Historique

 1. You are about to remove {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) from your buddy list. All related chats will be closed.
  You are about to remove {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) from your buddy list. All related chats will be closed.

  You are about to remove {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) from your buddy list. All related chats will be closed.

  modifié par Lukas .
  Copier dans le presse-papier
 2. You are about to remove {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) from your buddy list. All related chats will be closed.
  You are about to remove {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) from your buddy list. All related chats will be closed.

  You are about to remove {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) from your buddy list. All related chats will be closed.

  modifié par Jonne Haß via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 3. Twój rozmówca {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) usunął Cię ze swojej listy kontaktów.
  Twój rozmówca {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) usunął Cię ze swojej listy kontaktów.
  modifié par El Pablo .
  Copier dans le presse-papier
 4. Twój rozmówca {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) usunął Cię ze swojej listy kontaktów.
  Twój rozmówca {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) usunął Cię ze swojej listy kontaktów.
  modifié par El Pablo .
  Copier dans le presse-papier
 5. Twój rozmówca {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) usunął Cię ze swojej listy kontaktów.
  Twój rozmówca {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) usunął Cię ze swojej listy kontaktów.
  modifié par El Pablo .
  Copier dans le presse-papier
 6. You are about to remove {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) from your contact list. All related chats will be closed.
  You are about to remove {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) from your contact list. All related chats will be closed.

  You are about to remove {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) from your contact list. All related chats will be closed.

  modifié par Klaus Herberth .
  Copier dans le presse-papier
 7. Twój rozmówca {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) usunął Cię ze swojej listy kontaktów.
  Twój rozmówca {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) usunął Cię ze swojej listy kontaktów.
  modifié par Klaus Herberth .
  Copier dans le presse-papier
 8. You are about to remove {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) from your contact list. All related chats will be closed.
  You are about to remove {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) from your contact list. All related chats will be closed.

  You are about to remove {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) from your contact list. All related chats will be closed.

  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 9. Chcesz usunąć {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) z twojej listy kontaktów. Wszystkie powiązane rozmowy zostaną zamknięte.
  Chcesz usunąć {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) z twojej listy kontaktów. Wszystkie powiązane rozmowy zostaną zamknięte.
  modifié par Dkoszela .
  Copier dans le presse-papier
 10. Chcesz usunąć __bid_name__ (<b>__bid_jid__</b>) z twojej listy kontaktów. Wszystkie powiązane rozmowy zostaną zamknięte.
  Chcesz usunąć __bid_name__ (<b>__bid_jid__</b>) z twojej listy kontaktów. Wszystkie powiązane rozmowy zostaną zamknięte.
  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 11. You are about to remove __bid_name__ (<b>__bid_jid__</b>) from your contact list. All related chats will be closed.
  You are about to remove __bid_name__ (<b>__bid_jid__</b>) from your contact list. All related chats will be closed.

  You are about to remove __bid_name__ (<b>__bid_jid__</b>) from your contact list. All related chats will be closed.

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 12. Chcesz usunąć __bid_name__ (<b>__bid_jid__</b>) z twojej listy kontaktów. Wszystkie powiązane rozmowy zostaną zamknięte.
  Chcesz usunąć __bid_name__ (<b>__bid_jid__</b>) z twojej listy kontaktów. Wszystkie powiązane rozmowy zostaną zamknięte.
  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier