🔁


Historique

 1. We delete all of your posts, profile data, as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but be associated with your Diaspora ID.
  We delete all of your posts, profile data, as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but be associated with your Diaspora ID.

  We delete all of your posts, profile data, as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but be associated with your Diaspora ID.

  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Eliminaranse as súas publicacións e datos do perfil canto antes. Os seus comentarios seguirán por aí, salvo que estean asociados co seu identificador de Diaspora.
  Eliminaranse as súas publicacións e datos do perfil canto antes. Os seus comentarios seguirán por , salvo que estean asociados co seu identificador de Diaspora.
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 3. Eliminaranse as súas publicacións e datos do perfil canto antes. Os seus comentarios seguirán por aí, salvo que estean asociados co seu identificador de Diaspora.
  Eliminaranse as súas publicacións e datos do perfil canto antes. Os seus comentarios seguirán por , salvo que estean asociados co seu identificador de Diaspora.
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 4. We delete all of your posts, profile data, as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but be associated with your Diaspora ID.
  We delete all of your posts, profile data, as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but be associated with your Diaspora ID.

  We delete all of your posts, profile data, as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but be associated with your Diaspora ID.

  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 5. We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your Diaspora ID instead of your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your Diaspora ID instead of your name.

  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your Diaspora ID instead of your name.

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 6. Eliminaranse as súas publicacións e datos do perfil canto antes. Os seus comentarios seguirán por aí, salvo que estean asociados co seu identificador de Diaspora.
  Eliminaranse as súas publicacións e datos do perfil canto antes. Os seus comentarios seguirán por , salvo que estean asociados co seu identificador de Diaspora.
  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 7. We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your Diaspora ID instead of your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your Diaspora ID instead of your name.

  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your Diaspora ID instead of your name.

  modifié par Jonne Haß via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 8. We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.

  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 9. We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.

  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.

  modifié par Jonne Haß via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 10. We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people's posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people's posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.

  We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people's posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 11. We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people's posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people's posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.

  We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people's posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.

  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 12. We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.

  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 13. We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people’s posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people’s posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.

  We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other peoples posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 14. We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people’s posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people’s posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.

  We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other peoples posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.

  modifié par Jonne Haß via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 15. Eliminaranse as súas publicacións e datos do perfil canto antes. Os seus comentarios en publicacións alleas seguirán aparecendo, pero estarán asociados ao seu ID en diaspora* e non ao seu nome.
  Eliminaranse as súas publicacións e datos do perfil canto antes. Os seus comentarios en publicacións alleas seguirán aparecendo, pero estarán asociados ao seu ID en diaspora* e non ao seu nome.
  modifié par XoseM .
  Copier dans le presse-papier
 16. Eliminaranse as súas publicacións e datos do perfil canto antes. Os seus comentarios en publicacións alleas seguirán aparecendo, pero estarán asociados ao seu ID en diaspora* e non ao seu nome.
  Eliminaranse as súas publicacións e datos do perfil canto antes. Os seus comentarios en publicacións alleas seguirán aparecendo, pero estarán asociados ao seu ID en diaspora* e non ao seu nome.
  modifié par XoseM .
  Copier dans le presse-papier