🔁


Historique

 1. We are using time-based one-time passwords (TOTP) with six-digit tokens. In case your app prompts you for a time interval and algorithm enter 30 seconds and sha1 respectively. <br /> The spaces are just for readability, please enter the code without them.
  We are using time-based one-time passwords (TOTP) with six-digit tokens. In case your app prompts you for a time interval and algorithm enter 30 seconds and sha1 respectively. <br /> The spaces are just for readability, please enter the code without them.

  We are using time-based one-time passwords (TOTP) with six-digit tokens. In case your app prompts you for a time interval and algorithm enter 30 seconds and sha1 respectively. <br /> The spaces are just for readability, please enter the code without them.

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 2. We are using time-based one-time passwords (TOTP) with six-digit tokens. In case your app prompts you for a time interval and algorithm enter 30 seconds and sha1 respectively. <br /> The spaces are just for readability, please enter the code without them.
  We are using time-based one-time passwords (TOTP) with six-digit tokens. In case your app prompts you for a time interval and algorithm enter 30 seconds and sha1 respectively. <br /> The spaces are just for readability, please enter the code without them.

  We are using time-based one-time passwords (TOTP) with six-digit tokens. In case your app prompts you for a time interval and algorithm enter 30 seconds and sha1 respectively. <br /> The spaces are just for readability, please enter the code without them.

  modifié par Waithamai via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 3. Utilizamos contrasinais de uso único baseadas na hora (TOTP) con testemuños de seis díxitos. No caso de que a súa app lle solicite un intervalo de tempo e un algoritmo introduza o valor 30 seg. e sha1 respectivamente.<br /> Os espazos son só para facilitar a lectura, introduza o código sen eles.
  Utilizamos contrasinais de uso único baseadas na hora (TOTP) con testemuños de seis díxitos. No caso de que a súa app lle solicite un intervalo de tempo e un algoritmo introduza o valor 30 seg. e sha1 respectivamente.<br /> Os espazos son para facilitar a lectura, introduza o código sen eles.
  modifié par XoseM .
  Copier dans le presse-papier
 4. Utilizamos contrasinais de uso único baseadas na hora (TOTP) con testemuños de seis díxitos. No caso de que a túa app che solicite un intervalo de tempo e un algoritmo introduce o valor 30 seg. e sha1 respectivamente.<br /> Os espazos son só para facilitar a lectura, introduce o código sen eles.
  Utilizamos contrasinais de uso único baseadas na hora (TOTP) con testemuños de seis díxitos. No caso de que a túa app che solicite un intervalo de tempo e un algoritmo introduce o valor 30 seg. e sha1 respectivamente.<br /> Os espazos son para facilitar a lectura, introduce o código sen eles.
  modifié par XoseM .
  Copier dans le presse-papier
 5. Utilizamos contrasinais de uso único baseadas na hora (TOTP) con testemuños de seis díxitos. No caso de que a túa app che solicite un intervalo de tempo e un algoritmo introduce o valor 30 seg. e sha1 respectivamente.<br /> Os espazos son só para facilitar a lectura, introduce o código sen eles.
  Utilizamos contrasinais de uso único baseadas na hora (TOTP) con testemuños de seis díxitos. No caso de que a túa app che solicite un intervalo de tempo e un algoritmo introduce o valor 30 seg. e sha1 respectivamente.<br /> Os espazos son para facilitar a lectura, introduce o código sen eles.
  modifié par XoseM .
  Copier dans le presse-papier