Historique

 1. If enabled you are able to retrieve stored message from the server.
  If enabled you are able to retrieve stored message from the server.

  If enabled you are able to retrieve stored message from the server.

  modifié par Klaus Herberth .
  Copier dans le presse-papier
 2. If enabled you are able to retrieve stored messages from the server.
  If enabled you are able to retrieve stored messages from the server.

  If enabled you are able to retrieve stored messages from the server.

  modifié par Klaus Herberth .
  Copier dans le presse-papier
 3. Do you want to be able to retrieve stored older messages from the server?
  Do you want to be able to retrieve stored older messages from the server?

  Do you want to be able to retrieve stored older messages from the server?

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 4. Doni të jeni në gjendje të merrni prej shërbyesit mesazhe më të vjetër të depozituar?
  Doni jeni gjendje merrni prej shërbyesit mesazhe vjetër depozituar?
  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier