Historique

 1. If this option is enabled, the chat will start on login.
  If this option is enabled, the chat will start on login.

  If this option is enabled, the chat will start on login.

  modifié par Klaus Herberth .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nëse është e aktivizuar kjo mundësi, biseda do të nisë sapo të hyhet.
  Nëse është e aktivizuar kjo mundësi, biseda do nisë sapo hyhet.
  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier