24 juil. de 03:09 to 03:31
Hồ Nhất Duy changed 34 translations in Vietnamese on Diaspora. Hide changes
 1.  
 2. Có %{count} báo cáo chờ xử lý.Không có báo cáo nào.
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không báo cáo nào.


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{count} báo cáo chờ xử .


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chia sẻ thất bại.
  Chia sẻ thất bại.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Vòng kết nối mặc định
  Vòng kết nối mặc định
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. %{actors} nhắc đến bạn trong một <a href='%{comment_path}'>bình luận</a> của bài đăng %{post_link}.
  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{actors} nhắc đến bạn trong một <a href='%{comment_path}'>bình luận</a> của bài đăng %{post_link}.


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. %{actors} nhắc đến bạn trong một bình luận đã xoá.
  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{actors} nhắc đến bạn trong một bình luận đã xoá.


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Lượt nhắc trong bình luận
  Lượt nhắc trong bình luận
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn được nhắc đến trong một bình luận ở bài đăng giới hạn.
  Bạn được nhắc đến trong một bình luận bài đăng giới hạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Trả lời hoặc xem thảo luận >
  Trả lời hoặc xem thảo luận >
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. bạn được nhắc đến trong một bình luận
  bạn được nhắc đến trong một bình luận
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không thể bỏ thích.
  Không thể bỏ thích.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tất cả tag
  Tất cả tag
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tất cả vòng kết nối
  Tất cả vòng kết nối
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Ủng hộ liberapay
  Ủng hộ liberapay
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Trang này không thể xem được trên di động, hãy chuyển sang %{desktop_link}.
  Trang này không thể xem được trên di động, hãy chuyển sang %{desktop_link}.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. chế độ máy tính bàn
  chế độ máy tính bàn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn nên tham gia %{support_forum}.
  Bạn nên tham gia %{support_forum}.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. diễn đàn hỗ trợ
  diễn đàn hỗ trợ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thảo luận và hỗ trợ dự án
  Thảo luận hỗ trợ dự án
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Quản trị viên
  Quản trị viên
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tối
  Tối
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xanh tối
  Xanh tối
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xanh lam
  Xanh lam
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đỏ sậm
  Đỏ sậm
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xám
  Xám
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Đỏ sậm
  Đỏ sậm
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Đỏ
  Đỏ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Sáng
  Sáng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. hướng dẫn cộng đồng
  hướng dẫn cộng đồng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tìm những thảo luận có liên quan tới yêu cầu của bạn hoặc tạo một chủ đề mới trên nền tảng %{discourse} của chúng tôi
  Tìm những thảo luận liên quan tới yêu cầu của bạn hoặc tạo một chủ đề mới trên nền tảng %{discourse} của chúng tôi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn có thể sử dụng Markdown để nhập một hình ảnh từ web khi bình luận. Tuy nhiên, bạn không thể tải lên hình ảnh trực tiếp từ máy tính. Hãy tải chúng lên một dịch vụ lưu trữ hình ảnh và nhập chúng thông qua nút hình ảnh trên thanh công cụ soạn thảo.
  Bạn thể sử dụng Markdown để nhập một hình ảnh từ web khi bình luận. Tuy nhiên, bạn không thể tải lên hình ảnh trực tiếp từ máy tính. Hãy tải chúng lên một dịch vụ lưu trữ hình ảnh nhập chúng thông qua nút hình ảnh trên thanh công cụ soạn thảo.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Hồ sơ
  Hồ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Hồ sơ của tôi gồm có gì?
  Hồ của tôi gồm ?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Hồ sơ của bạn gồm: hồ sơ cơ bản và hồ sơ nâng cao. Hồ sơ cơ bản gồm tên, 5 tag mô tả về bạn và hình ảnh của bạn. Hồ sơ nâng cao gồm tiểu sử, nơi ở, giới tính và sinh nhật. Mọi thông tin do bạn tuỳ ý chọn điền vào hay không. Hồ sơ nâng cao của bạn hiển thị ở cột bên trái của trang hồ sơ, dưới ảnh đại diện.
  Hồ của bạn gồm: hồ bản hồ nâng cao. Hồ bản gồm tên, 5 tag tả về bạn hình ảnh của bạn. Hồ nâng cao gồm tiểu sử, nơi , giới tính sinh nhật. Mọi thông tin do bạn tuỳ ý chọn điền vào hay không. Hồ nâng cao của bạn hiển thị cột bên trái của trang hồ , dưới ảnh đại diện.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Ai có thể thấy hồ sơ của tôi?
  Ai thể thấy hồ của tôi?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Hồ sơ cơ bản (tên, ảnh đại diện và tag) là công khai. Hồ sơ nâng cao là riêng tư theo mặc định, nhưng bạn có thể chọn công khai nếu thích. Chỉ có những người mà bạn đang chia sẻ (nghĩa là bạn đã thêm họ vào vòng kết nối) mới có thể xem thông tin hồ sơ nâng cao. Những người khác sẽ chỉ thấy thông tin công khai của bạn. Mọi thông tin mà bạn chọn công khai sẽ có thể xem bởi bất kỳ ai trên web, và có thể được lập chỉ mục bởi cỗ máy tìm kiếm.
  Hồ bản (tên, ảnh đại diện tag) công khai. Hồ nâng cao riêng theo mặc định, nhưng bạn thể chọn công khai nếu thích. Chỉ những người bạn đang chia sẻ (nghĩa bạn đã thêm họ vào vòng kết nối) mới thể xem thông tin hồ nâng cao. Những người khác sẽ chỉ thấy thông tin công khai của bạn. Mọi thông tin bạn chọn công khai sẽ thể xem bởi bất kỳ ai trên web, thể được lập chỉ mục bởi cỗ máy tìm kiếm.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
24 juil. de 03:09 to 03:31