🔁


History

 1. You must first login before you can authorize this application
  You must first login before you can authorize this application

  You must first login before you can authorize this application

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. You must first login before you can authorize this application
  You must first login before you can authorize this application

  You must first login before you can authorize this application

  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 3. Նախ պետք է մուտք գործես, որ կարողանաս արտոնել այս հավելվածը
  Նախ պետք է մուտք գործես, որ կարողանաս արտոնել այս հավելվածը
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard