24 juil. de 08:59 to 09:30
Hồ Nhất Duy changed 48 translations in Vietnamese on Diaspora. Hide changes
 1.  
 2. Tag trong hồ sơ cơ bản dùng làm gì?
  Tag trong hồ bản dùng làm ?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chúng giúp mọi người có thể tìm thấy bạn. Ảnh đại diện của bạn sẽ hiển thị ở thanh bên trái bảng tin, cùng với bất cứ ai có sử dụng tag đó trong hồ sơ cơ bản.
  Chúng giúp mọi người thể tìm thấy bạn. Ảnh đại diện của bạn sẽ hiển thị thanh bên trái bảng tin, cùng với bất cứ ai sử dụng tag đó trong hồ bản.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Làm sao để ẩn ai đó khỏi bảng tin của tôi?
  Làm sao để ẩn ai đó khỏi bảng tin của tôi?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nếu bạn đang chia sẻ với người đó, xoá bỏ họ khỏi vòng kết nối sẽ giúp bài đăng của họ biến mất khỏi bảng tin của bạn. Một phương pháp khác là “ẩn” người dùng đó. Họ sẽ đồng thời không thể thích hay bình luận trên bài đăng của bạn. Tuy nhiên, họ vẫn có thể chia sẻ bài đăng của bạn, bình luận trên những lượt chia sẻ bài đăng của bạn và xuất hiện trong những bài đăng của người khác.
  Nếu bạn đang chia sẻ với người đó, xoá bỏ họ khỏi vòng kết nối sẽ giúp bài đăng của họ biến mất khỏi bảng tin của bạn. Một phương pháp khác   ẩn người dùng đó. Họ sẽ đồng thời không thể thích hay bình luận trên bài đăng của bạn. Tuy nhiên, họ vẫn thể chia sẻ bài đăng của bạn, bình luận trên những lượt chia sẻ bài đăng của bạn xuất hiện trong những bài đăng của người khác.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Để ẩn ai đó, nhấn vào biểu tượng “ẩn” trên góc trên bên phải một bài đăng bất kỳ của họ. Những bài đăng của họ sẽ biến mất khỏi bảng tin của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đến trang hồ sơ của họ và nhấn vào biểu tượng “ẩn” ở đó.
  Để ẩn ai đó, nhấn vào biểu tượng  ẩn trên góc trên bên phải một bài đăng bất kỳ của họ. Những bài đăng của họ sẽ biến mất khỏi bảng tin của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng thể đến trang hồ của họ nhấn vào biểu tượng ẩn đó.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn có thể xem lại danh sách những người mà bạn đã ẩn ở phần thiết lập tài khoản, mục Riêng tư. Để hiện lại ai đó, xoá bỏ họ khỏi danh sách này.
  Bạn thể xem lại danh sách những người bạn đã ẩn phần thiết lập tài khoản, mục Riêng . Để hiện lại ai đó, xoá bỏ họ khỏi danh sách này.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Để ẩn ai đó, nhấn vào biểu tượng “ẩn” trên góc trên bên phải một bài đăng bất kỳ của họ. Những bài đăng của họ sẽ biến mất khỏi bảng tin của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đến trang hồ sơ của họ và nhấn vào biểu tượng “ẩn” ở đó.
  Để ẩn ai đó, nhấn vào biểu tượng  ẩn trên góc trên bên phải một bài đăng bất kỳ của họ. Những bài đăng của họ sẽ biến mất khỏi bảng tin của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng thể đến trang hồ của họ nhấn vào biểu tượng ẩn đó.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Để ẩn ai đó, nhấn vào biểu tượng “ẩn” trên góc trên bên phải một bài đăng bất kỳ của họ. Những bài đăng của họ sẽ biến mất khỏi bảng tin của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đến trang hồ sơ của họ và nhấn vào biểu tượng “ẩn” ở đó.
  Để ẩn ai đó, nhấn vào biểu tượng ẩn trên góc trên bên phải một bài đăng bất kỳ của họ. Những bài đăng của họ sẽ biến mất khỏi bảng tin của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng thể đến trang hồ của họ nhấn vào biểu tượng ẩn đó.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nếu bạn đang chia sẻ với người đó, xoá bỏ họ khỏi vòng kết nối sẽ giúp bài đăng của họ biến mất khỏi bảng tin của bạn. Một phương pháp khác là “ẩn” người dùng đó. Họ sẽ đồng thời không thể thích hay bình luận trên bài đăng của bạn. Tuy nhiên, họ vẫn có thể chia sẻ bài đăng của bạn, bình luận trên những lượt chia sẻ bài đăng của bạn và xuất hiện trong những bài đăng của người khác.
  Nếu bạn đang chia sẻ với người đó, xoá bỏ họ khỏi vòng kết nối sẽ giúp bài đăng của họ biến mất khỏi bảng tin của bạn. Một phương pháp khác   ẩn người dùng đó. Họ sẽ đồng thời không thể thích hay bình luận trên bài đăng của bạn. Tuy nhiên, họ vẫn thể chia sẻ bài đăng của bạn, bình luận trên những lượt chia sẻ bài đăng của bạn xuất hiện trong những bài đăng của người khác.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nếu bạn đang chia sẻ với người đó, xoá bỏ họ khỏi vòng kết nối sẽ giúp bài đăng của họ biến mất khỏi bảng tin của bạn. Một phương pháp khác là “ẩn” người dùng đó. Họ sẽ đồng thời không thể thích hay bình luận trên bài đăng của bạn. Tuy nhiên, họ vẫn có thể chia sẻ bài đăng của bạn, bình luận trên những lượt chia sẻ bài đăng của bạn và xuất hiện trong những bài đăng của người khác.
  Nếu bạn đang chia sẻ với người đó, xoá bỏ họ khỏi vòng kết nối sẽ giúp bài đăng của họ biến mất khỏi bảng tin của bạn. Một phương pháp khác ẩn người dùng đó. Họ sẽ đồng thời không thể thích hay bình luận trên bài đăng của bạn. Tuy nhiên, họ vẫn thể chia sẻ bài đăng của bạn, bình luận trên những lượt chia sẻ bài đăng của bạn xuất hiện trong những bài đăng của người khác.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. %{actors} có sinh nhật vào %{date}.%{actors} có sinh nhật vào %{date}.
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  %{actors} sinh nhật vào %{date}.


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{actors} sinh nhật vào %{date}.


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Sinh nhật
  Sinh nhật
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Sinh nhật của %{name} là hôm nay
  Sinh nhật của %{name} hôm nay
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Sinh nhật của %{name} là hôm nay. Hãy chúc họ 'Happy Birthday'!
  Sinh nhật của %{name} hôm nay. Hãy chúc họ 'Happy Birthday'!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xem hồ sơ %{name}
  Xem hồ %{name}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. ai đó có sinh nhật
  ai đó sinh nhật
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. (Cập nhật vào %{timeago})
  (Cập nhật vào %{timeago})
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. xử lý thật bại
  xử thật bại
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. xử lý thật bại
  xử thật bại
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. xử lý thất bại
  xử thất bại
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. sai định dạng tập tin
  sai định dạng tập tin
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. không thể tải về
  không thể tải về
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn không được phép tải lên tập tin định dạng %{extension}, những định cho phép: %{allowed_types}
  Bạn không được phép tải lên tập tin định dạng %{extension}, những định cho phép: %{allowed_types}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn không được phép tải lên tập tin định dạng %{extension}, những định dạng bị cấm: %{prohibited_types}
  Bạn không được phép tải lên tập tin định dạng %{extension}, những định dạng bị cấm: %{prohibited_types}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bạn không được phép tải lên tập tin định dạng <var>%{extension}</var>, những định cho phép: <var>%{allowed_types}</var>
  Bạn không được phép tải lên tập tin định dạng <var>%{extension}</var>, những định cho phép: <var>%{allowed_types}</var>
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bạn không được phép tải lên tập tin định dạng %{extension}, những định dạng cho phép: %{allowed_types}
