21 Nov from 8:39pm to 8:48pm
Patrick Jakobsson changed 61 translations in Swedish on TheocBase. Hide changes
 1. Borttaget - Uppgift på tjänstemötet
  Borttaget - Uppgift tjänstemötet
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Borttaget - Uppgift på veckomötet
  Borttaget - Uppgift veckomötet
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Borttaget - Uppgift på veckomötet
  Borttaget - Uppgift veckomötet
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 2. Borttaget - Uppgift på veckomötet
  Borttaget - Uppgift veckomötet
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Tjänstemötet
  Tjänstemötet
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Veckomötet
  Veckomötet
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Importera arbetshäftet för tjänstemötet
  Importera arbetshäftet för tjänstemötet
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Importera arbetshäftet för veckomötet
  Importera arbetshäftet för veckomötet
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Uppgift på tjänstemötet
  Uppgift tjänstemötet
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Uppgift på veckomötet
  Uppgift veckomötet
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Tjänstemöte
  Tjänstemöte
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Veckomöte
  Veckomöte
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Tjänstemöte:
  Tjänstemöte:
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Veckomöte::
  Veckomöte::
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Veckomöte::
  Veckomöte::
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 2. Veckomöte::
  Veckomöte::
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Veckomöte
  Veckomöte
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 2. Veckomöte
  Veckomöte
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Veckomötet
  Veckomötet
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 2. Veckomötet
  Veckomötet
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Importera arbetshäftet för veckomötet
  Importera arbetshäftet för veckomötet
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 2. Importera arbetshäftet för veckomötet
  Importera arbetshäftet för veckomötet
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Uppgift på veckomötet
  Uppgift veckomötet
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 2. Uppgift på veckomötet
  Uppgift veckomötet
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Veckomötet
  Veckomötet
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 2. Veckomöte
  Veckomöte
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Veckomöte
  Veckomöte
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 2. Veckomöte
  Veckomöte
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Offentligt föredrag
  Offentligt föredrag
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Offentlig föreläsning
  Offentlig föreläsning
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Den är också byggd för mötestillsyningsmanen för att hålla reda på elevuppgifter.
  Den är också byggd för mötestillsyningsmanen för att hålla reda elevuppgifter.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Den är också byggd för mötestillsyningsmanen för att hålla reda på elevuppgifter.
  Den är också byggd för mötestillsyningsmanen för att hålla reda elevuppgifter.
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. I kombination med TheocBase mobilapp kan du synkronisera all data fram och tillbaka.
  I kombination med TheocBase mobilapp kan du synkronisera all data fram och tillbaka.
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 2. I kombination med TheocBase mobilapp kan du synkronisera all data fram och tillbaka.
  I kombination med TheocBase mobilapp kan du synkronisera all data fram och tillbaka.
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Nr:
  Nr:
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Nr:
  Nr:
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Plats:
  Plats:
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Plats:
  Plats:
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Föregående tal:
  Föregående tal: 
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Föregående tal:
  Föregående tal: 
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Från %1; talet är utbytt
  Från %1; talet är utbytt
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Från %1; talet är utbytt
  Från %1; talet är utbytt
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Medhjälpare
  Medhjälpare
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 2. Medhjälpare
  Medhjälpare
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Ta bort valt distrikt
  Ta bort valt distrikt
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 2. Ta bort valt distrikt
  Ta bort valt distrikt
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Zooma allt
  Zooma allt
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Zooma allt
  Zooma allt
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Detaljer
  Detaljer
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Detaljer
  Detaljer
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Talare
  Talare
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Talare
  Talare
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Gruppera efter församling
  Gruppera efter församling
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Gruppera efter församling
  Gruppera efter församling
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Gruppera efter krets
  Gruppera efter krets
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Gruppera efter krets
  Gruppera efter krets
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Uppgifter om församlingen
  Uppgifter om församlingen
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Uppgifter om församlingen
  Uppgifter om församlingen
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Mötestider
  Mötestider
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Mötestider
  Mötestider
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Personlig information
  Personlig information
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Personlig information
  Personlig information
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Den här versionen av applikationen (% 1) är äldre än databasen (% 2). Det är mycket troligt att felmeddelanden dyker upp och ändringar kanske inte sparas korrekt. Ladda ner och installera den senaste versionen för bästa resultat.
  Den här versionen av applikationen (% 1) är äldre än databasen (% 2). Det är mycket troligt att felmeddelanden dyker upp och ändringar kanske inte sparas korrekt. Ladda ner och installera den senaste versionen för bästa resultat.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Den här versionen av applikationen (% 1) är äldre än databasen (% 2). Det är mycket troligt att felmeddelanden dyker upp och ändringar kanske inte sparas korrekt. Ladda ner och installera den senaste versionen för bästa resultat.
  Den här versionen av applikationen (% 1) är äldre än databasen (% 2). Det är mycket troligt att felmeddelanden dyker upp och ändringar kanske inte sparas korrekt. Ladda ner och installera den senaste versionen för bästa resultat.
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Kära %1 %2
  Kära %1 %2
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Kära %1 %2
  Kära %1 %2
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Nedan hittar du information om din kommande uppgift:
  Nedan hittar du information om din kommande uppgift:
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Nedan hittar du information om din kommande uppgift:
  Nedan hittar du information om din kommande uppgift:
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Hälsningar
  Hälsningar
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Hälsningar
  Hälsningar
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Adresstyper
  Adresstyper
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Adresstyper
  Adresstyper
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Typ nummer:
  Typ nummer:
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Typ nummer:
  Typ nummer:
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. #0000ff
  #0000ff
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. #0000ff
  #0000ff
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Om du byter ut det här talet flyttas föredrag som planerats med den här dispositionen till att göra-listan.
  Om du byter ut det här talet flyttas föredrag som planerats med den här dispositionen till att göra-listan. 
   
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Om du byter ut det här talet flyttas föredrag som planerats med den här dispositionen till att göra-listan.
  Om du byter ut det här talet flyttas föredrag som planerats med den här dispositionen till att göra-listan. 
   
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Numret av adresstypen saknas
  Numret av adresstypen saknas
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Numret av adresstypen saknas
  Numret av adresstypen saknas
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Namnet av adresstypen saknas
  Namnet av adresstypen saknas
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Namnet av adresstypen saknas
  Namnet av adresstypen saknas
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Adresstypen är redan sparad!
  Adresstypen är redan sparad!
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Adresstypen är redan sparad!
  Adresstypen är redan sparad!
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Adresstypen har lagts till i databasen
  Adresstypen har lagts till i databasen
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Adresstypen har lagts till i databasen
  Adresstypen har lagts till i databasen
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Adress
  Adress
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Adress
  Adress
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Stat:
  Stat:
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Stat:
  Stat:
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Stad:
  Stad:
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Stad:
  Stad:
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Gata:
  Gata:
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Gata:
  Gata:
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Postnummer:
  Postnummer:
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Postnummer:
  Postnummer:
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Sök
  Sök
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Sök
  Sök
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Land
  Land
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Land
  Land
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Län
  Län
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Län
  Län
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Län
  Län
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Län
  Län
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Stad
  Stad
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Stad
  Stad
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Gata
  Gata
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Gata
  Gata
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Gata
  Gata
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 2. Gata
  Gata
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Nr:
  Nr:
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Nr:
  Nr:
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Gata
  Gata
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 2. Gata
  Gata
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Latitud
  Latitud
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Latitud
  Latitud
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Longitud
  Longitud
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Longitud
  Longitud
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Välj en adress i listan med sökresultat.
  Välj en adress i listan med sökresultat.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Välj en adress i listan med sökresultat.
  Välj en adress i listan med sökresultat.
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Distrikts-ID
  Distrikts-ID
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Distrikts-ID
  Distrikts-ID
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
21 Nov from 8:39pm to 8:48pm