20 juil. de 03:55 to 04:51
Hồ Nhất Duy changed 74 translations in Vietnamese on Diaspora. Hide changes
 1. Bài đăng gốc bị xoá bởi tác giả.
  Bài đăng gốc bị xoá bởi tác giả.
  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bài đăng gốc đã bị xoá
  Bài đăng gốc đã bị xoá
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. danh sách mối quan hệ bị ẩn với người khác trong mối quan hệ
  danh sách mối quan hệ bị ẩn với người khác trong mối quan hệ
  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 2. Những người trong vòng kết nối này không thể nhìn thấy nhau.
  Những người trong vòng kết nối này không thể nhìn thấy nhau.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. %{actors} đã nhắc đến bạn trong %{post_link}.Không có ai nhắc đến bạn trong %{post_link}.
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không ai nhắc đến bạn trong %{post_link}.


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{actors} đã nhắc đến bạn trong %{post_link}.


  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 2. %{actors} đã nhắc đến bạn trong %{post_link}.Không có ai nhắc đến bạn trong %{post_link}.
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không ai nhắc đến bạn trong %{post_link}.


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{actors} đã nhắc đến bạn trong %{post_link}.


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. %{actors} đã nhắc đến bạn trong %{post_link}.Không có ai nhắc đến bạn trong %{post_link}.
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không ai nhắc đến bạn trong %{post_link}.


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{actors} đã nhắc đến bạn trong %{post_link}.


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. %{actors} đã nhắc đến bạn trong bài đăng %{post_link}.Không có ai nhắc đến bạn trong bài đăng %{post_link}.
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không ai nhắc đến bạn trong bài đăng %{post_link}.


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{actors} đã nhắc đến bạn trong bài đăng %{post_link}.


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. %{actors} vừa mới thích bài đăng %{post_link} của bạn.Không ai thích bài đăng %{post_link} của bạn.
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không ai thích bài đăng %{post_link} của bạn.


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{actors} vừa mới thích bài đăng %{post_link} của bạn.


  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 2. %{actors} vừa mới thích bài đăng %{post_link} của bạn.Không ai thích bài đăng %{post_link} của bạn.
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không ai thích bài đăng %{post_link} của bạn.


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{actors} vừa mới thích bài đăng %{post_link} của bạn.


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. %{actors} đã chia sẻ lại bài đăng %{post_link} của bạn.Không có ai chia sẻ lại bài đăng %{post_link} của bạn.
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không ai chia sẻ lại bài đăng %{post_link} của bạn.


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{actors} đã chia sẻ lại bài đăng %{post_link} của bạn.


  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 2. %{actors} vừa chia sẻ bài đăng %{post_link} của bạn.Không có ai chia sẻ lại bài đăng %{post_link} của bạn.
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không ai chia sẻ lại bài đăng %{post_link} của bạn.


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{actors} vừa chia sẻ bài đăng %{post_link} của bạn.


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. %{actors} vừa mới thích bài đăng %{post_link} của bạn.Không ai thích bài đăng %{post_link} của bạn.
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không ai thích bài đăng %{post_link} của bạn.


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{actors} vừa mới thích bài đăng %{post_link} của bạn.


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. %{actors} vừa thích bài đăng %{post_link} của bạn.Không ai thích bài đăng %{post_link} của bạn.
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không ai thích bài đăng %{post_link} của bạn.


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{actors} vừa thích bài đăng %{post_link} của bạn.


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Trong %{count} mối quan hệThêm liên lạc
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Thêm liên lạc


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  Trong %{count} mối quan hệ


  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 2. Trong %{count} vòng kết nốiKhông trong vòng kết nối nào
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không trong vòng kết nối nào


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  Trong %{count} vòng kết nối


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Trong <%= count %> mối quan hệChọn mối quan hệ
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Chọn mối quan hệ


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  Trong <%= count %> mối quan hệ


  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 2. Trong <%= count %> vòng kết nốiKhông trong vòng kết nối nào
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không trong vòng kết nối nào


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  Trong <%= count %> vòng kết nối


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Các ứng dụng đang cho phép
  Các ứng dụng đang cho phép
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn chưa sử dụng ứng dụng nào
  Bạn chưa sử dụng ứng dụng nào
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Địa chỉ người nhận
  Địa chỉ người nhận
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Email
  Email
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bạn có chắc muốn đóng vĩnh viễn tài khoản không? Mọi dữ liệu về bạn sẽ bị xóa khỏi hệ thống!
  Bạn chắc muốn đóng vĩnh viễn tài khoản không? Mọi dữ liệu về bạn sẽ bị xóa khỏi hệ thống!
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bạn có chắc muốn vô hiệu hoá tài khoản này không? Mọi dữ liệu sẽ không thể phục hồi!
  Bạn chắc muốn hiệu hoá tài khoản này không? Mọi dữ liệu sẽ không thể phục hồi!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tất cả mối quan hệ
  Tất cả mối quan hệ
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Vòng kết nối
  Vòng kết nối
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Không tìm thấy kết quả
  Không tìm thấy kết quả
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Không tìm thấy gì
  Không tìm thấy
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Liên lạc
  Liên lạc
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Danh bạ
  Danh bạ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. đã được thực hiện.
  đã được thực hiện.
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. đã có người đăng ký.
  đã người đăng .
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. đã được thực hiện.
  đã được thực hiện.
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. đã có người đăng ký.
  đã người đăng .
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. đã được thực hiện.
  đã được thực hiện.
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. đã có người đăng ký.
  đã người đăng .
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bạn đã chia sẻ lại bài đăng đó!
  Bạn đã chia sẻ lại bài đăng đó!
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hay quá! Bạn đã chia sẻ bài đăng đó!
  Hay quá! Bạn đã chia sẻ bài đăng đó!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bạn có chắc là muốn xoá mối quan hệ này không?
  Bạn chắc muốn xoá mối quan hệ này không?
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bạn có chắc là muốn xoá vòng kết nối này không?
  Bạn chắc muốn xoá vòng kết nối này không?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. những người trong mối quan hệ này nhìn thấy nhau
  những người trong mối quan hệ này nhìn thấy nhau
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Những người trong vòng kết nối này có thể nhìn thấy nhau.
  Những người trong vòng kết nối này thể nhìn thấy nhau.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bạn có thể thêm một vài liên lạc!
  Bạn thể thêm một vài liên lạc!
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bạn nên thêm một vài người trong danh bạ!
  Bạn nên thêm một vài người trong danh bạ!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bạn có thể tìm hoặc %{invite_link} mời thêm bạn.
  Bạn thể tìm hoặc %{invite_link} mời thêm bạn.
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bạn có thể tìm hoặc %{invite_link} thêm bạn bè.
  Bạn thể tìm hoặc %{invite_link} thêm bạn .
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. + Thêm mối quan hệ
  + Thêm mối quan hệ
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. + Thêm vòng kết nối
  + Thêm vòng kết nối
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. %{name} đã bị loại bỏ.
  %{name} đã bị loại bỏ.
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Đã xoá bỏ %{name}.
  Đã xoá bỏ %{name}.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. %{name} không thể bị loại bỏ.
  %{name} không thể bị loại bỏ.
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Không thể xoá bỏ %{name}.
  Không thể xoá bỏ %{name}.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Mối quan hệ %{name} đã được chỉnh sửa.
  Mối quan hệ %{name} đã được chỉnh sửa.
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Đã chỉnh sửa vòng kết nối %{name} thành công.
  Đã chỉnh sửa vòng kết nối %{name} thành công.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Mối quan hệ %{name} có tên quá dài, không thể lưu.
  Mối quan hệ %{name} tên quá dài, không thể lưu.
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Vòng kết nối %{name} có tên quá dài, không thể lưu.
  Vòng kết nối %{name} tên quá dài, không thể lưu.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Thất bại khi thêm liên lạc vào mối quan hệ.
  Thất bại khi thêm liên lạc vào mối quan hệ.
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Không thể thêm người vào vòng kết nối.
  Không thể thêm người vào vòng kết nối.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Đã thêm liên lạc vào mối quan hệ.
  Đã thêm liên lạc vào mối quan hệ.
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Đã thêm người vào vòng kết nối thành công.
  Đã thêm người vào vòng kết nối thành công.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Quyên góp
  Quyên góp
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ủng hộ
  Ủng hộ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Đây là luồng của bạn. Hãy tự giới thiệu mình ở đây.
  Đây luồng của bạn. Hãy tự giới thiệu mình đây.
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Đây là bảng tin của bạn. Hãy tự giới thiệu mình ở đây.
  Đây bảng tin của bạn. Hãy tự giới thiệu mình đây.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Theo dõi %{link} và chào đón người dùng mới đến với Diaspora*!
  Theo dõi %{link} chào đón người dùng mới đến với Diaspora*!
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Theo dõi %{link} và chào đón người dùng mới đến với Diaspora!
  Theo dõi %{link} chào đón người dùng mới đến với Diaspora!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Cần trợ giúp?
  Cần trợ giúp?
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Trợ giúp
  Trợ giúp
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. ... báo lỗi %{link}?
  ... báo lỗi %{link}?
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. ... gửi %{link}?
  ... gửi %{link}?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. ... gửi câu hỏi %{link}?
  ... gửi câu hỏi %{link}?
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. ... gửi %{link}?
  ... gửi %{link}?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. ... đề nghị tính năng %{link}?
  ... đề nghị tính năng %{link}?
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. ... đề xuất %{link}?
  ... đề xuất %{link}?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bạn có thể kết nối những dịch vụ sau với Diaspora*:
  Bạn thể kết nối những dịch vụ sau với Diaspora*:
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bạn có thể kết nối những dịch vụ sau với Diaspora:
  Bạn thể kết nối những dịch vụ sau với Diaspora:
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Luồng chính của bạn hầu hết là từ các liên lạc, thẻ, và tin từ một vài thành viên trong cộng đồng.
  Luồng chính của bạn hầu hết từ các liên lạc, thẻ, tin từ một vài thành viên trong cộng đồng.
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bảng tin chính của bạn là bài đăng từ những người và tag mà bạn theo dõi, cũng như bài đăng từ một vài thành viên nổi bật trong cộng đồng.
  Bảng tin chính của bạn bài đăng từ những người tag bạn theo dõi, cũng như bài đăng từ một vài thành viên nổi bật trong cộng đồng.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Đã xoá bỏ người này khỏi mối quan hệ.
  Đã xoá bỏ người này khỏi mối quan hệ.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Đã xoá bỏ người này khỏi vòng kết nối.
  Đã xoá bỏ người này khỏi vòng kết nối.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Thất bại khi xoá bỏ người khỏi mối quan hệ
  Thất bại khi xoá bỏ người khỏi mối quan hệ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Không thể xoá người này khỏi vòng kết nối.
  Không thể xoá người này khỏi vòng kết nối.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Không tìm thấy người đã chọn trong mối quan hệ đó
  Không tìm thấy người đã chọn trong mối quan hệ đó
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Không tìm thấy người đã chọn trong vòng kết nối.
  Không tìm thấy người đã chọn trong vòng kết nối.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Đánh dấu
  Đánh dấu
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Đã lưu
  Đã lưu
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Đăng lên Diaspora từ bất kì đâu bằng cách ghi nhớ %{link}.
  Đăng lên Diaspora từ bất đâu bằng cách ghi nhớ %{link}.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Đăng lên Diaspora từ bất kì đâu bằng %{link}.
  Đăng lên Diaspora từ bất đâu bằng %{link}.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Liên lạc
  Liên lạc
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Danh bạ
  Danh bạ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Có vẻ như bạn cần thêm vài liên lạc!
  vẻ như bạn cần thêm vài liên lạc!
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Có vẻ như bạn cần thêm vài người bạn!
  vẻ như bạn cần thêm vài người bạn!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Kiểm tra %{community_spotlight}
  Kiểm tra %{community_spotlight}
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Xem thử %{community_spotlight}
  Xem thử %{community_spotlight}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Mối quan hệ của tôi
  Mối quan hệ của tôi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Danh bạ của tôi
  Danh bạ của tôi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tất cả mối quan hệ
  Tất cả mối quan hệ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Mọi vòng kết nối
  Mọi vòng kết nối
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bạn đã hết thư mời.
  Bạn đã hết thư mời.
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bạn đã hết lượt mời.
  Bạn đã hết lượt mời.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Mời bạn bè tham gia Diaspora*!
  Mời bạn tham gia Diaspora*!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Mời bạn bè tham gia Diaspora!
  Mời bạn tham gia Diaspora!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Powered by Diaspora*
  Powered by Diaspora*
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Powered by Diaspora
  Powered by Diaspora
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Cuộn lên trên
  Cuộn lên trên
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Trở lên trên
  Trở lên trên
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Trở lên trên
  Trở lên trên
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Trở về đầu trang
  Trở về đầu trang
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. %{actors} người thích bài đăng đã bị xóa của bạn.Không có ai thích bài đăng đã bị xoá của bạn.
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không ai thích bài đăng đã bị xoá của bạn.


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{actors} người thích bài đăng đã bị xóa của bạn.


  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. %{actors} người thích bài đăng đã xóa của bạn.Không có ai thích bài đăng đã xoá của bạn.
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không ai thích bài đăng đã xoá của bạn.


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{actors} người thích bài đăng đã xóa của bạn.


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. %{actors} nhắc đến bạn trong một bài đăng đã bị xóa..Không ai nhắc đến bạn trong một bài đăng đã bị xóa.
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không ai nhắc đến bạn trong một bài đăng đã bị xóa.


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{actors} nhắc đến bạn trong một bài đăng đã bị xóa..


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. %{actors} nhắc đến bạn trong một bài đăng đã xóa..Không ai nhắc đến bạn trong một bài đăng đã xóa.
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không ai nhắc đến bạn trong một bài đăng đã xóa.


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{actors} nhắc đến bạn trong một bài đăng đã xóa..


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. %{actors} nhắc đến bạn trong một bài đăng đã xóa..Không ai nhắc đến bạn trong một bài đăng đã xóa.
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không ai nhắc đến bạn trong một bài đăng đã xóa.


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{actors} nhắc đến bạn trong một bài đăng đã xóa..


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. %{actors} nhắc đến bạn trong một bài đăng đã xóa.Không ai nhắc đến bạn trong một bài đăng đã xóa.
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không ai nhắc đến bạn trong một bài đăng đã xóa.


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{actors} nhắc đến bạn trong một bài đăng đã xóa.


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. NSFW
  NSFW
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nhạy cảm
  Nhạy cảm
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. %{actors} đã chia sẻ lại bài đăng đã bị xóa của bạn.Không có ai chia sẻ lại bài đăng đã bị xóa của bạn.
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không ai chia sẻ lại bài đăng đã bị xóa của bạn.


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{actors} đã chia sẻ lại bài đăng đã bị xóa của bạn.


  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. %{actors} đã chia sẻ bài đăng đã xóa của bạn.Không có ai chia sẻ bài đăng đã xóa của bạn.
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không ai chia sẻ bài đăng đã xóa của bạn.


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{actors} đã chia sẻ bài đăng đã xóa của bạn.


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. %{actors} bình luận vào một bài đăng đã bị xoá.Không có ai bình luận vào một bài đăng đã bị xóa.
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không ai bình luận vào một bài đăng đã bị xóa.


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{actors} bình luận vào một bài đăng đã bị xoá.


  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. %{actors} bình luận một bài đăng đã bị xoá.Không có ai bình luận một bài đăng đã bị xóa.
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không ai bình luận một bài đăng đã bị xóa.


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{actors} bình luận một bài đăng đã bị xoá.


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. %{actors} đã chia sẻ bài đăng đã xóa của bạn.Không có ai chia sẻ bài đăng đã xóa của bạn.
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không ai chia sẻ bài đăng đã xóa của bạn.


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{actors} đã chia sẻ bài đăng đã xóa của bạn.


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. %{actors} chia sẻ bài đăng đã xóa của bạn.Không có ai chia sẻ bài đăng đã xóa của bạn.
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không ai chia sẻ bài đăng đã xóa của bạn.


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{actors} chia sẻ bài đăng đã xóa của bạn.


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Thư này được gửi bởi %{pod_name}. Nếu bạn không muốn nhận những thư như thế này,
  Thư này được gửi bởi %{pod_name}.  Nếu bạn không muốn nhận những thư như thế này,
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Thư này được gửi bởi %{pod_name}. Nếu bạn không muốn nhận những thư như thế này,
  Thư này được gửi bởi %{pod_name}. Nếu bạn không muốn nhận những thư như thế này,
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Một tin nhắn về tài khoản Diaspora* của bạn:
  Một tin nhắn về tài khoản Diaspora* của bạn:
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Một tin nhắn về tài khoản Diaspora của bạn:
  Một tin nhắn về tài khoản Diaspora của bạn:
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Quản trị tài khoản Diaspora* của bạn
  Quản trị tài khoản Diaspora* của bạn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Quản trị tài khoản Diaspora của bạn
  Quản trị tài khoản Diaspora của bạn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. %{name} bắt đầu chia sẻ với bạn trên Diaspora*
  %{name} bắt đầu chia sẻ với bạn trên Diaspora*
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. %{name} bắt đầu chia sẻ với bạn trên Diaspora
  %{name} bắt đầu chia sẻ với bạn trên Diaspora
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. %{name} nhắc đến bạn
  %{name} nhắc đến bạn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. %{name} nhắc đến bạn trên Diaspora
  %{name} nhắc đến bạn trên Diaspora
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Trả lời hoặc xem cuộc trò chuyện này >
  Trả lời hoặc xem cuộc trò chuyện này >
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Trả lời hoặc xem cuộc thảo luận này >
  Trả lời hoặc xem cuộc thảo luận này >
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. %{name} vừa mới chia sẻ lại bài đăng của bạn
  %{name} vừa mới chia sẻ lại bài đăng của bạn
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. %{name} vừa mới chia sẻ bài đăng của bạn
  %{name} vừa mới chia sẻ bài đăng của bạn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Vui lòng kích hoạt địa chỉ thư điện tử %{unconfirmed_email} của bạn
  Vui lòng kích hoạt địa chỉ thư điện tử %{unconfirmed_email} của bạn
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Vui lòng kích hoạt địa chỉ email %{unconfirmed_email} của bạn
  Vui lòng kích hoạt địa chỉ email %{unconfirmed_email} của bạn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Để kích hoạt địa chỉ thư điện tử mới của bạn - %{unconfirmed_email}, hãy vào liên kết này:
  Để kích hoạt địa chỉ thư điện tử mới của bạn - %{unconfirmed_email}, hãy vào liên kết này:
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Để kích hoạt địa chỉ email mới %{unconfirmed_email} của bạn, hãy vào liên kết này:
  Để kích hoạt địa chỉ email mới %{unconfirmed_email} của bạn, hãy vào liên kết này:
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bạn cần tìm gì đó.
  Bạn cần tìm đó.
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hey! Bạn cần tìm gì đó.
  Hey! Bạn cần tìm đó.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tìm các bài đăng có thẻ %{tag_link}?
  Tìm các bài đăng thẻ %{tag_link}?
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tìm các bài đăng có tag %{tag_link}?
  Tìm các bài đăng tag %{tag_link}?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. %{name} chưa từng chia sẻ gì với bạn!
  %{name} chưa từng chia sẻ với bạn!
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. %{name} chưa chia sẻ bài đăng nào với bạn!
  %{name} chưa chia sẻ bài đăng nào với bạn!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
20 juil. de 03:55 to 04:51