  Bạn không được phép tải lên tập tin định dạng %{extension}, những định dạng cho phép: %{allowed_types}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn không được phép tải lên tập tin định dạng %{content_type}
  Bạn không được phép tải lên tập tin định dạng %{content_type}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn không được phép tải lên tập tin định dạng %{content_type}
  Bạn không được phép tải lên tập tin định dạng %{content_type}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đây không phải là hình ảnh
  Đây không phải hình ảnh
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đây không phải là hình ảnh. Lỗi: %{e}
  Đây không phải hình ảnh. Lỗi: %{e}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Dung lượng phải cao hơn %{min_size}
  Dung lượng phải cao hơn %{min_size}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Dung lượng phải nhỏ hơn %{max_size}
  Dung lượng phải nhỏ hơn %{max_size}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không chấp nhận cung cấp ID của những vòng kết nối (không tồn tại hoặc không sở hữu)
  Không chấp nhận cung cấp ID của những vòng kết nối (không tồn tại hoặc không sở hữu)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Giao thức web+diaspora://
  Giao thức web+diaspora://
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. web+diaspora:// là một giao thức truyền thông mới. Bất cứ liên kết nào dẫn tới một trang Diaspora* ở một trang web bên ngoài đều có thể mở trong máy chủ Diaspora mà bạn đăng ký. Nhấn vào nút bên dưới để cho phép trình duyệt sử dụng %{pod_url} để nhận đoán những liên kết từ web+diaspora://.
  web+diaspora:// một giao thức truyền thông mới. Bất cứ liên kết nào dẫn tới một trang Diaspora* một trang web bên ngoài đều thể mở trong máy chủ Diaspora bạn đăng . Nhấn vào nút bên dưới để cho phép trình duyệt sử dụng %{pod_url} để nhận đoán những liên kết từ web+diaspora://.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đăng ký web+diaspora:// trên trình duyệt này
  Đăng web+diaspora:// trên trình duyệt này
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chọn quản trị viên
  Chọn quản trị viên
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Gỡ bỏ quản trị viên
  Gỡ bỏ quản trị viên
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chọn kiểm duyệt viên
  Chọn kiểm duyệt viên
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Gỡ bỏ kiểm duyệt viên
  Gỡ bỏ kiểm duyệt viên
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thêm vào người dùng nổi bật
  Thêm vào người dùng nổi bật
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Gỡ khỏi người dùng nổi bật
  Gỡ khỏi người dùng nổi bật
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. %{name} được chọn làm quản trị viên.
  %{name} được chọn làm quản trị viên.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. %{name} bị gỡ bỏ chức vụ quản trị viên.
  %{name} bị gỡ bỏ chức vụ quản trị viên.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. %{name} được chọn làm kiểm duyệt viên.
  %{name} được chọn làm kiểm duyệt viên.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. %{name} bị gỡ bỏ chức vụ kiểm duyệt viên.
  %{name} bị gỡ bỏ chức vụ kiểm duyệt viên.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. %{name} được thêm làm người dùng nổi bật.
  %{name} được thêm làm người dùng nổi bật.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. %{name} không còn là người dùng nổi bật.
  %{name} không còn người dùng nổi bật.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không tồn tại người dùng!
  Không tồn tại người dùng!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. %{name} vừa được chọn vai trò này rồi!
  %{name} vừa được chọn vai trò này rồi!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. %{name} vừa bị gỡ bỏ chức vụ này rồi!
  %{name} vừa bị gỡ bỏ chức vụ này rồi!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. <var>%{name}</var> vừa được chọn vai trò này rồi!
  <var>%{name}</var> vừa được chọn vai trò này rồi!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. %{name} vừa được chọn chức vụ này rồi!
  %{name} vừa được chọn chức vụ này rồi!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
24 juil. de 08:59 to 09:30