🔁


Historique

 1. This (LITE) version of the app is optimized for low usage of storage & memoryand provides only the basic features of flashlight.
  This (LITE) version of the app is optimized for low usage of storage & memoryand provides only the basic features of flashlight.

  This (LITE) version of the app is optimized for low usage of storage & memoryand provides only the basic features of flashlight.

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tətbiqetmənin bu (LITE) versiyası saxlama yaddaşının aşağı istifadəsi üçün optimallaşdırılıb və əl fənərinin başlıca özəlliklərini təchiz edir.
  Tətbiqetmənin bu (LITE) versiyası saxlama yaddaşının aşağı istifadəsi üçün optimallaşdırılıb əl fənərinin başlıca özəlliklərini təchiz edir.
  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier