22 Jan from 8:32pm to 8:33pm
Patrick Jakobsson changed 30 translations in Swedish on TheocBase. Hide changes
 1. Användargränssnitt
  Användargränssnitt
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Användargränssnitt
  Användargränssnitt
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Sökkontrollen
  Sökkontrollen
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Sökkontrollen
  Sökkontrollen
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. sökruta [1]
  sökruta [1]
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. sökruta [1]
  sökruta [1]
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. filterknappar [2]
  filterknappar [2]
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. filterknappar [2]
  filterknappar [2]
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. gruppering och sortering för att ordna listan [3]
  gruppering och sortering för att ordna listan [3]
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. gruppering och sortering för att ordna listan [3]
  gruppering och sortering för att ordna listan [3]
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. objekt visas som brickor med flera rader för att visa flera detaljer [4]
  objekt visas som brickor med flera rader för att visa flera detaljer [4]
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. objekt visas som brickor med flera rader för att visa flera detaljer [4]
  objekt visas som brickor med flera rader för att visa flera detaljer [4]
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. sektionsrubriker [5] för att separera grupperade objekt
  sektionsrubriker [5] för att separera grupperade objekt
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. sektionsrubriker [5] för att separera grupperade objekt
  sektionsrubriker [5] för att separera grupperade objekt
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. meny med ytterligare inställningar [6]
  meny med ytterligare inställningar [6]
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. meny med ytterligare inställningar [6]
  meny med ytterligare inställningar [6]
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Sökfältet
  Sökfältet
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Sökfältet
  Sökfältet
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. För att snabbt hitta en post i listan, skriv in texten i <strong>sökrutan [1]</strong> längst upp och tryck sedan på <strong>Enter</strong> för att filtrera listan.
  För att snabbt hitta en post i listan, skriv in texten i <strong>sökrutan [1]</strong> längst upp och tryck sedan <strong>Enter</strong> för att filtrera listan.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. För att snabbt hitta en post i listan, skriv in texten i <strong>sökrutan [1]</strong> längst upp och tryck sedan på <strong>Enter</strong> för att filtrera listan.
  För att snabbt hitta en post i listan, skriv in texten i <strong>sökrutan [1]</strong> längst upp och tryck sedan <strong>Enter</strong> för att filtrera listan.
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Filterknapparna
  Filterknapparna
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Filterknapparna
  Filterknapparna
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. <strong>Filterknapparna [2]</strong> kanske inte är tillgängliga i alla fall, men om de är det kan de ha någon av följande två funktioner:
  <strong>Filterknapparna [2]</strong> kanske inte är tillgängliga i alla fall, men om de är det kan de ha någon av följande två funktioner:
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. <strong>Filterknapparna [2]</strong> kanske inte är tillgängliga i alla fall, men om de är det kan de ha någon av följande två funktioner:
  <strong>Filterknapparna [2]</strong> kanske inte är tillgängliga i alla fall, men om de är det kan de ha någon av följande två funktioner:
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Filtrera objekt i listan
  Filtrera objekt i listan
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Filtrera objekt i listan
  Filtrera objekt i listan
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Filtrera detaljer om objekten
  Filtrera detaljer om objekten
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Filtrera detaljer om objekten
  Filtrera detaljer om objekten
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Arrangera listan
  Arrangera listan
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Arrangera listan
  Arrangera listan
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Listan kan arrangeras efter olika kriterier [3], såsom:
  Listan kan arrangeras efter olika kriterier [3], såsom:
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Listan kan arrangeras efter olika kriterier [3], såsom:
  Listan kan arrangeras efter olika kriterier [3], såsom:
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. personens <strong>namn</strong> eller <strong>församling</strong>
  personens <strong>namn</strong> eller <strong>församling</strong>
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. personens <strong>namn</strong> eller <strong>församling</strong>
  personens <strong>namn</strong> eller <strong>församling</strong>
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. <strong>Datum</strong> för senaste uppdraget eller användande
  <strong>Datum</strong> för senaste uppdraget eller användande
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. <strong>Datum</strong> för senaste uppdraget eller användande
  <strong>Datum</strong> för senaste uppdraget eller användande
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. <strong>Frekvens</strong> eller antal uppdrag eller användningar
  <strong>Frekvens</strong> eller antal uppdrag eller användningar 
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. <strong>Frekvens</strong> eller antal uppdrag eller användningar
  <strong>Frekvens</strong> eller antal uppdrag eller användningar 
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. <strong>Elevuppgift, Mötespunkt</strong> , <strong>Tema</strong> eller offentligt föredrag <strong>Assignment nummer</strong>
  <strong>Elevuppgift, Mötespunkt</strong> , <strong>Tema</strong> eller offentligt föredrag <strong>Assignment nummer</strong>
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. <strong>Elevuppgift, Mötespunkt</strong> , <strong>Tema</strong> eller offentligt föredrag <strong>Assignment nummer</strong>
  <strong>Elevuppgift, Mötespunkt</strong> , <strong>Tema</strong> eller offentligt föredrag <strong>Assignment nummer</strong>
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. <strong>Veckor lediga</strong> , eller det minsta antalet veckor <i>utan</i> elevuppgifter mellan den aktuella veckan och den närmaste elevuppgiften (före eller efter den aktuella veckan)
  <strong>Veckor lediga</strong> , eller det minsta antalet veckor <i>utan</i> elevuppgifter mellan den aktuella veckan och den närmaste elevuppgiften (före eller efter den aktuella veckan)
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. <strong>Veckor lediga</strong> , eller det minsta antalet veckor <i>utan</i> elevuppgifter mellan den aktuella veckan och den närmaste elevuppgiften (före eller efter den aktuella veckan)
  <strong>Veckor lediga</strong> , eller det minsta antalet veckor <i>utan</i> elevuppgifter mellan den aktuella veckan och den närmaste elevuppgiften (före eller efter den aktuella veckan)
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Detaljer
  Detaljer
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Detaljer
  Detaljer
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Objekten i listan kan innehålla ytterligare detaljer som varningar, klassificeringar eller en kort historik:
  Objekten i listan kan innehålla ytterligare detaljer som varningar, klassificeringar eller en kort historik:
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Objekten i listan kan innehålla ytterligare detaljer som varningar, klassificeringar eller en kort historik:
  Objekten i listan kan innehålla ytterligare detaljer som varningar, klassificeringar eller en kort historik:
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Varningar
  Varningar
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Varningar
  Varningar
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. <img src="../images/warning_inactive_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Ej tillgänglig på grund av uppehåll eller semester etc.
  <img src="../images/warning_inactive_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Ej tillgänglig grund av uppehåll eller semester etc.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. <img src="../images/warning_inactive_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Ej tillgänglig på grund av uppehåll eller semester etc.
  <img src="../images/warning_inactive_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Ej tillgänglig grund av uppehåll eller semester etc.
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. <img src="../images/warning_busy_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Ytterligare uppdrag samma dag, eller för talare ett offentligt föredrag samma vecka eller annat uppdrag att vara borta samma månad
  <img src="../images/warning_busy_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Ytterligare uppdrag samma dag, eller för talare ett offentligt föredrag samma vecka eller annat uppdrag att vara borta samma månad
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. <img src="../images/warning_busy_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Ytterligare uppdrag samma dag, eller för talare ett offentligt föredrag samma vecka eller annat uppdrag att vara borta samma månad
  <img src="../images/warning_busy_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Ytterligare uppdrag samma dag, eller för talare ett offentligt föredrag samma vecka eller annat uppdrag att vara borta samma månad
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. <img src="../images/warning_family_member_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Ytterligare uppdrag av en familjemedlem samma dag
  <img src="../images/warning_family_member_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Ytterligare uppdrag av en familjemedlem samma dag
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. <img src="../images/warning_family_member_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Ytterligare uppdrag av en familjemedlem samma dag
  <img src="../images/warning_family_member_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />Ytterligare uppdrag av en familjemedlem samma dag
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Klassificeringar hjälper dig att snabbt identifiera de mest lämpliga posterna för ett aktuellt urval, t.ex. de som har använts för vissa uppdrag mindre ofta eller inte nyligen. Omfånget är uppdelat i delområden, som representeras av unika symboler:
  Klassificeringar hjälper dig att snabbt identifiera de mest lämpliga posterna för ett aktuellt urval, t.ex. de som har använts för vissa uppdrag mindre ofta eller inte nyligen. Omfånget är uppdelat i delområden, som representeras av unika symboler:
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Klassificeringar hjälper dig att snabbt identifiera de mest lämpliga posterna för ett aktuellt urval, t.ex. de som har använts för vissa uppdrag mindre ofta eller inte nyligen. Omfånget är uppdelat i delområden, som representeras av unika symboler:
  Klassificeringar hjälper dig att snabbt identifiera de mest lämpliga posterna för ett aktuellt urval, t.ex. de som har använts för vissa uppdrag mindre ofta eller inte nyligen. Omfånget är uppdelat i delområden, som representeras av unika symboler:
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. <span>Frekvensomfång</span> <br> <span>Frekvensområdet för uppgifter eller val indikeras av antalet kryssade rutor:</span> <br> <span>☐☐☐☐☐ inga uppgifter om en uppgift eller ett urval ännu</span> <br> <span>☑☐☐☐☐ låg</span> <br> <span>☑☑☐☐☐ under genomsnittet</span> <br> <span>☑☑☑☐☐ genomsnitt</span> <br> <span>☑☑☑☑☐ över genomsnittet</span> <br> <span>☑☑☑☑☑ hög</span>
  <span>Frekvensomfång</span> 
  <br> <span>Frekvensområdet för uppgifter eller val indikeras av antalet kryssade rutor:</span> 
  <br> <span>☐☐☐☐☐ inga uppgifter om en uppgift eller ett urval ännu</span> 
  <br> <span>☑☐☐☐☐ låg</span> 
  <br> <span>☑☑☐☐☐ under genomsnittet</span> 
  <br> <span>☑☑☑☐☐ genomsnitt</span> 
  <br> <span>☑☑☑☑☐ över genomsnittet</span> 
  <br> <span>☑☑☑☑☑ hög</span>
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. <span>Frekvensomfång</span> <br> <span>Frekvensområdet för uppgifter eller val indikeras av antalet kryssade rutor:</span> <br> <span>☐☐☐☐☐ inga uppgifter om en uppgift eller ett urval ännu</span> <br> <span>☑☐☐☐☐ låg</span> <br> <span>☑☑☐☐☐ under genomsnittet</span> <br> <span>☑☑☑☐☐ genomsnitt</span> <br> <span>☑☑☑☑☐ över genomsnittet</span> <br> <span>☑☑☑☑☑ hög</span>
  <span>Frekvensomfång</span> 
  <br> <span>Frekvensområdet för uppgifter eller val indikeras av antalet kryssade rutor:</span> 
  <br> <span>☐☐☐☐☐ inga uppgifter om en uppgift eller ett urval ännu</span> 
  <br> <span>☑☐☐☐☐ låg</span> 
  <br> <span>☑☑☐☐☐ under genomsnittet</span> 
  <br> <span>☑☑☑☐☐ genomsnitt</span> 
  <br> <span>☑☑☑☑☐ över genomsnittet</span> 
  <br> <span>☑☑☑☑☑ hög</span>
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. <span>Tidsintervall</span> <br> <span>En tidsintervall representeras av en av följande månfassymboler:</span> <br><span>🌑🌒🌓🌔🌕 (kortast till längst tidsintervall)</span>
  <span>Tidsintervall</span> 
  <br> <span>En tidsintervall representeras av en av följande månfassymboler:</span> 
  <br><span>🌑🌒🌓🌔🌕 (kortast till längst tidsintervall)</span>
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. <span>Tidsintervall</span> <br> <span>En tidsintervall representeras av en av följande månfassymboler:</span> <br><span>🌑🌒🌓🌔🌕 (kortast till längst tidsintervall)</span>
  <span>Tidsintervall</span> 
  <br> <span>En tidsintervall representeras av en av följande månfassymboler:</span> 
  <br><span>🌑🌒🌓🌔🌕 (kortast till längst tidsintervall)</span>
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
22 Jan from 8:32pm to 8:33pm