🔁


Historique

 1. %{name} requires no permissions
  %{name} requires no permissions
  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 2. %{name} օգտատերը ոչ մի թույլատվություն չի պահանջում
  %{name} օգտատերը ոչ մի թույլատվություն չի պահանջում

  %{name} օգտատերը ոչ մի թույլատվություն չի պահանջում

  modifié par Bigosya .
  Copier dans le presse-papier
 3. %{name} requires no permissions
  %{name} requires no permissions
  modifié par Jonne Haß via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier