22 juil. de 03:03 to 16:01
Hồ Nhất Duy changed 102 translations in Vietnamese on Diaspora. Hide changes
 1. khoảng một phút
  khoảng một phút
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. vừa xong
  vừa xong
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. khoảng một giờ
  khoảng một giờ
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. một giờ
  một giờ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. khoảng %d giờ
  khoảng %d giờ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. %d giờ
  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %d giờ


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. khoảng một tháng
  khoảng một tháng
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. một tháng
  một tháng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. khoảng một năm
  khoảng một năm
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. một năm
  một năm
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Mở
  Mở
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đóng
  Đóng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn chưa có thông báo nào.
  Bạn chưa thông báo nào.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. %{name} (xoá)
  %{name} (xoá)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. %{name} (thêm)
  %{name} (thêm)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn có chắc muốn khoá tài khoản này?
  Bạn chắc muốn khoá tài khoản này?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn có chắc muốn mở khoá tài khoản này?
  Bạn chắc muốn mở khoá tài khoản này?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tài khoản %{name} đã được lên lịch khoá. Đang xử lí...
  Tài khoản %{name} đã được lên lịch khoá. Đang xử ...
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tài khoản %{name} đã được lên lịch mở khoá. Đang xử lí...
  Tài khoản %{name} đã được lên lịch mở khoá. Đang xử ...
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. FAQ
  FAQ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đọc trang %{faq} trên wiki
  Đọc trang %{faq} trên wiki
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Ctrl+Enter – Gửi tin nhắn bạn đang soạn
  Ctrl+Enter Gửi tin nhắn bạn đang soạn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Hình ảnh của bạn đã sẵn sàng để tải về, %{name}
  Hình ảnh của bạn đã sẵn sàng để tải về, %{name}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xin chào %{name}, Hình ảnh của bạn đã được xử lí và sẵn sàng cho tải về tại [liên kết này](%{url}). Trân trọng, Robot email Diaspora!
  Xin chào %{name}, 
   
  Hình ảnh của bạn đã được xử sẵn sàng cho tải về tại [liên kết này](%{url}). 
   
  Trân trọng, 
   
  Robot email Diaspora!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Có vấn đề với hình ảnh của bạn, %{name}
  vấn đề với hình ảnh của bạn, %{name}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xin chào %{name} Chúng tôi đã gặp vấn đề khi xử lí hình ảnh của bạn. Xin hãy thử lại! Rất tiếc, Robot email Diaspora!
  Xin chào %{name} 
   
  Chúng tôi đã gặp vấn đề khi xử hình ảnh của bạn. 
  Xin hãy thử lại! 
   
  Rất tiếc, 
   
  Robot email Diaspora!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tải về hình ảnh của tôi
  Tải về hình ảnh của tôi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Yêu cầu tải về
  Yêu cầu tải về
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Làm tươi hình ảnh của tôi
  Làm tươi hình ảnh của tôi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chúng tôi đang xử lí hình ảnh của bạn. Hãy thử lại sau vài phút nữa.
  Chúng tôi đang xử hình ảnh của bạn. Hãy thử lại sau vài phút nữa.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Một tag chứa tối đa %{count} ký tự. Hiện tại là %{current_length} ký tự
  Một tag chứa tối đa %{count} tự. Hiện tại %{current_length} tự
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn chưa có người nào trong vòng kết nối. Bên dưới là những người trong danh bạ để bạn thêm vào.
  Bạn chưa người nào trong vòng kết nối. Bên dưới những người trong danh bạ để bạn thêm vào.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Làm sao để nhận thông báo hoặc tắt thông báo về một bài đăng?
  Làm sao để nhận thông báo hoặc tắt thông báo về một bài đăng?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Góc trên bên phải của bài đăng có một biểu tượng cái chuông. Nhấn vào để bật hoặc tắt thông báo về bài đăng đó.
  Góc trên bên phải của bài đăng một biểu tượng cái chuông. Nhấn vào để bật hoặc tắt thông báo về bài đăng đó.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Làm sao để báo cáo bài đăng vi phạm?
  Làm sao để báo cáo bài đăng vi phạm?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nhấn vào biểu tượng cảnh báo hình tam giác ở góc trên bên phải bài đăng. Bổ sung lý do báo cáo trong hộp thoại vừa mở ra. Xin hãy chỉ báo cáo những bài đăng vi phạm %{community_guidelines}, ví dụ như nội dung bất hợp pháp, xúc phạm hoặc spam.
  Nhấn vào biểu tượng cảnh báo hình tam giác góc trên bên phải bài đăng. Bổ sung do báo cáo trong hộp thoại vừa mở ra. Xin hãy chỉ báo cáo những bài đăng vi phạm %{community_guidelines}, dụ như nội dung bất hợp pháp, xúc phạm hoặc spam.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Làm sao thêm nơi đăng vào một bài đăng?
  Làm sao thêm nơi đăng vào một bài đăng?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nhấn vào biểu tượng cây ghim kế bên máy chụp ảnh ở trình soạn thảo. Nó sẽ tự động nhập vào địa chỉ hiện tại của bạn từ OpenStreetMap. Bạn có thể chỉnh sửa – ví dụ như chỉ chọn thành phố thay vì cả địa chỉ cụ thể.
  Nhấn vào biểu tượng cây ghim kế bên máy chụp ảnh trình soạn thảo. sẽ tự động nhập vào địa chỉ hiện tại của bạn từ OpenStreetMap. Bạn thể chỉnh sửa dụ như chỉ chọn thành phố thay cả địa chỉ cụ thể.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Làm sao tạo bình chọn trong bài đăng?
  Làm sao tạo bình chọn trong bài đăng?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nhấn vào biểu tượng đồ thị để tạo bình chọn. Nhập một câu hỏi và ít nhất hai lựa chọn trả lời. Đừng quên đăng công khai nếu bạn muốn mọi người đều có thể tham gia bình chọn.
  Nhấn vào biểu tượng đồ thị để tạo bình chọn. Nhập một câu hỏi ít nhất hai lựa chọn trả lời. Đừng quên đăng công khai nếu bạn muốn mọi người đều thể tham gia bình chọn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Amy sẽ có thể @nhắc đến Ben trong một bài đăng.
  Amy sẽ thể @nhắc đến Ben trong một bài đăng.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Làm sao biết khi ai đó bắt đầu chia sẻ với tôi?
  Làm sao biết khi ai đó bắt đầu chia sẻ với tôi?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn sẽ nhận thông báo mỗi khi ai đó bắt đầu chia sẻ với bạn.
  Bạn sẽ nhận thông báo mỗi khi ai đó bắt đầu chia sẻ với bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đã xoá bỏ %{name}. Bạn đã dùng vòng kết nối này để tự động theo dõi lại người khác. Kiểm tra thiết lập cá nhân để chọn một vòng kết nối tự động theo dõi lại người khác.
  Đã xoá bỏ %{name}. Bạn đã dùng vòng kết nối này để tự động theo dõi lại người khác. Kiểm tra thiết lập nhân để chọn một vòng kết nối tự động theo dõi lại người khác.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Có bình luận mới trên bài đăng của bạn
  bình luận mới trên bài đăng của bạn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn được nhắc đến trong một bài đăng giới hạn.
  Bạn được nhắc đến trong một bài đăng giới hạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. %{name} thích bài đăng giới hạn của bạn
  %{name} thích bài đăng giới hạn của bạn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tumblr
  Tumblr
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Twitter
  Twitter
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. WordPress
  WordPress
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Kết nối
  Kết nối
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Máy chủ này không cho phép kết nối dịch vụ.
  Máy chủ này không cho phép kết nối dịch vụ.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chưa đăng nhập.
  Chưa đăng nhập.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Có bình luận mới trên bài đăng mà bạn đã bình luận
  bình luận mới trên bài đăng bạn đã bình luận
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Quản lý tag yêu thích
  Quản tag yêu thích
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn chưa yêu thích bất kỳ tag nào.
  Bạn chưa yêu thích bất kỳ tag nào.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Email của bạn không bao giờ công khai với người dùng khác
  Email của bạn không bao giờ công khai với người dùng khác
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thống kê
  Thống
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không tựa đề
  Không tựa đề
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn không được phép làm vậy.
  Bạn không được phép làm vậy.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Từ chối nhân đôi giá trị.
  Từ chối nhân đôi giá trị.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Lời mời không còn giá trị
  Lời mời không còn giá trị
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Lời mời không còn giá trị
  Lời mời không còn giá trị
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Lời mời không còn sử dụng được
  Lời mời không còn sử dụng được
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn không được phép làm vậy
  Bạn không được phép làm vậy
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Trang chính
  Trang chính
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Liên hợp
  Liên hợp
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Trạng thái
  Trạng thái
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đang lấy Diaspora phiên bản mới nhất...
  Đang lấy Diaspora phiên bản mới nhất...
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Khoá tài khoản
  Khoá tài khoản
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Mở khoá tài khoản
  Mở khoá tài khoản
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Máy chủ liên hợp
  Máy chủ liên hợp
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. mời
  mời
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tin nhắn cuối %{timeago}
  Tin nhắn cuối %{timeago}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nhắn tin
  Nhắn tin
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chuyển chế độ
  Chuyển chế độ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn có chắc muốn cho phép truy cập %{redirect_uri}?
  Bạn chắc muốn cho phép truy cập %{redirect_uri}?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. %{name} yêu cầu truy cập vào:
  %{name} yêu cầu truy cập vào:
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. %{name} không yêu cầu bất kỳ quyền nào
  %{name} không yêu cầu bất kỳ quyền nào
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. <var>%{name}</var> yêu cầu truy cập vào:
  <var>%{name}</var> yêu cầu truy cập vào:
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. %{name} yêu cầu quyền truy cập vào:
  %{name} yêu cầu quyền truy cập vào:
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chấp nhận
  Chấp nhận
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Từ chối
  Từ chối
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Sai Client ID hoặc liên kết chuyển tiếp
  Sai Client ID hoặc liên kết chuyển tiếp
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không tìm thấy client_id %{client_id} với liên kết chuyển tiếp %{redirect_uri}
  Không tìm thấy client_id %{client_id} với liên kết chuyển tiếp %{redirect_uri}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Yêu cầu gỡ bỏ quyền truy cập với ID %{id} thất bại
  Yêu cầu gỡ bỏ quyền truy cập với ID %{id} thất bại
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Ứng dụng
  Ứng dụng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. %{name} cần truy cập:
  %{name} cần truy cập:
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. %{name} không yêu cầu bất kỳ quyền nào
  %{name} không yêu cầu bất kỳ quyền nào
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Gỡ
  Gỡ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đọc điều khoản dịch vụ của ứng dụng
  Đọc điều khoản dịch vụ của ứng dụng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đọc chính sách riêng tư của ứng dụng
  Đọc chính sách riêng của ứng dụng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thông tin cá nhân cơ bản
  Thông tin nhân bản
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chỉ yêu cầu truy cập dạng chỉ-đọc với thông tin cá nhân cơ bản của bạn.
  Chỉ yêu cầu truy cập dạng chỉ-đọc với thông tin nhân bản của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Oh! Có gì đó bất thường xảy ra :(
  Oh! đó bất thường xảy ra :(
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Hãy liên hệ nhà phát triển ứng dụng với mã lỗi sau:
  Hãy liên hệ nhà phát triển ứng dụng với lỗi sau:
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn phải đăng nhập trước khi cấp quyền truy cập cho ứng dụng này
  Bạn phải đăng nhập trước khi cấp quyền truy cập cho ứng dụng này
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không thể cấp quyền truy cập cho ứng dụng
  Không thể cấp quyền truy cập cho ứng dụng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. %{count} lượt bình chọnChưa có ai bình chọn
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Chưa ai bình chọn


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{count} lượt bình chọn


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Viết từ: %{location}
  Viết từ: %{location}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nơi đăng: %{location}
  Nơi đăng: %{location}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chi tiết về tài khoản bị báo cáo
  Chi tiết về tài khoản bị báo cáo
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thông tin cá nhân cơ bản
  Thông tin nhân bản
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thông tin cá nhân nâng cao
  Thông tin nhân nâng cao
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thiết lập hồ sơ
  Thiết lập hồ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Công khai
  Công khai
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Giới hạn
  Giới hạn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Cho phép xem thông tin cá nhân nâng cao
  Cho phép xem thông tin nhân nâng cao
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn có thể tuỳ chọn điền hoặc không điền. Thông tin cá nhân cơ bản sẽ luôn xuất hiện trên trang hồ sơ.
  Bạn thể tuỳ chọn điền hoặc không điền. Thông tin nhân bản sẽ luôn xuất hiện trên trang hồ .
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nhấn vào công tắc để thay đổi khả năng xem hồ sơ nâng cao của bạn. Công khai có nghĩa là ai cũng có thể xem, giới hạn có nghĩa là chỉ những ai mà bạn đã chia sẻ mới có thể xem.
  Nhấn vào công tắc để thay đổi khả năng xem hồ nâng cao của bạn. Công khai nghĩa ai cũng thể xem, giới hạn nghĩa chỉ những ai bạn đã chia sẻ mới thể xem.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
22 juil. de 03:03 to 16:01