🔁


History

 1. Click the switch to set your extended profile data visibility. Public means it is visible to the internet, limited means only people who you share with will see this information.
  Click the switch to set your extended profile data visibility. Public means it is visible to the internet, limited means only people who you share with will see this information.

  Click the switch to set your extended profile data visibility. Public means it is visible to the internet, limited means only people who you share with will see this information.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Սեղմիր, որ փոխես քո ընդլայնված էջի տվյալների տեսանելիությունը։ Հրապարակային նշանակում է, որ այն տեսանելի է ամբողջ համացանցին, փակ՝ միայն այն մարդիկ, ում հետ կիսվում ես, կտեսնեն այդ տեղեկատվությունը։
  Սեղմիր, որ փոխես քո ընդլայնված էջի տվյալների տեսանելիությունը։ Հրապարակային նշանակում է, որ այն տեսանելի է ամբողջ համացանցին, փակ՝ միայն այն մարդիկ, ում հետ կիսվում ես, կտեսնեն այդ տեղեկատվությունը։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 3. Click the switch to set your extended profile data visibility. Public means it is visible to the internet, limited means only people who you share with will see this information.
  Click the switch to set your extended profile data visibility. Public means it is visible to the internet, limited means only people who you share with will see this information.

  Click the switch to set your extended profile data visibility. Public means it is visible to the internet, limited means only people who you share with will see this information.

  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard