🔁


History

 1. Are you sure?
  Are you sure?
  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 2. Are you sure?
  Are you sure?
  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 3. Արդյո՞ք համոզված եէ։
  Արդյո՞ք համոզված եէ։

  Արդյո՞ք համոզված եէ։

  changed by MOUSE* .
  Copy to clipboard
 4. Արդյո՞ք համոզված եք։
  Արդյո՞ք համոզված եք։

  Արդյո՞ք համոզված եք։

  changed by MOUSE* .
  Copy to clipboard
 5. Համոզվա՞ծ եք։
  Համոզվա՞ծ եք։

  Համոզվա՞ծ եք։

  changed by Ներսես .
  Copy to clipboard
 6. Համոզվա՞ծ եք։
  Համոզվա՞ծ եք։

  Համոզվա՞ծ եք։

  changed by Ներսես .
  Copy to clipboard
 7. Համոզվա՞ծ ես։
  Համոզվա՞ծ ես։

  Համոզվա՞ծ ես։

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 8. Համոզվա՞ծ ես
  Համոզվա՞ծ ես

  Համոզվա՞ծ ես

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 9. Համոզվա՞ծ ես։
  Համոզվա՞ծ ես։

  Համոզվա՞ծ ես։

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 10. Համոզվա՞ծ ես։
  Համոզվա՞ծ ես։

  Համոզվա՞ծ ես։

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 11. Համոզվա՞ծ ես
  Համոզվա՞ծ ես

  Համոզվա՞ծ ես

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 12. Համոզվա՞ծ ես
  Համոզվա՞ծ ես

  Համոզվա՞ծ ես

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 13. Համոզվա՞ծ ես։
  Համոզվա՞ծ ես։

  Համոզվա՞ծ ես։

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 14. Համոզվա՞ծ ես։
  Համոզվա՞ծ ես։

  Համոզվա՞ծ ես։

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard