24 nov. de 02:05 to 14:47
Dadarek changed 5 translations in Bulgarian on TeraCopy. Hide changes
 1.  
 2. CSV (за импортиране в Excel и т.н.)
  CSV (за импортиране в Excel и т.н.)
  modifié par Dadarek .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Отваряне чрез услугата:
  Отваряне чрез услугата:
  modifié par Dadarek .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Запазете файла на контролната сума след приключване
  Запазете файла на контролната сума след приключване
  modifié par Dadarek .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. пропусни всички през %d s
  пропусни всички през %d s
  modifié par Dadarek .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. HTML (с подреждане на колоните)
  HTML (с подреждане на колоните)
  modifié par Dadarek .
  Copier dans le presse-papier
24 nov. de 02:05 to 14:47