🔁

Discussion started , with no comments.
 1. Antonis Vlachos Greek Translator with no proofreading rights

  Λογικά το "invoiced" σημαίνει ότι αναφέρεται στον ήδη τιμολογημένο χρόνο, σε αντίθεση με τον "uninvoiced" που δεν έχει τιμολογηθεί ακόμη.


History

 1. Billable time - invoiced
  Billable time - invoiced

  Billable time - invoiced

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Thời gian thanh toán - theo hóa đơn
  Thời gian thanh toán - theo hóa đơn
  changed by Nguyễn Đình Quân .
  Copy to clipboard
 3. Billable time - invoiced
  Billable time - invoiced

  Billable time - invoiced

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 4. Thời gian thanh toán - theo hóa đơn
  Thời gian thanh toán - theo hóa đơn
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 5. changed by Lubos Hasko via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 6. changed by Lubos Hasko via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 7. Billable time - invoiced
  Billable time - invoiced

  Billable time - invoiced

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 8. Thời gian thanh toán - theo hóa đơn
  Thời gian thanh toán - theo hóa đơn
  changed by Vũ Văn Hoàn - Asanzo Hà Nội - asanzohanoi.com .
  Copy to clipboard
 9. Thời gian được thanh toán đã xuất hóa đơn
  Thời gian được thanh toán đã xuất hóa đơn
  changed by Yewleung .
  Copy to clipboard
 10. Billable time
  Billable time

  Billable time

  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 11. Thời gian được thanh toán đã xuất hóa đơn
  Thời gian được thanh toán đã xuất hóa đơn
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 12. Billable time - invoiced
  Billable time - invoiced

  Billable time - invoiced

  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard