🔁

Discussion commencée , avec 3 commentaires.
 1. Gunnar Michelson Traducteur en estonien, sans droit de relecture

  Cash on sularaha. Raha mõiste on oluliselt laiem ja hõlmab endas kõiki likviidseid vahendeid. Sularaha on see osa rahast, mida hoiad näppude vahel (paberraha ja mündid).

 2. Jjk Traducteur en estonien, sans droit de relecture

  Tegu on rahavoogude ning bilansiaruande kirjega raha ja raha ekvivalendid. Terminoloogia tuleneb otseselt raamatupidamise seadusest ning Eesti aruandlusest.

 3. Gunnar Michelson Traducteur en estonien, sans droit de relecture

  Bilansikirje on Raha, see koosneb kõikvõimalikest likviidsetest vahenditest, st sularaha, arvelduskontodel olevad vahendid jne. Sularaha mõistet ei ole keegi veel ära muutnud. Väljend "raha ja raha ekvivalendid" on ebaselge, et on olemas mingi raha ja siis veel teistsugune raha. Äärmisel juhul tõlkida "raha ja tema ekvivalendid". Keelelilselt aga sobib paremini sularaha ja tema ekvivalendid, mis annab kasutajale ka mõista, et tegemist on väga likviidse vahendiga, mida saab kohe ja kiiresti kasutada.

 4. Jjk Traducteur en estonien, sans droit de relecture

  Rahavoogude aruanne ettevõtjaportaalis kasutab terminit "raha ja raha ekvivalendid".


Historique

 1. Cash & cash equivalents
  Cash & cash equivalents

  Cash & cash equivalents

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nakit & Nakit Benzerleri
  Nakit & Nakit Benzerleri
  modifié par Ahmetnsr07 .
  Copier dans le presse-papier
 3. Cash & cash equivalents
  Cash & cash equivalents

  Cash & cash equivalents

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 4. Nakit & Nakit Benzerleri
  Nakit & Nakit Benzerleri
  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 5. modifié par Lubos Hasko via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 6. modifié par Lubos Hasko via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 7. Cash & cash equivalents
  Cash & cash equivalents

  Cash & cash equivalents

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier