History

 1. You have reached the limit of answers you can send. Thank you for your participation!
  You have reached the limit of answers you can send. Thank you for your participation!

  You have reached the limit of answers you can send. Thank you for your participation!

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Դուք գերազանցել եք պատասխանների քանակը։ Շնորհակալություն մասնակցության համար։
  Դուք գերազանցել եք պատասխանների քանակը։ Շնորհակալություն մասնակցության համար։
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 3. Դուք գերազանցել եք պատասխանների քանակը։ Շնորհակալություն մասնակցության համար։
  Դուք գերազանցել եք պատասխանների քանակը։ Շնորհակալություն մասնակցության համար։
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard