22 Mar from 12:35pm to 12:54pm
Martin Kalchev changed 72 translations in Bulgarian on TheocBase. Hide changes
 1.  
 2. <!-- Printing tag: -->DATE_ASSIGNED<!-- Don't translate this. -->
  <!-- Printing tag: -->DATE_ASSIGNED<!-- Don't translate this. -->
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Дата на възлагане
  Дата на възлагане
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <!-- Printing tag: -->DATE_COMPLETED<!-- Don't translate this. -->
  <!-- Printing tag: -->DATE_COMPLETED<!-- Don't translate this. -->
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Дата на изпълнение
  Дата на изпълнение
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <!-- Printing tag: -->LAST_DATE_COMPLETED<!-- Don't translate this. -->
  <!-- Printing tag: -->LAST_DATE_COMPLETED<!-- Don't translate this. -->
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Последна дата на изпълнение
  Последна дата на изпълнение
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <!-- Printing tag: -->SERVICE_YEAR<!-- Don't translate this. -->
  <!-- Printing tag: -->SERVICE_YEAR<!-- Don't translate this. -->
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Служебна година
  Служебна година
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Задача
  Задача
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Изучаване на Библията в сбора
  Изучаване на Библията в сбора
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Встъпителни думи
  Встъпителни думи
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Заключителни думи
  Заключителни думи
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Песен %1 и молитва
  Песен %1 и молитва
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Излизащ докладчик
  Излизащ докладчик
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Премахни избор на публичен доклад
  Премахни избор на публичен доклад
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Изпрати в списъка със задачи
  Изпрати в списъка със задачи
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Дата на възлагане
  Дата на възлагане
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Дата на изпълнение
  Дата на изпълнение
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Последна дата на изпълнение
  Последна дата на изпълнение
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Служебна година
  Служебна година
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Добавяне на профил
  Добавяне на профил
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Превключвател
  Превключвател
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Въведете ново име на профил
  Въведете ново име на профил
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. TheocBase трябва да се рестартира. Щракнете върху OK, за да продължите.
  TheocBase трябва да се рестартира. Щракнете върху OK, за да продължите.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Въведете ново име на профил
  Въведете ново име на профил
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Въведи ново име на профил
  Въведи ново име на профил
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. TheocBase трябва да се рестартира. Щракнете върху OK, за да продължите.
  TheocBase трябва да се рестартира. Щракнете върху OK, за да продължите.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. TheocBase трябва да се рестартира. Щракни върху OK, за да продължите.
  TheocBase трябва да се рестартира. Щракни върху OK, за да продължите.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Изтриването на профил ще премахне всички настоящи файлове на базата данни и настройките. Това действие е необратимо. Искаш ли да изтриеш файловете с данни за профила?
  Изтриването на профил ще премахне всички настоящи файлове на базата данни и настройките. Това действие е необратимо. Искаш ли да изтриеш файловете с данни за профила?
