08 août de 11:05 to 11:34
Kadmessy changed 263 translations in Ewe on TheocBase. Hide changes
 1. Ðoɖowɔdiwo - General
  Ðoɖowɔdiwo - General
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ðoɖowɔdiwo - General
  Ðoɖowɔdiwo - General
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Open file
  Open file
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Open file
  Open file
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Database not found!
  Database not found!
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Database not found!
  Database not found!
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Choose database
  Choose database
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Choose database
  Choose database
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. SQLite files (*.sqlite)
  SQLite files (*.sqlite)
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. SQLite files (*.sqlite)
  SQLite files (*.sqlite)
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Database restoring failed
  Database restoring failed
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Database restoring failed
  Database restoring failed
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Save changes?
  Save changes?
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Save changes?
  Save changes?
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Database copied to
  Database copied to 
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Database copied to
  Database copied to 
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Database file not found! Searching path =
  Database file not found! Searching path =
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Database file not found! Searching path =
  Database file not found! Searching path =
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Open file
  Open file
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ouvrir Fichier
  Ouvrir Fichier
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Ouvrir Fichier
  Ouvrir Fichier
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ouvrir Fichier
  Ouvrir Fichier
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Save changes?
  Save changes?
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Sauvegarder ?
  Sauvegarder ?
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Sauvegarder ?
  Sauvegarder ?
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Sauvegarder ?
  Sauvegarder ?
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Database Error
  Database Error
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Database Error
  Database Error
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Hamea
  Hamea
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hamea
  Hamea
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Database updated
  Database updated
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Database updated
  Database updated
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Last
  Last
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Last
  Last
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Biblia me Nyaveviwo:
  Biblia me Nyaveviwo:
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Biblia me Nyaveviwo:
  Biblia me Nyaveviwo:
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. No. 1:
  No. 1:
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. No. 1:
  No. 1:
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. No. 2:
  No. 2:
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. No. 2:
  No. 2:
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. No. 3:
  No. 3:
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. No. 3:
  No. 3:
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Default language not selected!
  Default language not selected!
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Default language not selected!
  Default language not selected!
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Settings
  Settings
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Settings
  Settings
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Exceptions
  Exceptions
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Exceptions
  Exceptions
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Dutoƒo Nuƒowo
  Dutoƒo Nuƒowo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Dutoƒo Nuƒowo
  Dutoƒo Nuƒowo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Printing
  Printing
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Printing
  Printing
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. General
  General
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. General
  General
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Backup
  Backup
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Backup
  Backup
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Hamea
  Hamea
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hamea
  Hamea
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. User interface
  User interface
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. User interface
  User interface
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Gbe si Nazã
  Gbe si Nazã
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Gbe si Nazã
  Gbe si Nazã
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Security
  Security
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Security
  Security
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Activer Password
  Activer Password
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Activer Password
  Activer Password
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Enable database encryption
  Enable database encryption
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Enable database encryption
  Enable database encryption
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Confirm
  Confirm
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Confirm
  Confirm
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Dz
  Dz
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Dz
  Dz
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Br
  Br
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Br
  Br
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Ku
  Ku
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ku
  Ku
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Ya
  Ya
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ya
  Ya
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Fi
  Fi
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Fi
  Fi
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Me
  Me
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Me
  Me
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Kw
  Kw
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Kw
  Kw
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nutome Sue Dzikpɔla Sasrãkpɔ
  Nutome Sue Dzikpɔla Sasrãkpɔ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nutome Sue Dzikpɔla Sasrãkpɔ
  Nutome Sue Dzikpɔla Sasrãkpɔ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Takpekpe Gã
  Takpekpe Gã
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Takpekpe Gã
  Takpekpe Gã
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Ŋkuɖodzia
  Ŋkuɖodzia
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ŋkuɖodzia
  Ŋkuɖodzia
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Dɔwɔƒe Gã ƒe Amedɔdɔ ƒe Nuƒo
  Dɔwɔƒe Gã ƒe Amedɔdɔ ƒe Nuƒo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Dɔwɔƒe Gã ƒe Amedɔdɔ ƒe Nuƒo
  Dɔwɔƒe Gã ƒe Amedɔdɔ ƒe Nuƒo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nanewo susɔ
  Nanewo susɔ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nanewo susɔ
  Nanewo susɔ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Start date
  Start date
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Start date
  Start date
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. E
  E
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. E
  E
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. HBS
  HBS
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. HBS
  HBS
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. N
  N
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. N
  N
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. T.Su
  T.Su
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. T.Su
  T.Su
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. HBS
  HBS
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. HBN
  HBN
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. HBN
  HBN
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. HBN
  HBN
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. New update available. Do you want to install?
  New update available. Do you want to install?
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. New update available. Do you want to install?
  New update available. Do you want to install?
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. No new update available
  No new update available
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. No new update available
  No new update available
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Updates available...
  Updates available...
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Updates available...
  Updates available...
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tanya:
  Tanya:
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tanya:
  Tanya:
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nuƒola:
  Nuƒola:
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nuƒola:
  Nuƒola:
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Zimenɔla:
  Zimenɔla:
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Zimenɔla:
  Zimenɔla:
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Gbetakpɔxɔ Nusɔsrɔ̃:
  Gbetakpɔxɔ Nusɔsrɔ̃:
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Gbetakpɔxɔ Nusɔsrɔ̃:
  Gbetakpɔxɔ Nusɔsrɔ̃:
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Study History
  Study History
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Study History
  Study History
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Licensed under GPLv3.
  Licensed under GPLv3.
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Licensed under GPLv3.
  Licensed under GPLv3.
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Zimenɔla
  Zimenɔla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Zimenɔla
  Zimenɔla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nu Xɔasi Siwo Le Mawu Ƒe Nyaa Me
  Nu Xɔasi Siwo Le Mawu Ƒe Nyaa Me
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nu Xɔasi Siwo Le Mawu Ƒe Nyaa Me
  Nu Xɔasi Siwo Le Mawu Ƒe Nyaa Me
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Mawu Ƒe Nyaa Me Kesinɔnuwo
  Mawu Ƒe Nyaa Me Kesinɔnuwo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Mawu Ƒe Nyaa Me Kesinɔnuwo
  Mawu Ƒe Nyaa Me Kesinɔnuwo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Yiyi Zi Gbãtɔ
  Yiyi Zi Gbãtɔ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Yiyi Zi Gbãtɔ
  Yiyi Zi Gbãtɔ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Biblia Nusɔsrɔ̃
  Biblia Nusɔsrɔ̃
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Biblia Nusɔsrɔ̃
  Biblia Nusɔsrɔ̃
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Kristotɔwo Ƒe Agbenɔnɔ Nuƒo 1
  Kristotɔwo Ƒe Agbenɔnɔ Nuƒo 1
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Kristotɔwo Ƒe Agbenɔnɔ Nuƒo 1
  Kristotɔwo Ƒe Agbenɔnɔ Nuƒo 1
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Kristotɔwo Ƒe Agbenɔnɔ Nuƒo 2
  Kristotɔwo Ƒe Agbenɔnɔ Nuƒo 2
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Kristotɔwo Ƒe Agbenɔnɔ Nuƒo 2
  Kristotɔwo Ƒe Agbenɔnɔ Nuƒo 2
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Kristotɔwo Ƒe Agbenɔnɔ Nuƒo 3
  Kristotɔwo Ƒe Agbenɔnɔ Nuƒo 3
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Kristotɔwo Ƒe Agbenɔnɔ Nuƒo 3
  Kristotɔwo Ƒe Agbenɔnɔ Nuƒo 3
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Hamea Ƒe Biblia Nusɔsrɔ̃
  Hamea Ƒe Biblia Nusɔsrɔ̃
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hamea Ƒe Biblia Nusɔsrɔ̃
  Hamea Ƒe Biblia Nusɔsrɔ̃
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Last synchronized
  Last synchronized
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Last synchronized
  Last synchronized
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Select ePub file
  Select ePub file
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Select ePub file
  Select ePub file
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Egbe
  Egbe
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Egbe
  Egbe
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Ŋkɔ
  Ŋkɔ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ŋkɔ
  Ŋkɔ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Ŋkeke
  Ŋkeke
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ŋkeke
  Ŋkeke
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Ŋlɔ Nyawo Tsoƒe ɖe afi sia
  Ŋlɔ Nyawo Tsoƒe ɖe afi sia
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ŋlɔ Nyawo Tsoƒe ɖe afi sia
  Ŋlɔ Nyawo Tsoƒe ɖe afi sia
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Kpɔ Wò Sukugbalẽa me
  Kpɔ Wò Sukugbalẽa me
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Kpɔ Wò Sukugbalẽa me
  Kpɔ Wò Sukugbalẽa me
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Kpɔɖeŋudzeɖonyaa Ƒe Video
  Kpɔɖeŋudzeɖonyaa Ƒe Video
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Kpɔɖeŋudzeɖonyaa Ƒe Video
  Kpɔɖeŋudzeɖonyaa Ƒe Video
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tɔtrɔyi
  Tɔtrɔyi
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tɔtrɔyi
  Tɔtrɔyi
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tɔtrɔyi Evelia
  Tɔtrɔyi Evelia
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tɔtrɔyi Evelia
  Tɔtrɔyi Evelia
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tɔtrɔyi Etɔ̃lia
  Tɔtrɔyi Etɔ̃lia
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tɔtrɔyi Etɔ̃lia
  Tɔtrɔyi Etɔ̃lia
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nuƒo
  Nuƒo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nuƒo
  Nuƒo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Ge Ðe Eme
  Ge Ðe Eme
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ge Ðe Eme
  Ge Ðe Eme
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Ezazãŋkɔ alo Email
  Ezazãŋkɔ alo Email
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ezazãŋkɔ alo Email
  Ezazãŋkɔ alo Email
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Password
  Password
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Password
  Password
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Meŋlɔ Nye Password be
  Meŋlɔ Nye Password be
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Meŋlɔ Nye Password be
  Meŋlɔ Nye Password be
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Create Account
  Create Account
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Create Account
  Create Account
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tanya
  Tanya
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tanya
  Tanya
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Create Account
  Create Account
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ʋu Account Yeye
  Ʋu Account Yeye
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Ʋu Account Yeye
  Ʋu Account Yeye
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ʋu Account Yeye
  Ʋu Account Yeye
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nyawo Tsoƒe
  Nyawo Tsoƒe
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nyawo Tsoƒe
  Nyawo Tsoƒe
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Zimenɔla
  Zimenɔla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Zimenɔla
  Zimenɔla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nuƒola
  Nuƒola
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nuƒola
  Nuƒola
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Ðewo Ko
  Ðewo Ko
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ðewo Ko
  Ðewo Ko
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Katã
  Katã
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Katã
  Katã
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Note
  Note
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Note
  Note
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tanya
  Tanya
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tanya
  Tanya
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nyawo Tsoƒe
  Nyawo Tsoƒe
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nyawo Tsoƒe
  Nyawo Tsoƒe
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Dzikpɔla
  Dzikpɔla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Dzikpɔla
  Dzikpɔla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nuxlẽla
  Nuxlẽla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nuxlẽla
  Nuxlẽla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Do Vevie Nuxexlẽ Kple Nufiafia
  Do Vevie Nuxexlẽ Kple Nufiafia
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Do Vevie Nuxexlẽ Kple Nufiafia
  Do Vevie Nuxexlẽ Kple Nufiafia
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Zimenɔla
  Zimenɔla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Zimenɔla
  Zimenɔla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Sukuxɔ Evelia Ƒe Aɖaŋuɖola
  Sukuxɔ Evelia Ƒe Aɖaŋuɖola
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Sukuxɔ Evelia Ƒe Aɖaŋuɖola
  Sukuxɔ Evelia Ƒe Aɖaŋuɖola
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Sukuxɔ Etɔ̃lia Ƒe Aɖaŋuɖola
  Sukuxɔ Etɔ̃lia Ƒe Aɖaŋuɖola
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Sukuxɔ Etɔ̃lia Ƒe Aɖaŋuɖola
  Sukuxɔ Etɔ̃lia Ƒe Aɖaŋuɖola
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. NU XƆASI SIWO LE MAWU ƑE NYAA ME
  NU XƆASI SIWO LE MAWU ƑE NYAA ME
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. NU XƆASI SIWO LE MAWU ƑE NYAA ME
  NU XƆASI SIWO LE MAWU ƑE NYAA ME
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. NA WÒ SUBƆSUBƆDƆA NANYO ÐE EDZI
  NA SUBƆSUBƆDƆA NANYO ÐE EDZI
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. NA WÒ SUBƆSUBƆDƆA NANYO ÐE EDZI
  NA SUBƆSUBƆDƆA NANYO ÐE EDZI
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. KRISTOTƆWO ƑE AGBENƆNƆ
  KRISTOTƆWO ƑE AGBENƆNƆ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. KRISTOTƆWO ƑE AGBENƆNƆ
  KRISTOTƆWO ƑE AGBENƆNƆ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Kwasiɖa Domedome Kpekpe
  Kwasiɖa Domedome Kpekpe
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Kwasiɖa Domedome Kpekpe
  Kwasiɖa Domedome Kpekpe
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tsɔ Ðoɖowɔɖia...
  Tsɔ Ðoɖowɔɖia...
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tsɔ Ðoɖowɔɖia...
  Tsɔ Ðoɖowɔɖia...
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. FA
  FA
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. FA
  FA
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. X1
  X1
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. X1
  X1
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. X2
  X2
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. X2
  X2
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Zimenɔla
  Zimenɔla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Zimenɔla
  Zimenɔla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Aɖaŋuɖola
  Aɖaŋuɖola
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Aɖaŋuɖola
  Aɖaŋuɖola
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Hadzidzi %1 Kple Gbedodoɖa
  Hadzidzi %1 Kple Gbedodoɖa
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hadzidzi %1 Kple Gbedodoɖa
  Hadzidzi %1 Kple Gbedodoɖa
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Ŋgɔdonyawo
  Ŋgɔdonyawo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ŋgɔdonyawo
  Ŋgɔdonyawo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Hadzidzi %1
  Hadzidzi %1
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hadzidzi %1
  Hadzidzi %1
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Dzikpɔla
  Dzikpɔla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Dzikpɔla
  Dzikpɔla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nuxlẽla
  Nuxlẽla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nuxlẽla
  Nuxlẽla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Gbedodoɖa
  Gbedodoɖa
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Gbedodoɖa
  Gbedodoɖa
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. HBN Dzikpɔla
  HBN Dzikpɔla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. HBN Dzikpɔla
  HBN Dzikpɔla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Ðe Hamea Ƒe Adress Fia
  Ðe Hamea Ƒe Adress Fia
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ðe Hamea Ƒe Adress Fia
  Ðe Hamea Ƒe Adress Fia
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nusiwo Kuɖe Wò Dɔdeasia Ŋu:
  Nusiwo Kuɖe Dɔdeasia Ŋu:
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nusiwo Kuɖe Wò Dɔdeasia Ŋu:
  Nusiwo Kuɖe Dɔdeasia Ŋu:
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Ŋkeke
  Ŋkeke
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ŋkeke
  Ŋkeke
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Ŋkɔ
  Ŋkɔ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ŋkɔ
  Ŋkɔ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Dɔdeasi
  Dɔdeasi
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Dɔdeasi
  Dɔdeasi
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tanya
  Tanya
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tanya
  Tanya
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nyawo Tsoƒe
  Nyawo Tsoƒe
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nyawo Tsoƒe
  Nyawo Tsoƒe
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nusiwo Kuɖe Wò Dɔdeasia Ŋu:
  Nusiwo Kuɖe Dɔdeasia Ŋu:
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nusiwo Kuɖe Wò Dɔdeasia Ŋu:
  Nusiwo Kuɖe Dɔdeasia Ŋu:
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nyawo Tsoƒe
  Nyawo Tsoƒe
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nyawo Tsoƒe
  Nyawo Tsoƒe
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Ŋkeke
  Ŋkeke
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ŋkeke
  Ŋkeke
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Ŋkɔ
  Ŋkɔ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ŋkɔ
  Ŋkɔ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nuxlẽla
  Nuxlẽla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nuxlẽla
  Nuxlẽla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Kpeɖeŋutɔ
  Kpeɖeŋutɔ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Kpeɖeŋutɔ
  Kpeɖeŋutɔ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Dɔdeasi
  Dɔdeasi
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Dɔdeasi
  Dɔdeasi
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nusɔsrɔ̃
  Nusɔsrɔ̃
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nusɔsrɔ̃
  Nusɔsrɔ̃
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tanya
  Tanya
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tanya
  Tanya
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nyawo Tsoƒe
  Nyawo Tsoƒe
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nyawo Tsoƒe
  Nyawo Tsoƒe
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Fiaɖuƒe Akpata me
  Fiaɖuƒe Akpata me
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Fiaɖuƒe Akpata me
  Fiaɖuƒe Akpata me
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Sukuxɔ 1
  Sukuxɔ 1
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Sukuxɔ 1
  Sukuxɔ 1
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Sukuxɔ 2
  Sukuxɔ 2
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Sukuxɔ 2
  Sukuxɔ 2
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Woawɔe le
  Woawɔe le
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Woawɔe le
  Woawɔe le
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nyataƒonyawo
  Nyataƒonyawo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nyataƒonyawo
  Nyataƒonyawo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Mawu Ƒe Nyaa Me Kesinɔnuwo
  Mawu Ƒe Nyaa Me Kesinɔnuwo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Mawu Ƒe Nyaa Me Kesinɔnuwo
  Mawu Ƒe Nyaa Me Kesinɔnuwo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Video Ƒe Dɔdeasi
  Video Ƒe Dɔdeasi
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Video Ƒe Dɔdeasi
  Video Ƒe Dɔdeasi
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Ŋkuɖodzia Ƒe Amekpegbalẽvi
  Ŋkuɖodzia Ƒe Amekpegbalẽvi
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ŋkuɖodzia Ƒe Amekpegbalẽvi
  Ŋkuɖodzia Ƒe Amekpegbalẽvi
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nuŋlɔɖiwo
  Nuŋlɔɖiwo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nuŋlɔɖiwo
  Nuŋlɔɖiwo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Kwasiɖa Nuwuwu Kpekpea
  Kwasiɖa Nuwuwu Kpekpea
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Kwasiɖa Nuwuwu Kpekpea
  Kwasiɖa Nuwuwu Kpekpea
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Enyo
  Enyo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Enyo
  Enyo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nutome Sue Takpekpe
  Nutome Sue Takpekpe
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nutome Sue Takpekpe
  Nutome Sue Takpekpe
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Takpekpe Gã
  Takpekpe Gã
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Takpekpe Gã
  Takpekpe Gã
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Takpekpe Gã si woakpɔ
  Takpekpe Gã si woakpɔ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Takpekpe Gã si woakpɔ
  Takpekpe Gã si woakpɔ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Ŋkuɖodzia
  Ŋkuɖodzia
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ŋkuɖodzia
  Ŋkuɖodzia
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Dɔwɔƒe Gã ƒe Amedɔdɔ ƒe Nuƒo
  Dɔwɔƒe Gã ƒe Amedɔdɔ ƒe Nuƒo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Dɔwɔƒe Gã ƒe Amedɔdɔ ƒe Nuƒo
  Dɔwɔƒe Gã ƒe Amedɔdɔ ƒe Nuƒo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nanewo susɔ
  Nanewo susɔ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nanewo susɔ
  Nanewo susɔ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nutome Sue Dzikpɔla ƒe Sasrãkpɔ
  Nutome Sue Dzikpɔla ƒe Sasrãkpɔ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nutome Sue Dzikpɔla ƒe Sasrãkpɔ
  Nutome Sue Dzikpɔla ƒe Sasrãkpɔ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. min.
  min.
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. min.
  min.
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. min.
  min.
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. min.
  min.
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nlɔ Wo Password Ake
  Nlɔ Wo Password Ake
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ŋlɔ Wò Password Ake
  Ŋlɔ Password Ake
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Ŋlɔ Wò Password Ake
  Ŋlɔ Password Ake
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ŋlɔ Wò Password Ake
  Ŋlɔ Password Ake
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Biblia Xexlẽ
  Biblia Xexlẽ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Biblia Xexlẽ
  Biblia Xexlẽ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nutome Sue Dzikpɔla Ƒe Nuƒo
  Nutome Sue Dzikpɔla Ƒe Nuƒo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nutome Sue Dzikpɔla Ƒe Nuƒo
  Nutome Sue Dzikpɔla Ƒe Nuƒo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nuŋlɔɖiwo
  Nuŋlɔɖiwo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nuŋlɔɖiwo
  Nuŋlɔɖiwo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nuŋlɔɖiwo
  Nuŋlɔɖiwo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nuŋlɔɖiwo
  Nuŋlɔɖiwo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nuŋlɔɖiwo
  Nuŋlɔɖiwo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nuŋlɔɖiwo
  Nuŋlɔɖiwo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. %1 Hame
  %1 Hame
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Hame
  Hame
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Dutoƒo Nuƒo:
  Dutoƒo Nuƒo:
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Dutoƒo Nuƒo:
  Dutoƒo Nuƒo:
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Dutoƒo Nuƒo
  Dutoƒo Nuƒo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Gbetakpɔxɔ Nusɔsrɔ̃
  Gbetakpɔxɔ Nusɔsrɔ̃
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nu Xɔasi Siwo Le Mawu Ƒe Nyaa Me
  Nu Xɔasi Siwo Le Mawu Ƒe Nyaa Me
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Na Wò Subɔsubɔdɔa Nanyo Ðe Edzi
