28 juin de 05:27 to 05:31
Martin Kalchev changed 11 translations in Bulgarian on TheocBase. Hide changes
 1. Добавяне на профил
  Добавяне на профил
  modifié par Martin Kalchev .
  Copier dans le presse-papier
 2. Добавяне на профил
  Добавяне на профил
  modifié par Martin Kalchev .
  Copier dans le presse-papier
 1. Превключвател
  Превключвател
  modifié par Martin Kalchev .
  Copier dans le presse-papier
 2. Превключване
  Превключване
  modifié par Martin Kalchev .
  Copier dans le presse-papier
 1. Превключване
  Превключване
  modifié par Martin Kalchev .
  Copier dans le presse-papier
 2. Превключване
  Превключване
  modifié par Martin Kalchev .
  Copier dans le presse-papier
 1. Въведи ново име на профил
  Въведи ново име на профил
  modifié par Martin Kalchev .
  Copier dans le presse-papier
 2. Въведи ново име на профил
  Въведи ново име на профил
  modifié par Martin Kalchev .
  Copier dans le presse-papier
 1. TheocBase трябва да се рестартира. Щракни върху OK, за да продължите.
  TheocBase трябва да се рестартира. Щракни върху OK, за да продължите.
  modifié par Martin Kalchev .
  Copier dans le presse-papier
 2. TheocBase трябва да се рестартира. Щракни върху OK, за да продължиш.
  TheocBase трябва да се рестартира. Щракни върху OK, за да продължиш.
  modifié par Martin Kalchev .
  Copier dans le presse-papier
 1. TheocBase трябва да се рестартира. Щракни върху OK, за да продължиш.
  TheocBase трябва да се рестартира. Щракни върху OK, за да продължиш.
  modifié par Martin Kalchev .
  Copier dans le presse-papier
 2. TheocBase трябва да се рестартира. Щракни върху OK, за да продължиш.
  TheocBase трябва да се рестартира. Щракни върху OK, за да продължиш.
  modifié par Martin Kalchev .
  Copier dans le presse-papier
 1. Изтриването на профил ще премахне всички настоящи файлове на базата данни и настройките. Това действие е необратимо. Искаш ли да изтриеш файловете с данни за профила?
  Изтриването на профил ще премахне всички настоящи файлове на базата данни и настройките. Това действие е необратимо. Искаш ли да изтриеш файловете с данни за профила?
  modifié par Martin Kalchev .
  Copier dans le presse-papier
 2. Изтриването на профил ще премахне всички настоящи файлове на базата данни и настройките. Това действие е необратимо. Искаш ли да изтриеш файловете с данни за профила?
  Изтриването на профил ще премахне всички настоящи файлове на базата данни и настройките. Това действие е необратимо. Искаш ли да изтриеш файловете с данни за профила?
  modifié par Martin Kalchev .
  Copier dans le presse-papier
 1. Публичен доклад
  Публичен доклад
  modifié par Martin Kalchev .
  Copier dans le presse-papier
 2. Публичен доклад
  Публичен доклад
  modifié par Martin Kalchev .
  Copier dans le presse-papier
 1. Премахни избор на публичен доклад
  Премахни избор на публичен доклад
  modifié par Martin Kalchev .
  Copier dans le presse-papier
 2. Премахни избор на публичен доклад
  Премахни избор на публичен доклад
  modifié par Martin Kalchev .
  Copier dans le presse-papier
 1. Премести в друга седмица
  Премести в друга седмица
  modifié par Martin Kalchev .
  Copier dans le presse-papier
 2. Премести в друга седмица
  Премести в друга седмица
  modifié par Martin Kalchev .
  Copier dans le presse-papier
 1. Изпрати в списъка със задачи
  Изпрати в списъка със задачи
  modifié par Martin Kalchev .
  Copier dans le presse-papier
 2. Изпрати в списъка със задачи
  Изпрати в списъка със задачи
  modifié par Martin Kalchev .
  Copier dans le presse-papier
28 juin de 05:27 to 05:31