🔁


Historique

 1. Click the switch to set your extended profile data visibility. Public means it is visible to the internet, limited means only people who you share with will see this information.
  Click the switch to set your extended profile data visibility. Public means it is visible to the internet, limited means only people who you share with will see this information.
  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 2. Սեղմիր, որ փոխես քո ընդլայնված էջի տվյալների տեսանելիությունը։ Հրապարակային նշանակում է, որ այն տեսանելի է ամբողջ համացանցին, փակ՝ միայն այն մարդիկ, ում հետ կիսվում ես, կտեսնեն այդ տեղեկատվությունը։
  Սեղմիր, որ փոխես քո ընդլայնված էջի տվյալների տեսանելիությունը։ Հրապարակային նշանակում է, որ այն տեսանելի է ամբողջ համացանցին, փակ՝ միայն այն մարդիկ, ում հետ կիսվում ես, կտեսնեն այդ տեղեկատվությունը։

  Սեղմիր, որ փոխես քո ընդլայնված էջի տվյալների տեսանելիությունը։ Հրապարակային նշանակում է, որ այն տեսանելի է ամբողջ համացանցին, փակ՝ միայն այն մարդիկ, ում հետ կիսվում ես, կտեսնեն այդ տեղեկատվությունը։

  modifié par Bigosya .
  Copier dans le presse-papier
 3. Click the switch to set your extended profile data visibility. Public means it is visible to the internet, limited means only people who you share with will see this information.
  Click the switch to set your extended profile data visibility. Public means it is visible to the internet, limited means only people who you share with will see this information.
  modifié par Jonne Haß via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier