🔁


Historique

 1. App license verification failed. Please ensure that the device is connected to the Internet and then restart the app to verify with the license server.Further app operation will be possible after a positive license verification. App will close in a moment.
  App license verification failed. 
  Please ensure that the device is connected to the Internet and then restart the app to verify with the license server.Further app operation will be possible after a positive license verification. 
  App will close in a moment.
  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 2. Erro ao verificar a licenza da aplicación. Por favor, asegúrate de teres conexión á internet e reinicia a aplicación para facer a verificación.Unha verificación positiva é necesaria para realizar máis operacións co produto. A aplicación pecharase nun momento.
  Erro ao verificar a licenza da aplicación. Por favor, asegúrate de teres conexión á internet e reinicia a aplicación para facer a verificación.Unha verificación positiva é necesaria para realizar máis operacións co produto. A aplicación pecharase nun momento.

  Erro ao verificar a licenza da aplicación. 
  Por favor, asegúrate de teres conexión á internet e reinicia a aplicación para facer a verificación.Unha verificación positiva é necesaria para realizar máis operacións co produto. 
  A aplicación pecharase nun momento.

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 3. App license verification failed. Please ensure that the device is connected to the Internet and then restart the app to verify with the license server. Further app operation will be possible after a positive license verification. App will close in a moment.
  App license verification failed. 
  Please ensure that the device is connected to the Internet and then restart the app to verify with the license server. Further app operation will be possible after a positive license verification. 
  App will close in a moment.
  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 4. Erro ao verificar a licenza da aplicación. Por favor, asegúrate de teres conexión á internet e reinicia a aplicación para facer a verificación.Unha verificación positiva é necesaria para realizar máis operacións co produto. A aplicación pecharase nun momento.
  Erro ao verificar a licenza da aplicación. Por favor, asegúrate de teres conexión á internet e reinicia a aplicación para facer a verificación.Unha verificación positiva é necesaria para realizar máis operacións co produto. A aplicación pecharase nun momento.

  Erro ao verificar a licenza da aplicación. 
  Por favor, asegúrate de teres conexión á internet e reinicia a aplicación para facer a verificación.Unha verificación positiva é necesaria para realizar máis operacións co produto. 
  A aplicación pecharase nun momento.

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 5. Erro ao verificar a licenza da aplicación. Por favor, asegúrate de teres conexión á internet e reinicia a aplicación para facer a verificación. Unha verificación positiva é necesaria para realizar máis operacións co produto. A aplicación pecharase nun momento.
  Erro ao verificar a licenza da aplicación. Por favor, asegúrate de teres conexión á internet e reinicia a aplicación para facer a verificación. Unha verificación positiva é necesaria para realizar máis operacións co produto. A aplicación pecharase nun momento.

  Erro ao verificar a licenza da aplicación. 
  Por favor, asegúrate de teres conexión á internet e reinicia a aplicación para facer a verificación. Unha verificación positiva é necesaria para realizar máis operacións co produto. 
  A aplicación pecharase nun momento.

  modifié par Xesusmosquera .
  Copier dans le presse-papier