2014-08-02 11:41:09 UTC
Lubos Hasko launched a Unproofread Batch Operation in Polish on Manager. Hide changes

In Polish:

Rachunek zysków i strat
v.4 changed by Krzysztof Pilars
Rachunek zysków i strat
v.5 changed by Lubos Hasko
Majątek
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Majątek
v.3 changed by Lubos Hasko
Kapitał własny
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Kapitał własny
v.3 changed by Lubos Hasko
Wydatki
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Wydatki
v.3 changed by Lubos Hasko
Dochód
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Dochód
v.3 changed by Lubos Hasko
Zobowiązania
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Zobowiązania
v.3 changed by Lubos Hasko
Przeterminowane zobowiązania
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Przeterminowane zobowiązania
v.3 changed by Lubos Hasko
Przeterminowane należności
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Przeterminowane należności
v.3 changed by Lubos Hasko
Wartość
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Wartość
v.3 changed by Lubos Hasko
Wartość wpłacona
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Wartość wpłacona
v.3 changed by Lubos Hasko
Wartość otrzymana
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Wartość otrzymana
v.3 changed by Lubos Hasko
Należności
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Należności
v.3 changed by Lubos Hasko
Dane adresowe
v.4 changed by Krzysztof Pilars
Dane adresowe
v.5 changed by Lubos Hasko
Właściciel karty
v.3 changed by Krzysztof Pilars
Właściciel karty
v.4 changed by Lubos Hasko
Numer karty
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Numer karty
v.3 changed by Lubos Hasko
Kraj
v.4 changed by Krzysztof Pilars
Kraj
v.5 changed by Lubos Hasko
Utwórz
v.3 changed by Krzysztof Pilars
Utwórz
v.4 changed by Lubos Hasko
Stan obecny
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Stan obecny
v.3 changed by Lubos Hasko
Data
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Data
v.3 changed by Lubos Hasko
Usuń
v.3 changed by Krzysztof Pilars
Usuń
v.4 changed by Lubos Hasko
Opis
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Opis
v.3 changed by Lubos Hasko
Płatne do
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Płatne do
v.3 changed by Lubos Hasko
Płatne za {0} dni
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Płatne za {0} dni
v.3 changed by Lubos Hasko
Płatne dziś
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Płatne dziś
v.3 changed by Lubos Hasko
Płatne do jutra
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Płatne do jutra
v.3 changed by Lubos Hasko
Edytuj
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Edytuj
v.3 changed by Lubos Hasko
Data wygaśnięcia karty
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Data wygaśnięcia karty
v.3 changed by Lubos Hasko
Od
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Od
v.3 changed by Lubos Hasko
Księga główna
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Księga główna
v.3 changed by Lubos Hasko
Faktura sprzedażowa
v.4 changed by Krzysztof Pilars
Faktura sprzedażowa
v.5 changed by Lubos Hasko
Login
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Login
v.3 changed by Lubos Hasko
Nazwa
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Nazwa
v.3 changed by Lubos Hasko
Aktywa netto
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Aktywa netto
v.3 changed by Lubos Hasko
Zysk/Strata netto
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Zysk/Strata netto
v.3 changed by Lubos Hasko
Przedawnione o 1 dzień
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Przedawnione o 1 dzień
v.3 changed by Lubos Hasko
Zapłacone w całości
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Zapłacone w całości
v.3 changed by Lubos Hasko
Hasło
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Hasło
v.3 changed by Lubos Hasko
Do
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Do
v.3 changed by Lubos Hasko
Aktualizuj
v.4 changed by Krzysztof Pilars
Aktualizuj
v.5 changed by Lubos Hasko
Widok
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Widok
v.3 changed by Lubos Hasko
Strona WWW
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Strona WWW
v.3 changed by Lubos Hasko
1-30 dni opóźnienia
v.2 changed by Krzysztof Pilars
1-30 dni opóźnienia
v.3 changed by Lubos Hasko
31-60 dni opóźnienia
v.2 changed by Krzysztof Pilars
31-60 dni opóźnienia
v.3 changed by Lubos Hasko
61-90 dni opóźniena
v.2 changed by Krzysztof Pilars
61-90 dni opóźniena
v.3 changed by Lubos Hasko
Ponad 90 dni opóźnienia
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Ponad 90 dni opóźnienia
v.3 changed by Lubos Hasko
{0} dni opóźnienia
v.2 changed by Krzysztof Pilars
{0} dni opóźnienia
v.3 changed by Lubos Hasko
Wyloguj
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Wyloguj
v.3 changed by Lubos Hasko
Plan kont
v.5 changed by Krzysztof Pilars
Plan kont
v.6 changed by Lubos Hasko
Status
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Status
v.3 changed by Lubos Hasko
Drukuj
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Drukuj
v.3 changed by Lubos Hasko
Na okres od {0} do {1}
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Na okres od {0} do {1}
v.3 changed by Lubos Hasko
Kategoria
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Kategoria
v.3 changed by Lubos Hasko
Telefon
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Telefon
v.3 changed by Lubos Hasko
Fax
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Fax
v.3 changed by Lubos Hasko
Tel komórkowy
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Tel komórkowy
v.3 changed by Lubos Hasko
Anuluj
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Anuluj
v.3 changed by Lubos Hasko
Adres
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Adres
v.3 changed by Lubos Hasko
Bez_nazwy
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Bez_nazwy
v.3 changed by Lubos Hasko
Wybierz plik z komputera
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Wybierz plik z komputera
v.3 changed by Lubos Hasko
Zysk zatrzymany
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Zysk zatrzymany
v.3 changed by Lubos Hasko
Do
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Do
v.3 changed by Lubos Hasko
Firma
v.3 changed by Krzysztof Pilars
Firma
v.4 changed by Lubos Hasko
Język
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Język
v.3 changed by Lubos Hasko
Dodaj firmę
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Dodaj firmę
v.3 changed by Lubos Hasko
Usuń firmę
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Usuń firmę
v.3 changed by Lubos Hasko
Nazwa firmy
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Nazwa firmy
v.3 changed by Lubos Hasko
Dodatkowe informacje
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Dodatkowe informacje
v.3 changed by Lubos Hasko
Informacje wewnętrzne
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Informacje wewnętrzne
v.3 changed by Lubos Hasko
Wróć
v.3 changed by Krzysztof Pilars
Wróć
v.4 changed by Lubos Hasko
Modyfikuj
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Modyfikuj
v.3 changed by Lubos Hasko
Odsetki otrzymane
v.3 changed by Krzysztof Pilars
Odsetki otrzymane
v.4 changed by Lubos Hasko
Sprzedaż
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Sprzedaż
v.3 changed by Lubos Hasko
Gotówka w kasie
v.3 changed by Krzysztof Pilars
Gotówka w kasie
v.4 changed by Lubos Hasko
Gotówka w banku
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Gotówka w banku
v.3 changed by Lubos Hasko
Opłaty księgowe
v.3 changed by Krzysztof Pilars
Opłaty księgowe
v.4 changed by Lubos Hasko
Promocja i reklama
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Promocja i reklama
v.3 changed by Lubos Hasko
Opłaty bankowe
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Opłaty bankowe
v.3 changed by Lubos Hasko
Wyposażenie komputerowe
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Wyposażenie komputerowe
v.3 changed by Lubos Hasko
Darowizny
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Darowizny
v.3 changed by Lubos Hasko
Elektryczność
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Elektryczność
v.3 changed by Lubos Hasko
Rozrywka
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Rozrywka
v.3 changed by Lubos Hasko
Usługi prawne
v.4 changed by Krzysztof Pilars
Usługi prawne
v.5 changed by Lubos Hasko
Auta, benzyna, naprawy i inne motoryzacyjne
v.7 changed by Krzysztof Pilars
Auta, benzyna, naprawy i inne motoryzacyjne
v.8 changed by Lubos Hasko
Materiały drukowane, biurowe
v.3 changed by Krzysztof Pilars
Materiały drukowane, biurowe
v.4 changed by Lubos Hasko
Czynsz
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Czynsz
v.3 changed by Lubos Hasko
Naprawy i obsługa
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Naprawy i obsługa
v.3 changed by Lubos Hasko
Dalej
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Dalej
v.3 changed by Lubos Hasko
Tytuł
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Tytuł
v.3 changed by Lubos Hasko
Wyślij
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Wyślij
v.3 changed by Lubos Hasko
Treść wiadomości
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Treść wiadomości
v.3 changed by Lubos Hasko
Gotówka na wydatki bieżące
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Gotówka na wydatki bieżące
v.3 changed by Lubos Hasko
Karta kredytowa
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Karta kredytowa
v.3 changed by Lubos Hasko
Pozycja
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Pozycja
v.3 changed by Lubos Hasko
Cena jednostkowa
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Cena jednostkowa
v.3 changed by Lubos Hasko
Ilość
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Ilość
v.3 changed by Lubos Hasko
Rachunek bankowy
v.3 changed by Krzysztof Pilars
Rachunek bankowy
v.4 changed by Lubos Hasko
E-mail
v.2 changed by Krzysztof Pilars
E-mail
v.3 changed by Lubos Hasko
Błąd
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Błąd
v.3 changed by Lubos Hasko
Wygląda na to, że próbujesz otworzyć plik utworzony w nowszej wersji programu Manager. Zaktualizuj program Manager do najnowszej wersji i spróbuj ponownie otworzyć ten plik.
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Wygląda na to, że próbujesz otworzyć plik utworzony w nowszej wersji programu Manager. Zaktualizuj program Manager do najnowszej wersji i spróbuj ponownie otworzyć ten plik.
v.3 changed by Lubos Hasko
Jesteś tego pewien?
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Jesteś tego pewien?
v.3 changed by Lubos Hasko
Odbiorca
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Odbiorca
v.3 changed by Lubos Hasko
Płatnik
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Płatnik
v.3 changed by Lubos Hasko
Faktura
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Faktura
v.3 changed by Lubos Hasko
Forum
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Forum
v.3 changed by Lubos Hasko
O programie Manager
v.2 changed by Krzysztof Pilars
O programie Manager
v.3 changed by Lubos Hasko
Dołącz do zespołu tłumaczy
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Dołącz do zespołu tłumaczy
v.3 changed by Lubos Hasko
Adres e-mail
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Adres e-mail
v.3 changed by Lubos Hasko
Dodaj firmę
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Dodaj firmę
v.3 changed by Lubos Hasko
Dzisiaj
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Dzisiaj
v.3 changed by Lubos Hasko
Wczoraj
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Wczoraj
v.3 changed by Lubos Hasko
{0} dni temu
v.2 changed by Krzysztof Pilars
{0} dni temu
v.3 changed by Lubos Hasko
np. konto oszczędnościowe, karta kredytowa
v.3 changed by Krzysztof Pilars
np. konto oszczędnościowe, karta kredytowa
v.4 changed by Lubos Hasko
Klient
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Klient
v.3 changed by Lubos Hasko
Wyszukaj
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Wyszukaj
v.3 changed by Lubos Hasko
Logo
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Logo
v.3 changed by Lubos Hasko
Eksport
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Eksport
v.3 changed by Lubos Hasko
Rabat
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Rabat
v.3 changed by Lubos Hasko
Wyślij jako PDF
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Wyślij jako PDF
v.3 changed by Lubos Hasko
Użytkownicy
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Użytkownicy
v.3 changed by Lubos Hasko
Ustawienia
v.3 changed by Krzysztof Pilars
Ustawienia
v.4 changed by Lubos Hasko
Format czasu i daty
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Format czasu i daty
v.3 changed by Lubos Hasko
Postęp tłumaczenia
v.3 changed by Krzysztof Pilars
Postęp tłumaczenia
v.4 changed by Lubos Hasko
Tłumacze
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Tłumacze
v.3 changed by Lubos Hasko
Zmień
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Zmień
v.3 changed by Lubos Hasko
Katalog nie istnieje
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Katalog nie istnieje
v.3 changed by Lubos Hasko
Większa ilość użytkowników nie jest dostępna w tej desktopowej wersji programu
v.3 changed by Krzysztof Pilars
Większa ilość użytkowników nie jest dostępna w tej desktopowej wersji programu
v.4 changed by Lubos Hasko
Wypróbuj wersję w chmurze aby zakładac więcej kont użytkowników i skorzystać z innych dodatków
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Wypróbuj wersję w chmurze aby zakładac więcej kont użytkowników i skorzystać z innych dodatków
v.3 changed by Lubos Hasko
Dowiedz sie więcej
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Dowiedz sie więcej
v.3 changed by Lubos Hasko
Nowy użytkownik
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Nowy użytkownik
v.3 changed by Lubos Hasko
Nazwa użytkownika
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Nazwa użytkownika
v.3 changed by Lubos Hasko
Administrator
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Administrator
v.3 changed by Lubos Hasko
Użytkownik z ograniczeniami
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Użytkownik z ograniczeniami
v.3 changed by Lubos Hasko
Błąd. Wypełnij wszystkie pola.
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Błąd. Wypełnij wszystkie pola.
v.3 changed by Lubos Hasko
Użytkownik
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Użytkownik
v.3 changed by Lubos Hasko
Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło. Spróbuj ponownie.
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło. Spróbuj ponownie.
v.3 changed by Lubos Hasko
Strona {0} z {1}
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Strona {0} z {1}
v.3 changed by Lubos Hasko
Styczeń
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Styczeń
v.3 changed by Lubos Hasko
Luty
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Luty
v.3 changed by Lubos Hasko
Marzec
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Marzec
v.3 changed by Lubos Hasko
Kwiecień
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Kwiecień
v.3 changed by Lubos Hasko
Maj
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Maj
v.3 changed by Lubos Hasko
Czerwiec
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Czerwiec
v.3 changed by Lubos Hasko
Lipiec
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Lipiec
v.3 changed by Lubos Hasko
Sierpień
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Sierpień
v.3 changed by Lubos Hasko
Wrzesień
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Wrzesień
v.3 changed by Lubos Hasko
Październik
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Październik
v.3 changed by Lubos Hasko
Listopad
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Listopad
v.3 changed by Lubos Hasko
Grudzień
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Grudzień
v.3 changed by Lubos Hasko
Archiwizuj
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Archiwizuj
v.3 changed by Lubos Hasko
Cofnij
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Cofnij
v.3 changed by Lubos Hasko
Kod CVV
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Kod CVV
v.3 changed by Lubos Hasko
Nie
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Nie
v.3 changed by Lubos Hasko
Tak
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Tak
v.3 changed by Lubos Hasko
pikseli
v.2 changed by Krzysztof Pilars
pikseli
v.3 changed by Lubos Hasko
Nowy raport
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Nowy raport
v.3 changed by Lubos Hasko
1 dzień
v.2 changed by Krzysztof Pilars
1 dzień
v.3 changed by Lubos Hasko
{0} dni
v.2 changed by Krzysztof Pilars
{0} dni
v.3 changed by Lubos Hasko
Szukam ...
v.2 changed by Krzysztof Pilars
Szukam ...
v.3 changed by Lubos Hasko
02 août de 11:41 to 11:41