Historique

 1. To use the default flags leave empty (File name based on short code!). For individual flags use the relative path based on your Joomla image directory.
  To use the default flags leave empty (File name based on short code!). For individual flags use the relative path based on your Joomla image directory.

  To use the default flags leave empty (File name based on short code!). For individual flags use the relative path based on your Joomla image directory.

  modifié par Alex .
  Copier dans le presse-papier
 2. Za uporabo privzetih zastav pusti prazno (Ime datoteke temelji na kratki kodi!). Za individualne zastave uporabi relativno pot, ki temelji na Joomla slikovnem direktoriju.
  Za uporabo privzetih zastav pusti prazno (Ime datoteke temelji na kratki kodi!). Za individualne zastave uporabi relativno pot, ki temelji na Joomla slikovnem direktoriju.
  modifié par Alex .
  Copier dans le presse-papier