🔁


History

 1. Let's say that Amy adds Ben to an aspect, but Ben has not (yet) added Amy to an aspect:
  Let's say that Amy adds Ben to an aspect, but Ben has not (yet) added Amy to an aspect:
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Let's say that Amy adds Ben to an aspect, but Ben has not (yet) added Amy to an aspect:
  Let's say that Amy adds Ben to an aspect, but Ben has not (yet) added Amy to an aspect:
  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 3. Låt oss säga att Anna lägger till Bengt till en aspekt, men Bengt har ännu inte lagt till Anna till en aspekt:
  Låt oss säga att Anna lägger till Bengt till en aspekt, men Bengt har ännu inte lagt till Anna till en aspekt:

  Låt oss säga att Anna lägger till Bengt till en aspekt, men Bengt har ännu inte lagt till Anna till en aspekt:

  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 4. Låt oss säga att Anna lägger till Bengt till en aspekt, men Bengt har ännu inte lagt till Anna till en aspekt:
  Låt oss säga att Anna lägger till Bengt till en aspekt, men Bengt har ännu inte lagt till Anna till en aspekt:

  Låt oss säga att Anna lägger till Bengt till en aspekt, men Bengt har ännu inte lagt till Anna till en aspekt:

  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 5. Let’s say that Amy adds Ben to an aspect, but Ben has not (yet) added Amy to an aspect:
  Lets say that Amy adds Ben to an aspect, but Ben has not (yet) added Amy to an aspect:
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 6. Låt oss säga att Anna lägger till Bengt till en aspekt, men Bengt har ännu inte lagt till Anna till en aspekt:
  Låt oss säga att Anna lägger till Bengt till en aspekt, men Bengt har ännu inte lagt till Anna till en aspekt:

  Låt oss säga att Anna lägger till Bengt till en aspekt, men Bengt har ännu inte lagt till Anna till en aspekt:

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 7. Låt oss säga att Anna lägger till Bengt till en aspekt, men Bengt har ännu inte lagt till Anna till en aspekt:
  Låt oss säga att Anna lägger till Bengt till en aspekt, men Bengt har ännu inte lagt till Anna till en aspekt:

  Låt oss säga att Anna lägger till Bengt till en aspekt, men Bengt har ännu inte lagt till Anna till en aspekt:

  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 8. Låt oss säga att Anna lägger till Bengt till en aspekt, men Bengt har ännu inte lagt till Anna till en aspekt:
  Låt oss säga att Anna lägger till Bengt till en aspekt, men Bengt har ännu inte lagt till Anna till en aspekt:

  Låt oss säga att Anna lägger till Bengt till en aspekt, men Bengt har ännu inte lagt till Anna till en aspekt:

  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 9. Let’s say that Amy adds Ben to an aspect, but Ben has not (yet) added Amy to an aspect:
  Lets say that Amy adds Ben to an aspect, but Ben has not (yet) added Amy to an aspect:
  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard