Historique

 1. The maximum number of user is reached in this room
  The maximum number of user is reached in this room

  The maximum number of user is reached in this room

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 2. The maximum number of user is reached in this room
  The maximum number of user is reached in this room

  The maximum number of user is reached in this room

  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 3. The maximum number of users in this room has been reached
  The maximum number of users in this room has been reached

  The maximum number of users in this room has been reached

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 4. Është mbërritur në numrin maksimum të përdoruesve në këtë dhomë
  Është mbërritur numrin maksimum përdoruesve këtë dhomë
  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier