21 juil. de 01:51 to 02:28
Hồ Nhất Duy changed 30 translations in Vietnamese on Diaspora. Hide changes
 1.  
 2. Bạn hãy dán URL (vd: http://www.youtube.com/watch?v=nnnnnnnnnnn ) vào bài đăng rồi rồi video hoặc âm thanh sẽ tự động hiển thị. Những nguồn hỗ trợ gồm: YouTube, Vimeo, SoundCloud, Flickr và một vài trang khác. Diaspora sử dụng oEmbed cho tính năng này. Nếu bạn đăng link trực tiếp của một tập tin video hoặc âm thanh, Diaspora cũng sẽ chuyển tự động với trình phát HTML5. Hãy nhớ là dùng liên kết đầy đủ – không dùng rút gọn link. Nhấn xem trước và chờ một chút, trình phát sẽ hiện ra.
  Bạn hãy dán URL (vd: http://www.youtube.com/watch?v=nnnnnnnnnnn ) vào bài đăng rồi rồi video hoặc âm thanh sẽ tự động hiển thị. Những nguồn hỗ trợ gồm: YouTube, Vimeo, SoundCloud, Flickr một vài trang khác. Diaspora sử dụng oEmbed cho tính năng này. Nếu bạn đăng link trực tiếp của một tập tin video hoặc âm thanh, Diaspora cũng sẽ chuyển tự động với trình phát HTML5. Hãy nhớ dùng liên kết đầy đủ không dùng rút gọn link. Nhấn xem trước chờ một chút, trình phát sẽ hiện ra.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Một bài đăng tối đa bao nhiêu ký tự?
  Một bài đăng tối đa bao nhiêu tự?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. 65,535 ký tự. Nhiều hơn 65,395 ký tự so với Twitter! ;)
  65,535 tự. Nhiều hơn 65,395 tự so với Twitter! ;)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn cần giới hạn bài đăng trong khoảng ký tự cho phép (280 với Twitter, không giới hạn với Tumblr), và số ký tự cho phép còn lại sẽ hiển thị khi biểu tượng của dịch vụ sáng lên. Bạn vẫn có thể đăng nếu vượt quá số ký tự cho phép, nhưng bài đăng trên dịch vụ đó sẽ biến thành một liên kết dẫn về bài đăng của bạn trên Diaspora.
  Bạn cần giới hạn bài đăng trong khoảng tự cho phép (280 với Twitter, không giới hạn với Tumblr), số tự cho phép còn lại sẽ hiển thị khi biểu tượng của dịch vụ sáng lên. Bạn vẫn thể đăng nếu vượt quá số tự cho phép, nhưng bài đăng trên dịch vụ đó sẽ biến thành một liên kết dẫn về bài đăng của bạn trên Diaspora.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nếu bài đăng của tôi vượt quá ký tự cho phép của dịch vụ đã kết nối thì sao?
  Nếu bài đăng của tôi vượt quá tự cho phép của dịch vụ đã kết nối thì sao?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Vì sao bảng tin của tôi toàn là bài đăng từ những người tôi không biết và không chia sẻ?
  sao bảng tin của tôi toàn bài đăng từ những người tôi không biết không chia sẻ?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bảng tin của bạn gồm ba loại bài đăng:
  Bảng tin của bạn gồm ba loại bài đăng:
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bài đăng từ những người bạn đã chia sẻ (gồm công khai và giới hạn với vòng kết nối có bạn trong đó). Để không hiện dạng bài đăng này, hãy ngừng chia sẻ với người đó.
  Bài đăng từ những người bạn đã chia sẻ (gồm công khai giới hạn với vòng kết nối bạn trong đó). Để không hiện dạng bài đăng này, hãy ngừng chia sẻ với người đó.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bài đăng công khai chứa một trong những tag mà bạn yêu thích. Để không hiện bài đăng dạng này, ngừng yêu thích tag đó.
  Bài đăng công khai chứa một trong những tag bạn yêu thích. Để không hiện bài đăng dạng này, ngừng yêu thích tag đó.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bài đăng công khai chứa một trong những tag mà bạn yêu thích. Để không hiện bài đăng dạng này, ngừng yêu thích tag đó.
  Bài đăng công khai chứa một trong những tag bạn yêu thích. Để không hiện bài đăng dạng này, ngừng yêu thích tag đó.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bài đăng công khai chứa một trong những tag mà bạn yêu thích. Để không hiện dạng bài đăng này, ngừng yêu thích tag đó.
  Bài đăng công khai chứa một trong những tag bạn yêu thích. Để không hiện dạng bài đăng này, ngừng yêu thích tag đó.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bài đăng công khai bởi những người dùng nổi bật. Bạn có ẩn bằng cách bỏ chọn “Show community spotlight in stream?”
  Bài đăng công khai bởi những người dùng nổi bật. Bạn ẩn bằng cách bỏ chọn Show community spotlight in stream?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bài đăng công khai bởi những người dùng nổi bật. Bạn có ẩn bằng cách bỏ chọn “Show community spotlight in stream?”
  Bài đăng công khai bởi những người dùng nổi bật. Bạn ẩn bằng cách bỏ chọn Show community spotlight in stream?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bài đăng công khai bởi những người dùng nổi bật. Bạn có ẩn bằng cách bỏ chọn “Hiện bài đăng nổi bật trong bảng tin?”
  Bài đăng công khai bởi những người dùng nổi bật. Bạn ẩn bằng cách bỏ chọn Hiện bài đăng nổi bật trong bảng tin?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bài đăng riêng tư
  Bài đăng riêng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Khi tôi đăng bài trong một vòng kết nối, ai có thể xem nó?
  Khi tôi đăng bài trong một vòng kết nối, ai thể xem ?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chỉ có những người dùng Diaspora đã đăng nhập và có trong vòng kết nối mà bạn đã chọn mới có thể thấy.
  Chỉ những người dùng Diaspora đã đăng nhập trong vòng kết nối bạn đã chọn mới thể thấy.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Ai có thể bình luận hoặc thích bài đăng riêng tư của tôi?
  Ai thể bình luận hoặc thích bài đăng riêng của tôi?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chỉ có những người dùng Diaspora đã đăng nhập và có trong vòng kết nối mà bạn đã chọn mới có thể bình luận hoặc thích.
  Chỉ những người dùng Diaspora đã đăng nhập trong vòng kết nối bạn đã chọn mới thể bình luận hoặc thích.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Ai có thể chia sẻ bài đăng riêng tư của tôi?
  Ai thể chia sẻ bài đăng riêng của tôi?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không ai có thể. Bài đăng riêng tư không thể chia sẻ. Tuy nhiên, những người dùng Diaspora đã đăng nhập và có trong vòng kết nối mà bạn đã chọn vẫn có thể copy và paste bài đăng riêng tư hoặc chụp hình. Bạn phải tin tưởng những người mà bạn chia sẻ!
  Không ai thể. Bài đăng riêng không thể chia sẻ. Tuy nhiên, những người dùng Diaspora đã đăng nhập trong vòng kết nối bạn đã chọn vẫn thể copy paste bài đăng riêng hoặc chụp hình. Bạn phải tin tưởng những người bạn chia sẻ!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Ai có thể thấy khi tôi bình luận hoặc thích một bài đăng riêng tư?
  Ai thể thấy khi tôi bình luận hoặc thích một bài đăng riêng ?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chỉ có những người trong bài đăng đó (những người trong vòng kết nối của người đăng chọn) mới có thể bình luận và thích.
  Chỉ những người trong bài đăng đó (những người trong vòng kết nối của người đăng chọn) mới thể bình luận thích. 
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bài đăng công khai
  Bài đăng công khai
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Ai có thể thấy bài đăng công khai của tôi?
  Ai thể thấy bài đăng công khai của tôi?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tất cả mọi người, kể cả những người không dùng Diaspora có thể xem.
  Tất cả mọi người, kể cả những người không dùng Diaspora thể xem.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Làm sao mọi người tìm thấy bài đăng công khai của tôi?
  Làm sao mọi người tìm thấy bài đăng công khai của tôi?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bài đăng công khai của bạn sẽ xuất hiện trên bảng tin của bất cứ ai theo dõi bạn. Nếu bạn thêm #tag trong bài đăng, những ai theo dõi tag đó cũng sẽ thấy bài đăng của bạn trong bảng tin của họ. Mọi bài đăng công khai đều có một URL để những người không dùng Diaspora cũng có thể xem. Những bộ máy tìm kiếm như Google có thể lập chỉ mục bài đăng công khai của bạn.
  Bài đăng công khai của bạn sẽ xuất hiện trên bảng tin của bất cứ ai theo dõi bạn. Nếu bạn thêm #tag trong bài đăng, những ai theo dõi tag đó cũng sẽ thấy bài đăng của bạn trong bảng tin của họ. Mọi bài đăng công khai đều một URL để những người không dùng Diaspora cũng thể xem. Những bộ máy tìm kiếm như Google thể lập chỉ mục bài đăng công khai của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Ai có thể bình luận, chia sẻ hoặc thích bài đăng công khai của tôi?
  Ai thể bình luận, chia sẻ hoặc thích bài đăng công khai của tôi?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chỉ có những người dùng Diaspora đã đăng nhập mới có thể bình luận, chia sẻ hoặc thích. Với những người mà bạn đã ẩn, họ không thể thích hay bình luận trên bài đăng của bạn.
  Chỉ những người dùng Diaspora đã đăng nhập mới thể bình luận, chia sẻ hoặc thích. Với những người bạn đã ẩn, họ không thể thích hay bình luận trên bài đăng của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Ai có thể thấy tôi bình luận, chia sẻ hoặc thích một bài đăng công khai?
  Ai thể thấy tôi bình luận, chia sẻ hoặc thích một bài đăng công khai?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bình luận, chia sẻ, lượt thích của bài đăng công khai cũng sẽ công khai. Bất cứ ai, kể cả những người không dùng Diaspora cũng có thể thấy tương tác của bạn trên một bài đăng công khai.
  Bình luận, chia sẻ, lượt thích của bài đăng công khai cũng sẽ công khai. Bất cứ ai, kể cả những người không dùng Diaspora cũng thể thấy tương tác của bạn trên một bài đăng công khai.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
21 juil. de 01:51 to 02:28