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Публичен доклад
  Публичен доклад
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Премахни избор на публичен доклад
  Премахни избор на публичен доклад
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Премести в друга седмица
  Премести в друга седмица
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Изпрати в списъка със задачи
  Изпрати в списъка със задачи
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Учебни задачи
  Учебни задачи
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Тема
  Тема
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Учебни задачи
  Учебни задачи
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Учебна задача
  Учебна задача
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Песен и молитва
  Песен и молитва
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Изучаване на „Стражева кула“
  Изучаване наСтражева кула
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Тема
  Тема
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Тема
  Тема
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Тема
  Тема
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Тема
  Тема
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Дата на възлагане
  Дата на възлагане
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Дата на вземане
  Дата на вземане
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Дата на възлагане
  Дата на възлагане
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Дата на вземане
  Дата на вземане
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Дата на възлагане
  Дата на възлагане
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Дата на вземане
  Дата на вземане
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Дата на вземане
  Дата на вземане
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Дата на вземане
  Дата на вземане
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Дата на вземане
  Дата на вземане
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Дата на вземане
  Дата на вземане
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Дата на вземане
  Дата на вземане
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Дата на вземане
  Дата на вземане
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Дата на изпълнение
  Дата на изпълнение
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Дата на връщане
  Дата на връщане
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Дата на изпълнение
  Дата на изпълнение
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Дата на връщане
  Дата на връщане
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Дата на изпълнение
  Дата на изпълнение
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Дата на връщане
  Дата на връщане
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Последна дата на изпълнение
  Последна дата на изпълнение
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Последно върнат на
  Последно върнат на
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Последна дата на изпълнение
  Последна дата на изпълнение
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Последно върнат на
  Последно върнат на
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Дата на връщане
  Дата на връщане
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Дата на връщане
  Дата на връщане
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Последно върнат на
  Последно върнат на
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Последно върнат на
  Последно върнат на
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Дата на връщане
  Дата на връщане
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Дата на връщане
  Дата на връщане
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Дата на връщане
  Дата на връщане
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Дата на връщане
  Дата на връщане
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Последно върнат на
  Последно върнат на
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Последно върнат на
  Последно върнат на
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. <!-- Printing tag: -->DATE_ASSIGNED<!-- Don't translate this. -->
  <!-- Printing tag: -->DATE_ASSIGNED<!-- Don't translate this. -->
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. <!-- Printing tag: -->DATE_ASSIGNED<!-- Don't translate this. -->
  <!-- Printing tag: -->DATE_ASSIGNED<!-- Don't translate this. -->
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. <!-- Printing tag: -->DATE_COMPLETED<!-- Don't translate this. -->
  <!-- Printing tag: -->DATE_COMPLETED<!-- Don't translate this. -->
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. <!-- Printing tag: -->DATE_COMPLETED<!-- Don't translate this. -->
  <!-- Printing tag: -->DATE_COMPLETED<!-- Don't translate this. -->
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. <!-- Printing tag: -->LAST_DATE_COMPLETED<!-- Don't translate this. -->
  <!-- Printing tag: -->LAST_DATE_COMPLETED<!-- Don't translate this. -->
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. <!-- Printing tag: -->LAST_DATE_COMPLETED<!-- Don't translate this. -->
  <!-- Printing tag: -->LAST_DATE_COMPLETED<!-- Don't translate this. -->
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. <!-- Printing tag: -->SERVICE_YEAR<!-- Don't translate this. -->
  <!-- Printing tag: -->SERVICE_YEAR<!-- Don't translate this. -->
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. <!-- Printing tag: -->SERVICE_YEAR<!-- Don't translate this. -->
  <!-- Printing tag: -->SERVICE_YEAR<!-- Don't translate this. -->
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Служебна година
  Служебна година
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Служебна година
  Служебна година
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Задача
  Задача
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Задача
  Задача
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Изучаване на Библията в сбора
  Изучаване на Библията в сбора
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Изучаване на Библията в сбора
  Изучаване на Библията в сбора
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Встъпителни думи
  Встъпителни думи
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Встъпителни думи
  Встъпителни думи
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Заключителни думи
  Заключителни думи
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Заключителни думи
  Заключителни думи
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Песен %1 и молитва
  Песен %1 и молитва
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Песен %1 и молитва
  Песен %1 и молитва
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Излизащ докладчик
  Излизащ докладчик
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Излизащ докладчик
  Излизащ докладчик
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Премахни избор на публичен доклад
  Премахни избор на публичен доклад
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Премахни избор на публичен доклад
  Премахни избор на публичен доклад
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Изпрати в списъка със задачи
  Изпрати в списъка със задачи
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Изпрати в списъка със задачи
  Изпрати в списъка със задачи
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Служебна година
  Служебна година
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Служебна година
  Служебна година
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Учебна задача
  Учебна задача
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Учебна задача
  Учебна задача
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Тема
  Тема
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Тема
  Тема
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Песен и молитва
  Песен и молитва
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Песен и молитва
  Песен и молитва
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Изучаване на „Стражева кула“
  Изучаване наСтражева кула
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Изучаване на „Стражева кула“
  Изучаване наСтражева кула
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
22 Mar from 12:35pm to 12:54pm