23 Jan from 3:50pm to 5:21pm
Martin Kalchev changed 217 translations in Bulgarian on TheocBase. Hide changes
 1.  
 2. Потребителски интерфейс
  Потребителски интерфейс
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Потребителски интерфейс
  Потребителски интерфейс
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Потребителски интерфейс
  Потребителски интерфейс
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Контрол за търсене
  Контрол за търсене
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Контрол за търсене
  Контрол за търсене
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Контрол за търсене
  Контрол за търсене
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. поле за търсене [1]
  поле за търсене [1]
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. поле за търсене [1]
  поле за търсене [1]
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. поле за търсене [1]
  поле за търсене [1]
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. бутони за филтър [2]
  бутони за филтър [2]
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. бутони за филтър [2]
  бутони за филтър [2]
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. бутони за филтър [2]
  бутони за филтър [2]
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. групиране и сортиране за подреждане на списъка [3]
  групиране и сортиране за подреждане на списъка [3]
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. групиране и сортиране за подреждане на списъка [3]
  групиране и сортиране за подреждане на списъка [3]
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. групиране и сортиране за подреждане на списъка [3]
  групиране и сортиране за подреждане на списъка [3]
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. елементи, показани като плочки с множество редове за представяне на допълнителни подробности [4]
  елементи, показани като плочки с множество редове за представяне на допълнителни подробности [4]
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. елементи, показани като плочки с множество редове за представяне на допълнителни подробности [4]
  елементи, показани като плочки с множество редове за представяне на допълнителни подробности [4]
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. елементи, показани като плочки с множество редове за представяне на допълнителни подробности [4]
  елементи, показани като плочки с множество редове за представяне на допълнителни подробности [4]
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. заглавки на секции [5] за разделяне на групирани елементи
  заглавки на секции [5] за разделяне на групирани елементи
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. заглавки на секции [5] за разделяне на групирани елементи
  заглавки на секции [5] за разделяне на групирани елементи
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. заглавки на секции [5] за разделяне на групирани елементи
  заглавки на секции [5] за разделяне на групирани елементи
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. меню с допълнителни настройки [6]
  меню с допълнителни настройки [6]
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. меню с допълнителни настройки [6]
  меню с допълнителни настройки [6]
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. меню с допълнителни настройки [6]
  меню с допълнителни настройки [6]
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Лента за търсене
  Лента за търсене
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Лента за търсене
  Лента за търсене
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Лента за търсене
  Лента за търсене
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. За да намерите бързо запис в списъка, въведете текста в <strong>полето за търсене [1]</strong> в горната част и след това натиснете <strong>Enter</strong> , за да филтрирате списъка.
  За да намерите бързо запис в списъка, въведете текста в <strong>полето за търсене [1]</strong> в горната част и след това натиснете <strong>Enter</strong> , за да филтрирате списъка.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. За да намерите бързо запис в списъка, въведете текста в <strong>полето за търсене [1]</strong> в горната част и след това натиснете <strong>Enter</strong> , за да филтрирате списъка.
  За да намерите бързо запис в списъка, въведете текста в <strong>полето за търсене [1]</strong> в горната част и след това натиснете <strong>Enter</strong> , за да филтрирате списъка.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. За да намерите бързо запис в списъка, въведете текста в <strong>полето за търсене [1]</strong> в горната част и след това натиснете <strong>Enter</strong> , за да филтрирате списъка.
  За да намерите бързо запис в списъка, въведете текста в <strong>полето за търсене [1]</strong> в горната част и след това натиснете <strong>Enter</strong> , за да филтрирате списъка.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Бутони за филтриране
  Бутони за филтриране
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Бутони за филтриране
  Бутони за филтриране
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Бутони за филтриране
  Бутони за филтриране
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <strong>Бутоните за филтриране [2]</strong> може да не са налични във всички случаи, но ако са, може да имат една от следните две функции:
  <strong>Бутоните за филтриране [2]</strong> може да не са налични във всички случаи, но ако са, може да имат една от следните две функции:
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. <strong>Бутоните за филтриране [2]</strong> може да не са налични във всички случаи, но ако са, може да имат една от следните две функции:
  <strong>Бутоните за филтриране [2]</strong> може да не са налични във всички случаи, но ако са, може да имат една от следните две функции:
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. <strong>Бутоните за филтриране [2]</strong> може да не са налични във всички случаи, но ако са, може да имат една от следните две функции:
  <strong>Бутоните за филтриране [2]</strong> може да не са налични във всички случаи, но ако са, може да имат една от следните две функции:
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Филтриране на елементи в списъка
  Филтриране на елементи в списъка
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Филтриране на елементи в списъка
  Филтриране на елементи в списъка
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Филтриране на елементи в списъка
  Филтриране на елементи в списъка
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Филтриране на подробности за елементите
  Филтриране на подробности за елементите
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Филтриране на подробности за елементите
  Филтриране на подробности за елементите
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Филтриране на подробности за елементите
  Филтриране на подробности за елементите
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Подреждане на списъка
  Подреждане на списъка
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Подреждане на списъка
  Подреждане на списъка
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Подреждане на списъка
  Подреждане на списъка
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Списъкът може да бъде подреден по различни критерии [3], като например:
  Списъкът може да бъде подреден по различни критерии [3], като например:
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Списъкът може да бъде подреден по различни критерии [3], като например:
  Списъкът може да бъде подреден по различни критерии [3], като например:
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Списъкът може да бъде подреден по различни критерии [3], като например:
  Списъкът може да бъде подреден по различни критерии [3], като например:
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <strong>името</strong> или <strong>сбора</strong> на лицето
  <strong>името</strong> или <strong>сбора</strong> на лицето
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. <strong>името</strong> или <strong>сбора</strong> на лицето
  <strong>името</strong> или <strong>сбора</strong> на лицето
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. <strong>името</strong> или <strong>сбора</strong> на лицето
  <strong>името</strong> или <strong>сбора</strong> на лицето
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <strong>дата</strong> на последното назначение или използване
  <strong>дата</strong> на последното назначение или използване
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. <strong>дата</strong> на последното назначение или използване
  <strong>дата</strong> на последното назначение или използване
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. <strong>дата</strong> на последното назначение или използване
  <strong>дата</strong> на последното назначение или използване
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. <strong>дата</strong> на последното назначение или използване
  <strong>дата</strong> на последното назначение или използване
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. <strong>датата</strong> на последното назначение или използване
  <strong>датата</strong> на последното назначение или използване
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. <strong>датата</strong> на последното назначение или използване
  <strong>датата</strong> на последното назначение или използване
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. <strong>датата</strong> на последното назначение или използване
  <strong>датата</strong> на последното назначение или използване
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <strong>честотата</strong> или броя на назначенията или използванията
  <strong>честотата</strong> или броя на назначенията или използванията 
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. <strong>честотата</strong> или броя на назначенията или използванията
  <strong>честотата</strong> или броя на назначенията или използванията 
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. <strong>честотата</strong> или броя на назначенията или използванията
  <strong>честотата</strong> или броя на назначенията или използванията 
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. За да намерите бързо запис в списъка, въведете текста в <strong>полето за търсене [1]</strong> в горната част и след това натиснете <strong>Enter</strong> , за да филтрирате списъка.
  За да намерите бързо запис в списъка, въведете текста в <strong>полето за търсене [1]</strong> в горната част и след това натиснете <strong>Enter</strong> , за да филтрирате списъка.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. За да намерите бързо запис в списъка, въведете текста в <strong>полето за търсене [1]</strong> в горната част и след това натиснете <strong>Enter</strong>, за да филтрирате списъка.
  За да намерите бързо запис в списъка, въведете текста в <strong>полето за търсене [1]</strong> в горната част и след това натиснете <strong>Enter</strong>, за да филтрирате списъка.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. За да намерите бързо запис в списъка, въведете текста в <strong>полето за търсене [1]</strong> в горната част и след това натиснете <strong>Enter</strong>, за да филтрирате списъка.
  За да намерите бързо запис в списъка, въведете текста в <strong>полето за търсене [1]</strong> в горната част и след това натиснете <strong>Enter</strong>, за да филтрирате списъка.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. За да намерите бързо запис в списъка, въведете текста в <strong>полето за търсене [1]</strong> в горната част и след това натиснете <strong>Enter</strong>, за да филтрирате списъка.
  За да намерите бързо запис в списъка, въведете текста в <strong>полето за търсене [1]</strong> в горната част и след това натиснете <strong>Enter</strong>, за да филтрирате списъка.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <strong>Задача, част от събранието</strong>, <strong>тема</strong> или <strong>номер</strong> на публичен доклад
  <strong>Задача, част от събранието</strong>, <strong>тема</strong> или <strong>номер</strong> на публичен доклад
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. <strong>Задача, част от събранието</strong>, <strong>тема</strong> или <strong>номер</strong> на публичен доклад
  <strong>Задача, част от събранието</strong>, <strong>тема</strong> или <strong>номер</strong> на публичен доклад
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. <strong>Задача, част от събранието</strong>, <strong>тема</strong> или <strong>номер</strong> на публичен доклад
  <strong>Задача, част от събранието</strong>, <strong>тема</strong> или <strong>номер</strong> на публичен доклад
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <strong>Седмици неактивност</strong> или най-малкият брой седмици без <i>никакви</i> задачи между текущата седмица и най-близката задача (преди или след текущата седмица)
  <strong>Седмици неактивност</strong> или най-малкият брой седмици без <i>никакви</i> задачи между текущата седмица и най-близката задача (преди или след текущата седмица)
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Подробности
  Подробности
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Подробности
  Подробности
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Подробности
  Подробности
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. <strong>Седмици неактивност</strong> или най-малкият брой седмици без <i>никакви</i> задачи между текущата седмица и най-близката задача (преди или след текущата седмица)
  <strong>Седмици неактивност</strong> или най-малкият брой седмици без <i>никакви</i> задачи между текущата седмица и най-близката задача (преди или след текущата седмица)
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. <strong>Седмици неактивност</strong> или най-малкият брой седмици без <i>никакви</i> задачи между текущата седмица и най-близката задача (преди или след текущата седмица)
  <strong>Седмици неактивност</strong> или най-малкият брой седмици без <i>никакви</i> задачи между текущата седмица и най-близката задача (преди или след текущата седмица)
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Елементите в списъка могат да съдържат допълнителни подробности като предупреждения, класификации или кратка история:
  Елементите в списъка могат да съдържат допълнителни подробности като предупреждения, класификации или кратка история:
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Елементите в списъка могат да съдържат допълнителни подробности като предупреждения, класификации или кратка история:
  Елементите в списъка могат да съдържат допълнителни подробности като предупреждения, класификации или кратка история:
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Елементите в списъка могат да съдържат допълнителни подробности като предупреждения, класификации или кратка история:
  Елементите в списъка могат да съдържат допълнителни подробности като предупреждения, класификации или кратка история:
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Предупреждения
  Предупреждения
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Предупреждения
  Предупреждения
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Предупреждения
  Предупреждения
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <img src="../images/warning_inactive_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Недостъпен поради прекъсване или празник и др.
  <img src="../images/warning_inactive_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Недостъпен поради прекъсване или празник и др.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. <img src="../images/warning_inactive_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Недостъпен поради прекъсване или празник и др.
  <img src="../images/warning_inactive_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Недостъпен поради прекъсване или празник и др.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. <img src="../images/warning_inactive_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Недостъпен поради прекъсване или празник и др.
  <img src="../images/warning_inactive_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Недостъпен поради прекъсване или празник и др.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <img src="../images/warning_busy_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Допълнителна задача в същия ден или в случай на публичен доклад през същата седмица или друга задача, поради която отсъства през същия месец
  <img src="../images/warning_busy_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Допълнителна задача в същия ден или в случай на публичен доклад през същата седмица или друга задача, поради която отсъства през същия месец
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. <img src="../images/warning_busy_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Допълнителна задача в същия ден или в случай на публичен доклад през същата седмица или друга задача, поради която отсъства през същия месец
  <img src="../images/warning_busy_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Допълнителна задача в същия ден или в случай на публичен доклад през същата седмица или друга задача, поради която отсъства през същия месец
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. <img src="../images/warning_busy_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Допълнителна задача в същия ден или в случай на публичен доклад през същата седмица или друга задача, поради която отсъства през същия месец
  <img src="../images/warning_busy_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Допълнителна задача в същия ден или в случай на публичен доклад през същата седмица или друга задача, поради която отсъства през същия месец
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <img src="../images/warning_family_member_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Допълнителна задача на член на семейството в същия ден
  <img src="../images/warning_family_member_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Допълнителна задача на член на семейството в същия ден
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. <img src="../images/warning_family_member_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Допълнителна задача на член на семейството в същия ден
  <img src="../images/warning_family_member_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Допълнителна задача на член на семейството в същия ден
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. <img src="../images/warning_family_member_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Допълнителна задача на член на семейството в същия ден
  <img src="../images/warning_family_member_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Допълнителна задача на член на семейството в същия ден
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Класификациите ти помагат бързо да идентифицираш най-подходящите записи за текущ избор, например тези, които са били използвани за определени задачи по-рядко или не наскоро. Диапазонът от стойности е разделен на поддиапазони, които са представени с уникални символи:
  Класификациите ти помагат бързо да идентифицираш най-подходящите записи за текущ избор, например тези, които са били използвани за определени задачи по-рядко или не наскоро. Диапазонът от стойности е разделен на поддиапазони, които са представени с уникални символи:
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Класификациите ти помагат бързо да идентифицираш най-подходящите записи за текущ избор, например тези, които са били използвани за определени задачи по-рядко или не наскоро. Диапазонът от стойности е разделен на поддиапазони, които са представени с уникални символи:
  Класификациите ти помагат бързо да идентифицираш най-подходящите записи за текущ избор, например тези, които са били използвани за определени задачи по-рядко или не наскоро. Диапазонът от стойности е разделен на поддиапазони, които са представени с уникални символи:
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Класификациите ти помагат бързо да идентифицираш най-подходящите записи за текущ избор, например тези, които са били използвани за определени задачи по-рядко или не наскоро. Диапазонът от стойности е разделен на поддиапазони, които са представени с уникални символи:
  Класификациите ти помагат бързо да идентифицираш най-подходящите записи за текущ избор, например тези, които са били използвани за определени задачи по-рядко или не наскоро. Диапазонът от стойности е разделен на поддиапазони, които са представени с уникални символи:
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <span>Диапазон на честота</span> <br><span>Диапазонът на честота на задачите или изборите е отбелязан от броя на отметнатите кватрадчета:</span> <br><span>☐☐☐☐☐ все още няма запис за задача или избор</span> <br><span>☑☐☐☐☐ ниска</span> <br><span>☑☑☐☐☐ под средната</span> <br><span>☑☑☑☐☐ средна</span> <br><span>☑☑☑☑☐ над средната</span> <br><span>☑☑☑☑☑ висока</span>
  <span>Диапазон на честота</span>  
  <br><span>Диапазонът на честота на задачите или изборите е отбелязан от броя на отметнатите кватрадчета:</span>  
  <br><span>☐☐☐☐☐ все още няма запис за задача или избор</span>  
  <br><span>☑☐☐☐☐ ниска</span>  
  <br><span>☑☑☐☐☐ под средната</span>  
  <br><span>☑☑☑☐☐ средна</span>  
  <br><span>☑☑☑☑☐ над средната</span>  
  <br><span>☑☑☑☑☑ висока</span>
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. <span>Диапазон на честота</span> <br><span>Диапазонът на честота на задачите или изборите е отбелязан от броя на отметнатите кватрадчета:</span> <br><span>☐☐☐☐☐ все още няма запис за задача или избор</span> <br><span>☑☐☐☐☐ ниска</span> <br><span>☑☑☐☐☐ под средната</span> <br><span>☑☑☑☐☐ средна</span> <br><span>☑☑☑☑☐ над средната</span> <br><span>☑☑☑☑☑ висока</span>
  <span>Диапазон на честота</span>  
  <br><span>Диапазонът на честота на задачите или изборите е отбелязан от броя на отметнатите кватрадчета:</span>  
  <br><span>☐☐☐☐☐ все още няма запис за задача или избор</span>  
  <br><span>☑☐☐☐☐ ниска</span>  
  <br><span>☑☑☐☐☐ под средната</span>  
  <br><span>☑☑☑☐☐ средна</span>  
  <br><span>☑☑☑☑☐ над средната</span>  
  <br><span>☑☑☑☑☑ висока</span>
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. <span>Диапазон на честота</span> <br><span>Диапазонът на честота на задачите или изборите е отбелязан от броя на отметнатите кватрадчета:</span> <br><span>☐☐☐☐☐ все още няма запис за задача или избор</span> <br><span>☑☐☐☐☐ ниска</span> <br><span>☑☑☐☐☐ под средната</span> <br><span>☑☑☑☐☐ средна</span> <br><span>☑☑☑☑☐ над средната</span> <br><span>☑☑☑☑☑ висока</span>
  <span>Диапазон на честота</span>  
  <br><span>Диапазонът на честота на задачите или изборите е отбелязан от броя на отметнатите кватрадчета:</span>  
  <br><span>☐☐☐☐☐ все още няма запис за задача или избор</span>  
  <br><span>☑☐☐☐☐ ниска</span>  
  <br><span>☑☑☐☐☐ под средната</span>  
  <br><span>☑☑☑☐☐ средна</span>  
  <br><span>☑☑☑☑☐ над средната</span>  
  <br><span>☑☑☑☑☑ висока</span>
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <span>Времеви диапазон</span> <br><span>Времевият диапазон е представен от един от следните символи за фазата на луната:</span> <br><span>🌑🌒🌓🌔🌕 (от най-краткия към най-дългия времеви диапазон)</span>
  <span>Времеви диапазон</span>  
  <br><span>Времевият диапазон е представен от един от следните символи за фазата на луната:</span>  
  <br><span>🌑🌒🌓🌔🌕 (от най-краткия към най-дългия времеви диапазон)</span>
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. <span>Времеви диапазон</span> <br><span>Времевият диапазон е представен от един от следните символи за фазата на луната:</span> <br><span>🌑🌒🌓🌔🌕 (от най-краткия към най-дългия времеви диапазон)</span>
  <span>Времеви диапазон</span>  
  <br><span>Времевият диапазон е представен от един от следните символи за фазата на луната:</span>  
  <br><span>🌑🌒🌓🌔🌕 (от най-краткия към най-дългия времеви диапазон)</span>
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. <span>Времеви диапазон</span> <br><span>Времевият диапазон е представен от един от следните символи за фазата на луната:</span> <br><span>🌑🌒🌓🌔🌕 (от най-краткия към най-дългия времеви диапазон)</span>
  <span>Времеви диапазон</span>  
  <br><span>Времевият диапазон е представен от един от следните символи за фазата на луната:</span>  
  <br><span>🌑🌒🌓🌔🌕 (от най-краткия към най-дългия времеви диапазон)</span>
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <span><a id="lookup_control_details_timeline">Линия на времето</a></span> <br><span>Линия на времето, представляваща 4 седмици преди и след избраната седмица, може да придружава символа на класификацията на времевия диапазон и подчертава най-новите филтрирани задачи.</span> <br><span>Най-близките задачи, независимо от всички филтри, се показват като дъга под (в края на седмицата) или над (делнично) маркера на седмицата. Маркираната част от него представлява от коя част от събранието е задачата.</span>  <br><span>Помощните или допълнителните части се показват като очертани символи.</span>
  <span><a id="lookup_control_details_timeline">Линия на времето</a></span> 
  <br><span>Линия на времето, представляваща 4 седмици преди и след избраната седмица, може да придружава символа на класификацията на времевия диапазон и подчертава най-новите филтрирани задачи.</span> 
  <br><span>Най-близките задачи, независимо от всички филтри, се показват като дъга под (в края на седмицата) или над (делнично) маркера на седмицата. Маркираната част от него представлява от коя част от събранието е задачата.</span>  
  <br><span>Помощните или допълнителните части се показват като очертани символи.</span> 
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. <span><a id="lookup_control_details_timeline">Линия на времето</a></span> <br><span>Линия на времето, представляваща 4 седмици преди и след избраната седмица, може да придружава символа на класификацията на времевия диапазон и подчертава най-новите филтрирани задачи.</span> <br><span>Най-близките задачи, независимо от всички филтри, се показват като дъга под (в края на седмицата) или над (делнично) маркера на седмицата. Маркираната част от него представлява от коя част от събранието е задачата.</span>  <br><span>Помощните или допълнителните части се показват като очертани символи.</span>
  <span><a id="lookup_control_details_timeline">Линия на времето</a></span> 
  <br><span>Линия на времето, представляваща 4 седмици преди и след избраната седмица, може да придружава символа на класификацията на времевия диапазон и подчертава най-новите филтрирани задачи.</span> 
  <br><span>Най-близките задачи, независимо от всички филтри, се показват като дъга под (в края на седмицата) или над (делнично) маркера на седмицата. Маркираната част от него представлява от коя част от събранието е задачата.</span>  
  <br><span>Помощните или допълнителните части се показват като очертани символи.</span> 
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. <span><a id="lookup_control_details_timeline">Линия на времето</a></span> <br><span>Линия на времето, представляваща 4 седмици преди и след избраната седмица, може да придружава символа на класификацията на времевия диапазон и подчертава най-новите филтрирани задачи.</span> <br><span>Най-близките задачи, независимо от всички филтри, се показват като дъга под (в края на седмицата) или над (делнично) маркера на седмицата. Маркираната част от него представлява от коя част от събранието е задачата.</span>  <br><span>Помощните или допълнителните части се показват като очертани символи.</span>
  <span><a id="lookup_control_details_timeline">Линия на времето</a></span> 
  <br><span>Линия на времето, представляваща 4 седмици преди и след избраната седмица, може да придружава символа на класификацията на времевия диапазон и подчертава най-новите филтрирани задачи.</span> 
  <br><span>Най-близките задачи, независимо от всички филтри, се показват като дъга под (в края на седмицата) или над (делнично) маркера на седмицата. Маркираната част от него представлява от коя част от събранието е задачата.</span>  
  <br><span>Помощните или допълнителните части се показват като очертани символи.</span> 
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <span><a id="lookup_control_details_history">История</a></span> <br><span>Може да се използват до три допълнителни реда за показване на кратък исторически запис в подробностите. Броят на показаните редове може да се регулира в настройките [6].</span> <br><span>В случай на задачи, поле за отметка показва изпълнени задачи. Отменените задачи нямат квадратче за отметка и другите етикети се зачеркват. Ако ролята на назначения за част от събранието е помощник или допълваща, квадратчето за отметка се показва зад вертикална лента.</span>
  <span><a id="lookup_control_details_history">История</a></span> 
  <br><span>Може да се използват до три допълнителни реда за показване на кратък исторически запис в подробностите. Броят на показаните редове може да се регулира в настройките [6].</span> 
  <br><span>В случай на задачи, поле за отметка показва изпълнени задачи. Отменените задачи нямат квадратче за отметка и другите етикети се зачеркват. Ако ролята на назначения за част от събранието е помощник или допълваща, квадратчето за отметка се показва зад вертикална лента.</span> 
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. <span><a id="lookup_control_details_history">История</a></span> <br><span>Може да се използват до три допълнителни реда за показване на кратък исторически запис в подробностите. Броят на показаните редове може да се регулира в настройките [6].</span> <br><span>В случай на задачи, поле за отметка показва изпълнени задачи. Отменените задачи нямат квадратче за отметка и другите етикети се зачеркват. Ако ролята на назначения за част от събранието е помощник или допълваща, квадратчето за отметка се показва зад вертикална лента.</span>
  <span><a id="lookup_control_details_history">История</a></span> 
  <br><span>Може да се използват до три допълнителни реда за показване на кратък исторически запис в подробностите. Броят на показаните редове може да се регулира в настройките [6].</span> 
  <br><span>В случай на задачи, поле за отметка показва изпълнени задачи. Отменените задачи нямат квадратче за отметка и другите етикети се зачеркват. Ако ролята на назначения за част от събранието е помощник или допълваща, квадратчето за отметка се показва зад вертикална лента.</span> 
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. <span><a id="lookup_control_details_history">История</a></span> <br><span>Може да се използват до три допълнителни реда за показване на кратък исторически запис в подробностите. Броят на показаните редове може да се регулира в настройките [6].</span> <br><span>В случай на задачи, поле за отметка показва изпълнени задачи. Отменените задачи нямат квадратче за отметка и другите етикети се зачеркват. Ако ролята на назначения за част от събранието е помощник или допълваща, квадратчето за отметка се показва зад вертикална лента.</span>
  <span><a id="lookup_control_details_history">История</a></span> 
  <br><span>Може да се използват до три допълнителни реда за показване на кратък исторически запис в подробностите. Броят на показаните редове може да се регулира в настройките [6].</span> 
  <br><span>В случай на задачи, поле за отметка показва изпълнени задачи. Отменените задачи нямат квадратче за отметка и другите етикети се зачеркват. Ако ролята на назначения за част от събранието е помощник или допълваща, квадратчето за отметка се показва зад вертикална лента.</span> 
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ситуации
  Ситуации
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Ситуации
  Ситуации
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Настройки
  Настройки
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Настройки
  Настройки
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Настройки
  Настройки
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. колко реда история да се показват
  колко реда история да се показват
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. колко реда история да се показват
  колко реда история да се показват
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. колко реда история да се показват
  колко реда история да се показват
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. да се включват ли части от други видове събрания
  да се включват ли части от други видове събрания
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. да се включват ли части от други видове събрания
  да се включват ли части от други видове събрания
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. да се включват ли части от други видове събрания
  да се включват ли части от други видове събрания
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. етикетите на задачите
  етикетите на задачите
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. етикетите на задачите
  етикетите на задачите
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. етикетите на задачите
  етикетите на задачите
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Настройките се споделят от различни контроли, ако се използват за подобна цел, например за избор на различни <i>учебни задачи</i>.
  Настройките се споделят от различни контроли, ако се използват за подобна цел, например за избор на различни <i>учебни задачи</i>.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Настройките се споделят от различни контроли, ако се използват за подобна цел, например за избор на различни <i>учебни задачи</i>.
  Настройките се споделят от различни контроли, ако се използват за подобна цел, например за избор на различни <i>учебни задачи</i>.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Настройките се споделят от различни контроли, ако се използват за подобна цел, например за избор на различни <i>учебни задачи</i>.
  Настройките се споделят от различни контроли, ако се използват за подобна цел, например за избор на различни <i>учебни задачи</i>.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Нулиране до настройките по подразбиране
  Нулиране до настройките по подразбиране
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Нулиране до настройките по подразбиране
  Нулиране до настройките по подразбиране
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Нулиране до настройките по подразбиране
  Нулиране до настройките по подразбиране
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Изберете <strong>Нулиране до настройките по подразбиране</strong> от менюто [6] в долния десен ъгъл, за да възстановите всички настройки до техните стойности по подразбиране.
  Изберете <strong>Нулиране до настройките по подразбиране</strong> от менюто [6] в долния десен ъгъл, за да възстановите всички настройки до техните стойности по подразбиране.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Изберете <strong>Нулиране до настройките по подразбиране</strong> от менюто [6] в долния десен ъгъл, за да възстановите всички настройки до техните стойности по подразбиране.
  Изберете <strong>Нулиране до настройките по подразбиране</strong> от менюто [6] в долния десен ъгъл, за да възстановите всички настройки до техните стойности по подразбиране.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Изберете <strong>Нулиране до настройките по подразбиране</strong> от менюто [6] в долния десен ъгъл, за да възстановите всички настройки до техните стойности по подразбиране.
  Изберете <strong>Нулиране до настройките по подразбиране</strong> от менюто [6] в долния десен ъгъл, за да възстановите всички настройки до техните стойности по подразбиране.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. От падащото меню <strong>Година</strong> избери годината за записа си за Събранието за християнски живот и служба.
  От падащото меню <strong>Година</strong> избери годината за записа си за Събранието за християнски живот и служба.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. От падащото меню <strong>Година</strong> избери годината за записа си за Събранието за християнски живот и служба.
  От падащото меню <strong>Година</strong> избери годината за записа си за Събранието за християнски живот и служба.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. От падащото меню <strong>Година</strong> избери годината за записа си за Събранието за християнски живот и служба.
  От падащото меню <strong>Година</strong> избери годината за записа си за Събранието за християнски живот и служба.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Изберете <strong>Нулиране до настройките по подразбиране</strong> от менюто [6] в долния десен ъгъл, за да възстановите всички настройки до техните стойности по подразбиране.
  Изберете <strong>Нулиране до настройките по подразбиране</strong> от менюто [6] в долния десен ъгъл, за да възстановите всички настройки до техните стойности по подразбиране.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Избери <strong>Нулиране до настройките по подразбиране</strong> от менюто [6] в долния десен ъгъл, за да възстановиш всички настройки до техните стойности по подразбиране.
  Избери <strong>Нулиране до настройките по подразбиране</strong> от менюто [6] в долния десен ъгъл, за да възстановиш всички настройки до техните стойности по подразбиране.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Избери <strong>Нулиране до настройките по подразбиране</strong> от менюто [6] в долния десен ъгъл, за да възстановиш всички настройки до техните стойности по подразбиране.
  Избери <strong>Нулиране до настройките по подразбиране</strong> от менюто [6] в долния десен ъгъл, за да възстановиш всички настройки до техните стойности по подразбиране.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Избери <strong>Нулиране до настройките по подразбиране</strong> от менюто [6] в долния десен ъгъл, за да възстановиш всички настройки до техните стойности по подразбиране.
  Избери <strong>Нулиране до настройките по подразбиране</strong> от менюто [6] в долния десен ъгъл, за да възстановиш всички настройки до техните стойности по подразбиране.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. За да редактираш елементите на събранието, моля, използвай напътствията, намиращи се в <a href="settings_mw_meeting.html#edit_lmm_schedule">Редактиране на програмите за Събранието за християнски живот и служба</a>.
  За да редактираш елементите на събранието, моля, използвай напътствията, намиращи се в <a href="settings_mw_meeting.html#edit_lmm_schedule">Редактиране на програмите за Събранието за християнски живот и служба</a>.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. За да редактираш елементите на събранието, моля, използвай напътствията, намиращи се в <a href="settings_mw_meeting.html#edit_lmm_schedule">Редактиране на програмите за Събранието за християнски живот и служба</a>.
  За да редактираш елементите на събранието, моля, използвай напътствията, намиращи се в <a href="settings_mw_meeting.html#edit_lmm_schedule">Редактиране на програмите за Събранието за християнски живот и служба</a>.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. За да редактираш елементите на събранието, моля, използвай напътствията, намиращи се в <a href="settings_mw_meeting.html#edit_lmm_schedule">Редактиране на програмите за Събранието за християнски живот и служба</a>.
  За да редактираш елементите на събранието, моля, използвай напътствията, намиращи се в <a href="settings_mw_meeting.html#edit_lmm_schedule">Редактиране на програмите за Събранието за християнски живот и служба</a>.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. В страничната лента отворете съответния падащ списък и използвайте функцията <a href="user_interface.html#lookup_control">Контрол за търсене</a>, за да изберете някого:
  В страничната лента отворете съответния падащ списък и използвайте функцията <a href="user_interface.html#lookup_control">Контрол за търсене</a>, за да изберете някого:
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. В страничната лента отворете съответния падащ списък и използвайте функцията <a href="user_interface.html#lookup_control">Контрол за търсене</a>, за да изберете някого:
  В страничната лента отворете съответния падащ списък и използвайте функцията <a href="user_interface.html#lookup_control">Контрол за търсене</a>, за да изберете някого:
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. В страничната лента отворете съответния падащ списък и използвайте функцията <a href="user_interface.html#lookup_control">Контрол за търсене</a>, за да изберете някого:
  В страничната лента отворете съответния падащ списък и използвайте функцията <a href="user_interface.html#lookup_control">Контрол за търсене</a>, за да изберете някого:
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. по <a href="user_interface.html#lookup_control_settings_default">подразбиране</a>, най-подходящите хора се показват в горната част на списъка
  по <a href="user_interface.html#lookup_control_settings_default">подразбиране</a>, най-подходящите хора се показват в горната част на списъка
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. по <a href="user_interface.html#lookup_control_settings_default">подразбиране</a>, най-подходящите хора се показват в горната част на списъка
  по <a href="user_interface.html#lookup_control_settings_default">подразбиране</a>, най-подходящите хора се показват в горната част на списъка
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. по <a href="user_interface.html#lookup_control_settings_default">подразбиране</a>, най-подходящите хора се показват в горната част на списъка
  по <a href="user_interface.html#lookup_control_settings_default">подразбиране</a>, най-подходящите хора се показват в горната част на списъка
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. В страничната лента отворете съответния падащ списък и използвайте функцията <a href="user_interface.html#lookup_control">Контрол за търсене</a>, за да изберете някого:
  В страничната лента отворете съответния падащ списък и използвайте функцията <a href="user_interface.html#lookup_control">Контрол за търсене</a>, за да изберете някого:
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. В страничната лента отвори съответния падащ списък и използвай функцията <a href="user_interface.html#lookup_control">Контрол за търсене</a>, за да избереш някого:
  В страничната лента отвори съответния падащ списък и използвай функцията <a href="user_interface.html#lookup_control">Контрол за търсене</a>, за да избереш някого:
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. В страничната лента отвори съответния падащ списък и използвай функцията <a href="user_interface.html#lookup_control">Контрол за търсене</a>, за да избереш някого:
  В страничната лента отвори съответния падащ списък и използвай функцията <a href="user_interface.html#lookup_control">Контрол за търсене</a>, за да избереш някого:
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. В страничната лента отвори съответния падащ списък и използвай функцията <a href="user_interface.html#lookup_control">Контрол за търсене</a>, за да избереш някого:
  В страничната лента отвори съответния падащ списък и използвай функцията <a href="user_interface.html#lookup_control">Контрол за търсене</a>, за да избереш някого:
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. обърнете внимание на <a href="user_interface.html#lookup_control_details">предупрежденията и класификациите в подробностите за лицето</a>
  обърнете внимание на <a href="user_interface.html#lookup_control_details">предупрежденията и класификациите в подробностите за лицето</a>
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. обърнете внимание на <a href="user_interface.html#lookup_control_details">предупрежденията и класификациите в подробностите за лицето</a>
  обърнете внимание на <a href="user_interface.html#lookup_control_details">предупрежденията и класификациите в подробностите за лицето</a>
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. обърнете внимание на <a href="user_interface.html#lookup_control_details">предупрежденията и класификациите в подробностите за лицето</a>
  обърнете внимание на <a href="user_interface.html#lookup_control_details">предупрежденията и класификациите в подробностите за лицето</a>
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. обърнете внимание на <a href="user_interface.html#lookup_control_details">предупрежденията и класификациите в подробностите за лицето</a>
  обърнете внимание на <a href="user_interface.html#lookup_control_details">предупрежденията и класификациите в подробностите за лицето</a>
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. обърни внимание на <a href="user_interface.html#lookup_control_details">предупрежденията и класификациите в подробностите за лицето</a>
  обърни внимание на <a href="user_interface.html#lookup_control_details">предупрежденията и класификациите в подробностите за лицето</a>
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. обърни внимание на <a href="user_interface.html#lookup_control_details">предупрежденията и класификациите в подробностите за лицето</a>
  обърни внимание на <a href="user_interface.html#lookup_control_details">предупрежденията и класификациите в подробностите за лицето</a>
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. обърни внимание на <a href="user_interface.html#lookup_control_details">предупрежденията и класификациите в подробностите за лицето</a>
  обърни внимание на <a href="user_interface.html#lookup_control_details">предупрежденията и класификациите в подробностите за лицето</a>
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. ако е необходимо, коригирай <a href="user_interface.html#lookup_control_filter">бутоните за филтриране</a>, за да определиш кои исторически записи искаш да вземеш предвид за подробностите за лицето
  ако е необходимо, коригирай <a href="user_interface.html#lookup_control_filter">бутоните за филтриране</a>, за да определиш кои исторически записи искаш да вземеш предвид за подробностите за лицето
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. ако е необходимо, коригирай <a href="user_interface.html#lookup_control_filter">бутоните за филтриране</a>, за да определиш кои исторически записи искаш да вземеш предвид за подробностите за лицето
  ако е необходимо, коригирай <a href="user_interface.html#lookup_control_filter">бутоните за филтриране</a>, за да определиш кои исторически записи искаш да вземеш предвид за подробностите за лицето
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. ако е необходимо, коригирай <a href="user_interface.html#lookup_control_filter">бутоните за филтриране</a>, за да определиш кои исторически записи искаш да вземеш предвид за подробностите за лицето
  ако е необходимо, коригирай <a href="user_interface.html#lookup_control_filter">бутоните за филтриране</a>, за да определиш кои исторически записи искаш да вземеш предвид за подробностите за лицето
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Първите четири бутона представляват различни категории задачи:
  Първите четири бутона представляват различни категории задачи:
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Първите четири бутона представляват различни категории задачи:
  Първите четири бутона представляват различни категории задачи:
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Първите четири бутона представляват различни категории задачи:
  Първите четири бутона представляват различни категории задачи:
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <span>Задачите се разграничават и според техния вид, като четене, представяне, доклад или водещ на изучаване, и може да бъдат подмножество на повече от една от горепосочените категории, напр. задачите за четене са налични както в <strong>Други задачи</strong>, така и в <strong>Учебни задачи</strong>.</span>
  <span>Задачите се разграничават и според техния вид, като четене, представяне, доклад или водещ на изучаване, и може да бъдат подмножество на повече от една от горепосочените категории, напр. задачите за четене са налични както в <strong>Други задачи</strong>, така и в <strong>Учебни задачи</strong>.</span> 
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. <span>Задачите се разграничават и според техния вид, като четене, представяне, доклад или водещ на изучаване, и може да бъдат подмножество на повече от една от горепосочените категории, напр. задачите за четене са налични както в <strong>Други задачи</strong>, така и в <strong>Учебни задачи</strong>.</span>
  <span>Задачите се разграничават и според техния вид, като четене, представяне, доклад или водещ на изучаване, и може да бъдат подмножество на повече от една от горепосочените категории, напр. задачите за четене са налични както в <strong>Други задачи</strong>, така и в <strong>Учебни задачи</strong>.</span> 
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. <span>Задачите се разграничават и според техния вид, като четене, представяне, доклад или водещ на изучаване, и може да бъдат подмножество на повече от една от горепосочените категории, напр. задачите за четене са налични както в <strong>Други задачи</strong>, така и в <strong>Учебни задачи</strong>.</span>
  <span>Задачите се разграничават и според техния вид, като четене, представяне, доклад или водещ на изучаване, и може да бъдат подмножество на повече от една от горепосочените категории, напр. задачите за четене са налични както в <strong>Други задачи</strong>, така и в <strong>Учебни задачи</strong>.</span> 
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Тази опция може да се комбинира с избраните категории, за да се показват само задания, които са подобни на това, което е назначено в момента.
  Тази опция може да се комбинира с избраните категории, за да се показват само задания, които са подобни на това, което е назначено в момента.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Тази опция може да се комбинира с избраните категории, за да се показват само задания, които са подобни на това, което е назначено в момента.
  Тази опция може да се комбинира с избраните категории, за да се показват само задания, които са подобни на това, което е назначено в момента.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Тази опция може да се комбинира с избраните категории, за да се показват само задания, които са подобни на това, което е назначено в момента.
  Тази опция може да се комбинира с избраните категории, за да се показват само задания, които са подобни на това, което е назначено в момента.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Сравни етикетирането, когато опцията <strong>Задача</strong> е избрана от <a href="user_interface.html#lookup_control_settings">настройките</a>, за да откриеш подобен тип задачи.
  Сравни етикетирането, когато опцията <strong>Задача</strong> е избрана от <a href="user_interface.html#lookup_control_settings">настройките</a>, за да откриеш подобен тип задачи.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Сравни етикетирането, когато опцията <strong>Задача</strong> е избрана от <a href="user_interface.html#lookup_control_settings">настройките</a>, за да откриеш подобен тип задачи.
  Сравни етикетирането, когато опцията <strong>Задача</strong> е избрана от <a href="user_interface.html#lookup_control_settings">настройките</a>, за да откриеш подобен тип задачи.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Сравни етикетирането, когато опцията <strong>Задача</strong> е избрана от <a href="user_interface.html#lookup_control_settings">настройките</a>, за да откриеш подобен тип задачи.
