Vyrovnaný zostatok
  Vyrovnaný zostatok
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
24 Mar from 3:24am to 3:32am