  Сравни етикетирането, когато опцията <strong>Задача</strong> е избрана от <a href="user_interface.html#lookup_control_settings">настройките</a>, за да откриеш подобен тип задачи.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <span><img src="../images/equal-circle_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /><strong>Със същия ученик</strong></span> <br><span>При назначаване на помощник за учебна задача тази опция е налична, за да се показват само задачи с този, който вече е избран за ученик.</span>
  <span><img src="../images/equal-circle_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /><strong>Със същия ученик</strong></span> 
  <br><span>При назначаване на помощник за учебна задача тази опция е налична, за да се показват само задачи с този, който вече е избран за ученик.</span> 
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. <span><img src="../images/equal-circle_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /><strong>Със същия ученик</strong></span> <br><span>При назначаване на помощник за учебна задача тази опция е налична, за да се показват само задачи с този, който вече е избран за ученик.</span>
  <span><img src="../images/equal-circle_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /><strong>Със същия ученик</strong></span> 
  <br><span>При назначаване на помощник за учебна задача тази опция е налична, за да се показват само задачи с този, който вече е избран за ученик.</span> 
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. <span><img src="../images/equal-circle_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /><strong>Със същия ученик</strong></span> <br><span>При назначаване на помощник за учебна задача тази опция е налична, за да се показват само задачи с този, който вече е избран за ученик.</span>
  <span><img src="../images/equal-circle_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /><strong>Със същия ученик</strong></span> 
  <br><span>При назначаване на помощник за учебна задача тази опция е налична, за да се показват само задачи с този, който вече е избран за ученик.</span> 
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. проверете <a href="user_interface.html#lookup_control_settings">настройките</a> в долния десен ъгъл за допълнителни корекции
  проверете <a href="user_interface.html#lookup_control_settings">настройките</a> в долния десен ъгъл за допълнителни корекции
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. проверете <a href="user_interface.html#lookup_control_settings">настройките</a> в долния десен ъгъл за допълнителни корекции
  проверете <a href="user_interface.html#lookup_control_settings">настройките</a> в долния десен ъгъл за допълнителни корекции
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. проверете <a href="user_interface.html#lookup_control_settings">настройките</a> в долния десен ъгъл за допълнителни корекции
  проверете <a href="user_interface.html#lookup_control_settings">настройките</a> в долния десен ъгъл за допълнителни корекции
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. проверете <a href="user_interface.html#lookup_control_settings">настройките</a> в долния десен ъгъл за допълнителни корекции
  проверете <a href="user_interface.html#lookup_control_settings">настройките</a> в долния десен ъгъл за допълнителни корекции
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. провери <a href="user_interface.html#lookup_control_settings">настройките</a> в долния десен ъгъл за допълнителни корекции
  провери <a href="user_interface.html#lookup_control_settings">настройките</a> в долния десен ъгъл за допълнителни корекции
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. провери <a href="user_interface.html#lookup_control_settings">настройките</a> в долния десен ъгъл за допълнителни корекции
  провери <a href="user_interface.html#lookup_control_settings">настройките</a> в долния десен ъгъл за допълнителни корекции
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. провери <a href="user_interface.html#lookup_control_settings">настройките</a> в долния десен ъгъл за допълнителни корекции
  провери <a href="user_interface.html#lookup_control_settings">настройките</a> в долния десен ъгъл за допълнителни корекции
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Щракни върху полето <strong>Дата на заявка</strong> и въведи дата, например датата на заявка „Не посещавай“.
  Щракни върху полето <strong>Дата на заявка</strong> и въведи дата, например датата на заявкаНе посещавай“.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Щракни върху полето <strong>Дата на заявка</strong> и въведи дата, например датата на заявка „Не посещавай“.
  Щракни върху полето <strong>Дата на заявка</strong> и въведи дата, например датата на заявкаНе посещавай“.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Щракни върху полето <strong>Дата на заявка</strong> и въведи дата, например датата на заявка „Не посещавай“.
  Щракни върху полето <strong>Дата на заявка</strong> и въведи дата, например датата на заявкаНе посещавай“.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <!-- Printing tag: -->PRAYER1_NAME<!-- Don't translate this. -->
  <!-- Printing tag: -->PRAYER1_NAME<!-- Don't translate this. -->
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. <!-- Printing tag: -->PRAYER1_NAME<!-- Don't translate this. -->
  <!-- Printing tag: -->PRAYER1_NAME<!-- Don't translate this. -->
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. <!-- Printing tag: -->PRAYER1_NAME<!-- Don't translate this. -->
  <!-- Printing tag: -->PRAYER1_NAME<!-- Don't translate this. -->
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {brother's name who offers opening prayer}
  {brother's name who offers opening prayer}
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. {brother's name who offers opening prayer}
  {brother's name who offers opening prayer}
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. {brother's name who offers opening prayer}
  {brother's name who offers opening prayer}
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <!-- Printing tag: -->DATE_REQUESTED<!-- Don't translate this. -->
  <!-- Printing tag: -->DATE_REQUESTED<!-- Don't translate this. -->
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. <!-- Printing tag: -->DATE_REQUESTED<!-- Don't translate this. -->
  <!-- Printing tag: -->DATE_REQUESTED<!-- Don't translate this. -->
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. <!-- Printing tag: -->DATE_REQUESTED<!-- Don't translate this. -->
  <!-- Printing tag: -->DATE_REQUESTED<!-- Don't translate this. -->
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Заявена дата
  Заявена дата
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Заявена дата
  Заявена дата
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Заявена дата
  Заявена дата
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Заявена дата
  Заявена дата
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Заявена дата
  Заявена дата
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Заявена дата
  Заявена дата
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <!-- Printing tag: -->TA_DATE_REQUESTED<!-- Don't translate this. -->
  <!-- Printing tag: -->TA_DATE_REQUESTED<!-- Don't translate this. -->
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. <!-- Printing tag: -->TA_DATE_REQUESTED<!-- Don't translate this. -->
  <!-- Printing tag: -->TA_DATE_REQUESTED<!-- Don't translate this. -->
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. <!-- Printing tag: -->TA_DATE_REQUESTED<!-- Don't translate this. -->
  <!-- Printing tag: -->TA_DATE_REQUESTED<!-- Don't translate this. -->
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {address request date}
  {address request date}
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. {address request date}
  {address request date}
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. {address request date}
  {address request date}
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Потребителски интерфейс
  Потребителски интерфейс
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Потребителски интерфейс
  Потребителски интерфейс
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Потребителски интерфейс
  Потребителски интерфейс
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Контрол за търсене
  Контрол за търсене
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Контрол за търсене
  Контрол за търсене
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Контрол за търсене
  Контрол за търсене
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Лента за търсене
  Лента за търсене
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Лента за търсене
  Лента за търсене
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Лента за търсене
  Лента за търсене
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Бутони за филтриране
  Бутони за филтриране
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Бутони за филтриране
  Бутони за филтриране
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Бутони за филтриране
  Бутони за филтриране
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Подреждане на списъка
  Подреждане на списъка
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Подреждане на списъка
  Подреждане на списъка
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Подреждане на списъка
  Подреждане на списъка
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Подробности
  Подробности
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Подробности
  Подробности
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Подробности
  Подробности
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Класификации
  Класификации
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Класификации
  Класификации
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Класификации
  Класификации
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Линия на времето
  Линия на времето
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Линия на времето
  Линия на времето
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Линия на времето
  Линия на времето
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. История
  История
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. История
  История
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. История
  История
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Нулиране до настройките по подразбиране
  Нулиране до настройките по подразбиране
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Нулиране до настройките по подразбиране
  Нулиране до настройките по подразбиране
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Нулиране до настройките по подразбиране
  Нулиране до настройките по подразбиране
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. <img src="../images/warning_inactive_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Недостъпен поради прекъсване или празник и др.
  <img src="../images/warning_inactive_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Недостъпен поради прекъсване или празник и др.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. <img src="../images/warning_inactive_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Не е на разположение поради прекъсване или празник и др.
  <img src="../images/warning_inactive_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Не е на разположение поради прекъсване или празник и др.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. <img src="../images/warning_inactive_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Не е на разположение поради прекъсване или празник и др.
  <img src="../images/warning_inactive_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Не е на разположение поради прекъсване или празник и др.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. <img src="../images/warning_inactive_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Не е на разположение поради прекъсване или празник и др.
  <img src="../images/warning_inactive_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Не е на разположение поради прекъсване или празник и др.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Скриване на тези, които не са на разположение
  Скриване на тези, които не са на разположение
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Скриване на тези, които не са на разположение
  Скриване на тези, които не са на разположение
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Скриване на тези, които не са на разположение
  Скриване на тези, които не са на разположение
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Премести в друга седмица
  Премести в друга седмица
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Премести в друга седмица
  Премести в друга седмица
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Премести в друга седмица
  Премести в друга седмица
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. На тази дата вече има насрочен доклад.
  На тази дата вече има насрочен доклад.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. На тази дата вече има насрочен доклад.
  На тази дата вече има насрочен доклад.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. На тази дата вече има насрочен доклад.
  На тази дата вече има насрочен доклад.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Размени доклади
  Размени доклади
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Размени доклади
  Размени доклади
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Размени доклади
  Размени доклади
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Отказ
  Отказ
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Отказ
  Отказ
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Отказ
  Отказ
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Седмици неактивност
  Седмици неактивност
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Седмици неактивност
  Седмици неактивност
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Седмици неактивност
  Седмици неактивност
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Информация за неизвестна задача = %1; клас %2; %3; асистент (%4)
  Информация за неизвестна задача = %1; клас %2; %3; асистент (%4)
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Информация за неизвестна задача = %1; клас %2; %3; асистент (%4)
  Информация за неизвестна задача = %1; клас %2; %3; асистент (%4)
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Информация за неизвестна задача = %1; клас %2; %3; асистент (%4)
  Информация за неизвестна задача = %1; клас %2; %3; асистент (%4)
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Неизвестен идентификатор на доклад = %1
  Неизвестен идентификатор на доклад = %1
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Неизвестен идентификатор на доклад = %1
  Неизвестен идентификатор на доклад = %1
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Неизвестен идентификатор на доклад = %1
  Неизвестен идентификатор на доклад = %1
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. От %1; докладчикът е премахнат
  От %1; докладчикът е премахнат
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. От %1; докладчикът е премахнат
  От %1; докладчикът е премахнат
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. От %1; докладчикът е премахнат
  От %1; докладчикът е премахнат
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. От %1; докладчикът е преместен в %2
  От %1; докладчикът е преместен в %2
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. От %1; докладчикът е преместен в %2
  От %1; докладчикът е преместен в %2
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. От %1; докладчикът е преместен в %2
  От %1; докладчикът е преместен в %2
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. От %1; докладът не се изнася
  От %1; докладът не се изнася
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. От %1; докладът не се изнася
  От %1; докладът не се изнася
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. От %1; докладът не се изнася
  От %1; докладът не се изнася
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. От %1; докладът не се изнася
  От %1; докладът не се изнася
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. От %1; докладът e прекратен
  От %1; докладът e прекратен
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. От %1; докладът e прекратен
  От %1; докладът e прекратен
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. От %1; докладът e прекратен
  От %1; докладът e прекратен
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Този доклад вече не се изнася. Моля, изберете друг.
  Този доклад вече не се изнася. Моля, изберете друг.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Този доклад е прекратен. Моля, изберете друг.
  Този доклад е прекратен. Моля, изберете друг.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Този доклад е прекратен. Моля, изберете друг.
  Този доклад е прекратен. Моля, изберете друг.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Този доклад е прекратен. Моля, изберете друг.
  Този доклад е прекратен. Моля, изберете друг.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Този доклад вече не се изнася. Моля, изберете друг.
  Този доклад вече не се изнася. Моля, изберете друг.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Този доклад е прекратен. Моля, изберете друг.
  Този доклад е прекратен. Моля, изберете друг.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Този доклад е прекратен. Моля, изберете друг.
  Този доклад е прекратен. Моля, изберете друг.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Този доклад е прекратен. Моля, изберете друг.
  Този доклад е прекратен. Моля, изберете друг.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Този доклад вече не се изнася. Моля, изберете друг.
  Този доклад вече не се изнася. Моля, изберете друг.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Този доклад е прекратен. Моля, изберете друг.
  Този доклад е прекратен. Моля, изберете друг.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Този доклад е прекратен. Моля, изберете друг.
  Този доклад е прекратен. Моля, изберете друг.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Този доклад е прекратен. Моля, изберете друг.
  Този доклад е прекратен. Моля, изберете друг.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. <span>Можеш да копираш и да поставиш докладите от Заглавия на докладите за публичното събрание (S-99) или направо от jw.org. Резултатът с конспекти за публични доклади в частта за документи може да се показва на няколко страници с по 15 доклада на всяка. Ако този списък съдържа както номера на доклада, така и неговото име, можете да копирате и да поставяте докладите направо от всяка страница.</span> <br><span>Във всеки случай след това трябва да проверявате и <a href="#revised_public_talk_outlines">обновявате ревизираните доклади и докладите, които вече не се изнасят</a>. Може да е на разположение отделен формуляр, придружаващ Заглавията на докладите за публичното събрание (S-99), който съдържа поправки. Ако този формуляр не е на разположение на твоя език, можеш да намериш обновените доклади и като филтрираш конспектите за публични доклади по датата на обновяване, намираща се във формуляра S-99. Проверявай и съобщенията (S-147) относно публичните доклади за по-нататъшна информация (напр. дата за прекратяване на изнасянето).</span>
  <span>Можеш да копираш и да поставиш докладите от Заглавия на докладите за публичното събрание (S-99) или направо от jw.org. Резултатът с конспекти за публични доклади в частта за документи може да се показва на няколко страници с по 15 доклада на всяка. Ако този списък съдържа както номера на доклада, така и неговото име, можете да копирате и да поставяте докладите направо от всяка страница.</span>  
  <br><span>Във всеки случай след това трябва да проверявате и <a href="#revised_public_talk_outlines">обновявате ревизираните доклади и докладите, които вече не се изнасят</a>. Може да е на разположение отделен формуляр, придружаващ Заглавията на докладите за публичното събрание (S-99), който съдържа поправки. Ако този формуляр не е на разположение на твоя език, можеш да намериш обновените доклади и като филтрираш конспектите за публични доклади по датата на обновяване, намираща се във формуляра S-99. Проверявай и съобщенията (S-147) относно публичните доклади за по-нататъшна информация (напр. дата за прекратяване на изнасянето).</span>
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. <span>Можеш да копираш и да поставиш докладите от Заглавия на докладите за публичното събрание (S-99) или направо от jw.org. Резултатът с конспекти за публични доклади в частта за документи може да се показва на няколко страници с по 15 доклада на всяка. Ако този списък съдържа както номера на доклада, така и неговото име, можеш да копираш и да поставиш докладите направо от всяка страница.</span> <br><span>Във всеки случай след това трябва да проверяваш и <a href="#revised_public_talk_outlines">обновяваш ревизираните и прекратените доклади</a>. Може да е на разположение отделен формуляр, придружаващ Заглавията на докладите за публичното събрание (S-99), който съдържа поправки. Ако този формуляр не е на разположение на твоя език, може да намериш обновените доклади и като филтрираш конспектите за публични доклади по датата на обновяване, намираща се във формуляра S-99. Проверявай и съобщенията (S-147) относно публичните доклади за по-нататъшна информация (напр. дата за прекратяване).</span>
  <span>Можеш да копираш и да поставиш докладите от Заглавия на докладите за публичното събрание (S-99) или направо от jw.org. Резултатът с конспекти за публични доклади в частта за документи може да се показва на няколко страници с по 15 доклада на всяка. Ако този списък съдържа както номера на доклада, така и неговото име, можеш да копираш и да поставиш докладите направо от всяка страница.</span>  
  <br><span>Във всеки случай след това трябва да проверяваш и <a href="#revised_public_talk_outlines">обновяваш ревизираните и прекратените доклади</a>. Може да е на разположение отделен формуляр, придружаващ Заглавията на докладите за публичното събрание (S-99), който съдържа поправки. Ако този формуляр не е на разположение на твоя език, може да намериш обновените доклади и като филтрираш конспектите за публични доклади по датата на обновяване, намираща се във формуляра S-99. Проверявай и съобщенията (S-147) относно публичните доклади за по-нататъшна информация (напр. дата за прекратяване).</span>
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. <span>Можеш да копираш и да поставиш докладите от Заглавия на докладите за публичното събрание (S-99) или направо от jw.org. Резултатът с конспекти за публични доклади в частта за документи може да се показва на няколко страници с по 15 доклада на всяка. Ако този списък съдържа както номера на доклада, така и неговото име, можеш да копираш и да поставиш докладите направо от всяка страница.</span> <br><span>Във всеки случай след това трябва да проверяваш и <a href="#revised_public_talk_outlines">обновяваш ревизираните и прекратените доклади</a>. Може да е на разположение отделен формуляр, придружаващ Заглавията на докладите за публичното събрание (S-99), който съдържа поправки. Ако този формуляр не е на разположение на твоя език, може да намериш обновените доклади и като филтрираш конспектите за публични доклади по датата на обновяване, намираща се във формуляра S-99. Проверявай и съобщенията (S-147) относно публичните доклади за по-нататъшна информация (напр. дата за прекратяване).</span>
  <span>Можеш да копираш и да поставиш докладите от Заглавия на докладите за публичното събрание (S-99) или направо от jw.org. Резултатът с конспекти за публични доклади в частта за документи може да се показва на няколко страници с по 15 доклада на всяка. Ако този списък съдържа както номера на доклада, така и неговото име, можеш да копираш и да поставиш докладите направо от всяка страница.</span>  
  <br><span>Във всеки случай след това трябва да проверяваш и <a href="#revised_public_talk_outlines">обновяваш ревизираните и прекратените доклади</a>. Може да е на разположение отделен формуляр, придружаващ Заглавията на докладите за публичното събрание (S-99), който съдържа поправки. Ако този формуляр не е на разположение на твоя език, може да намериш обновените доклади и като филтрираш конспектите за публични доклади по датата на обновяване, намираща се във формуляра S-99. Проверявай и съобщенията (S-147) относно публичните доклади за по-нататъшна информация (напр. дата за прекратяване).</span>
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. <span>Можеш да копираш и да поставиш докладите от Заглавия на докладите за публичното събрание (S-99) или направо от jw.org. Резултатът с конспекти за публични доклади в частта за документи може да се показва на няколко страници с по 15 доклада на всяка. Ако този списък съдържа както номера на доклада, така и неговото име, можеш да копираш и да поставиш докладите направо от всяка страница.</span> <br><span>Във всеки случай след това трябва да проверяваш и <a href="#revised_public_talk_outlines">обновяваш ревизираните и прекратените доклади</a>. Може да е на разположение отделен формуляр, придружаващ Заглавията на докладите за публичното събрание (S-99), който съдържа поправки. Ако този формуляр не е на разположение на твоя език, може да намериш обновените доклади и като филтрираш конспектите за публични доклади по датата на обновяване, намираща се във формуляра S-99. Проверявай и съобщенията (S-147) относно публичните доклади за по-нататъшна информация (напр. дата за прекратяване).</span>
  <span>Можеш да копираш и да поставиш докладите от Заглавия на докладите за публичното събрание (S-99) или направо от jw.org. Резултатът с конспекти за публични доклади в частта за документи може да се показва на няколко страници с по 15 доклада на всяка. Ако този списък съдържа както номера на доклада, така и неговото име, можеш да копираш и да поставиш докладите направо от всяка страница.</span>  
  <br><span>Във всеки случай след това трябва да проверяваш и <a href="#revised_public_talk_outlines">обновяваш ревизираните и прекратените доклади</a>. Може да е на разположение отделен формуляр, придружаващ Заглавията на докладите за публичното събрание (S-99), който съдържа поправки. Ако този формуляр не е на разположение на твоя език, може да намериш обновените доклади и като филтрираш конспектите за публични доклади по датата на обновяване, намираща се във формуляра S-99. Проверявай и съобщенията (S-147) относно публичните доклади за по-нататъшна информация (напр. дата за прекратяване).</span>
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Дата на заявка
  Дата на заявка
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Дата на заявка
  Дата на заявка
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Дата на заявка
  Дата на заявка
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Тази дата вече е насрочена. Моля изберете друга дата.
  Тази дата вече е насрочена. Моля изберете друга дата.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Тази дата вече е насрочена. Моля изберете друга дата.
  Тази дата вече е насрочена. Моля изберете друга дата.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Тази дата вече е насрочена. Моля изберете друга дата.
  Тази дата вече е насрочена. Моля изберете друга дата.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Докладчика не е вестител от този сбор. Моля, изберете друг докладчик или сбор.
  Докладчика не е вестител от този сбор. Моля, изберете друг докладчик или сбор.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Докладчика не е вестител от този сбор. Моля, изберете друг докладчик или сбор.
  Докладчика не е вестител от този сбор. Моля, изберете друг докладчик или сбор.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Докладчика не е вестител от този сбор. Моля, изберете друг докладчик или сбор.
  Докладчика не е вестител от този сбор. Моля, изберете друг докладчик или сбор.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Докладчика не е вестител от този сбор. Моля, изберете друг докладчик или сбор.
  Докладчика не е вестител от този сбор. Моля, изберете друг докладчик или сбор.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Докладчикът не е вестител от този сбор. Моля, изберете друг докладчик или сбор.
  Докладчикът не е вестител от този сбор. Моля, изберете друг докладчик или сбор.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Докладчикът не е вестител от този сбор. Моля, изберете друг докладчик или сбор.
  Докладчикът не е вестител от този сбор. Моля, изберете друг докладчик или сбор.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Докладчикът не е вестител от този сбор. Моля, изберете друг докладчик или сбор.
  Докладчикът не е вестител от този сбор. Моля, изберете друг докладчик или сбор.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Докладчика не е вестител от този сбор. Моля, изберете друг докладчик или сбор.
  Докладчика не е вестител от този сбор. Моля, изберете друг докладчик или сбор.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Докладчикът не е вестител от този сбор. Моля, изберете друг докладчик или сбор.
  Докладчикът не е вестител от този сбор. Моля, изберете друг докладчик или сбор.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Докладчикът не е вестител от този сбор. Моля, изберете друг докладчик или сбор.
  Докладчикът не е вестител от този сбор. Моля, изберете друг докладчик или сбор.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Докладчикът не е вестител от този сбор. Моля, изберете друг докладчик или сбор.
  Докладчикът не е вестител от този сбор. Моля, изберете друг докладчик или сбор.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Назначения докладчик не е вестител от сбора.
  Назначения докладчик не е вестител от сбора.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Назначеният докладчик не е вестител от сбора.
  Назначеният докладчик не е вестител от сбора.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Назначеният докладчик не е вестител от сбора.
  Назначеният докладчик не е вестител от сбора.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Назначеният докладчик не е вестител от сбора.
  Назначеният докладчик не е вестител от сбора.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Назначеният докладчик не е вестител от сбора.
  Назначеният докладчик не е вестител от сбора.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Назначеният докладчик не е вестител от сбора.
  Назначеният докладчик не е вестител от сбора.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Назначеният докладчик не е вестител от сбора.
  Назначеният докладчик не е вестител от сбора.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Назначеното лице не е член на сбора.
  Назначеното лице не е член на сбора.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Назначеният докладчик не е вестител от сбора.
  Назначеният докладчик не е вестител от сбора.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Назначеният докладчик не е вестител от сбора.
  Назначеният докладчик не е вестител от сбора.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Назначеният докладчик не е вестител от сбора.
  Назначеният докладчик не е вестител от сбора.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Назначеното лице не е член на сбора.
  Назначеното лице не е член на сбора.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Назначеният докладчик не е вестител от сбора.
  Назначеният докладчик не е вестител от сбора.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Назначеният докладчик не е вестител от сбора.
  Назначеният докладчик не е вестител от сбора.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Назначеният докладчик не е вестител от сбора.
  Назначеният докладчик не е вестител от сбора.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Председателстващ
  Председателстващ
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Председателстващ
  Председателстващ
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Председателстващ
  Председателстващ
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Песен и молитва
  Песен и молитва
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Песен и молитва
  Песен и молитва
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Песен и молитва
  Песен и молитва
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Песен
  Песен
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Песен
  Песен
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Песен
  Песен
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Молитва
  Молитва
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Молитва
  Молитва
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Молитва
  Молитва
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Няма седмици неактивност
  Няма седмици неактивност
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. Няма седмици неактивност
  Няма седмици неактивност
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. Няма седмици неактивност
  Няма седмици неактивност
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. %n седмица%n седмици
  oneThis plural form is used for numbers like: 1

  %n седмица


  otherThis plural form is used for numbers like: everything else

  %n седмици


  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. %n седмица%n седмици
  oneThis plural form is used for numbers like: 1

  %n седмица


  otherThis plural form is used for numbers like: everything else

  %n седмици


  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. %n седмица%n седмици
  oneThis plural form is used for numbers like: 1

  %n седмица


  otherThis plural form is used for numbers like: everything else

  %n седмици


  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. %1 или повече седмици
  %1 или повече седмици
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 1. %1 или повече седмици
  %1 или повече седмици
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 2. %1 или повече седмици
  %1 или повече седмици
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
23 Jan from 3:50pm to 5:21pm