  Na Subɔsubɔdɔa Nanyo Ðe Edzi
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Kristotɔwo Ƒe Agbenɔnɔ
  Kristotɔwo Ƒe Agbenɔnɔ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Kwasiɖa Domedome Kpekpe
  Kwasiɖa Domedome Kpekpe
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Worksheet
  Worksheet
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Worksheet
  Worksheet
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Program
  Program
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Ŋgɔdonyawo
  Ŋgɔdonyawo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Hadzidzi
  Hadzidzi
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Gbedodoɖa
  Gbedodoɖa
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Zimenɔla
  Zimenɔla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Aɖaŋuɖola
  Aɖaŋuɖola
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Dzikpɔla
  Dzikpɔla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nuxlẽla
  Nuxlẽla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Agbenɔnɔ Kple Subɔsubɔdɔ Kpekpea
  Agbenɔnɔ Kple Subɔsubɔdɔ Kpekpea
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Hamea Ƒe Biblia Nusɔsrɔ̃
  Hamea Ƒe Biblia Nusɔsrɔ̃
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nutome Sue Dzikpɔla
  Nutome Sue Dzikpɔla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Kpekpe Meli o
  Kpekpe Meli o
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Kpekpe Meli o
  Kpekpe Meli o
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Kpekpea Atrɔ Vie
  Kpekpea Atrɔ Vie
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Kpeɖeŋutɔ
  Kpeɖeŋutɔ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nusɔsrɔ̃
  Nusɔsrɔ̃
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tanya
  Tanya
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nyawo Tsoƒe
  Nyawo Tsoƒe
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Dɔdeasiwo
  Dɔdeasiwo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Game
  Game
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nuŋlɔɖiwo
  Nuŋlɔɖiwo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nusɔsrɔ̃ Evelia
  Nusɔsrɔ̃ Evelia
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Setting
  Setting
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Klass
  Klass
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Sukuxɔ Evelia Ƒe Aɖaŋuɖola
  Sukuxɔ Evelia Ƒe Aɖaŋuɖola
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Sukuxɔ 2
  Sukuxɔ 2
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Sukuxɔ 2
  Sukuxɔ 2
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Sukuxɔ Evelia
  Sukuxɔ Evelia
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Fiaɖuƒe Akpata me
  Fiaɖuƒe Akpata me
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. FA
  FA
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. S
  S
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Sukuvi
  Sukuvi
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Egbe
  Egbe
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Kwasiɖ. si Gbɔna
  Kwasiɖ. si Gbɔna
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Suku Bubuwo
  Suku Bubuwo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nyataƒonyawo
  Nyataƒonyawo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. %1 Hame
  %1 Hame
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. %1 Hame
  %1 Hame
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Hame
  Hame
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hame
  Hame
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Dutoƒo Nuƒo
  Dutoƒo Nuƒo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Dutoƒo Nuƒo
  Dutoƒo Nuƒo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Gbetakpɔxɔ Nusɔsrɔ̃
  Gbetakpɔxɔ Nusɔsrɔ̃
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Gbetakpɔxɔ Nusɔsrɔ̃
  Gbetakpɔxɔ Nusɔsrɔ̃
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nu Xɔasi Siwo Le Mawu Ƒe Nyaa Me
  Nu Xɔasi Siwo Le Mawu Ƒe Nyaa Me
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nu Xɔasi Siwo Le Mawu Ƒe Nyaa Me
  Nu Xɔasi Siwo Le Mawu Ƒe Nyaa Me
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Na Wò Subɔsubɔdɔa Nanyo Ðe Edzi
  Na Subɔsubɔdɔa Nanyo Ðe Edzi
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Na Wò Subɔsubɔdɔa Nanyo Ðe Edzi
  Na Subɔsubɔdɔa Nanyo Ðe Edzi
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Kristotɔwo Ƒe Agbenɔnɔ
  Kristotɔwo Ƒe Agbenɔnɔ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Kristotɔwo Ƒe Agbenɔnɔ
  Kristotɔwo Ƒe Agbenɔnɔ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Kwasiɖa Domedome Kpekpe
  Kwasiɖa Domedome Kpekpe
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Kwasiɖa Domedome Kpekpe
  Kwasiɖa Domedome Kpekpe
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Program
  Program
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Program
  Program
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Ŋgɔdonyawo
  Ŋgɔdonyawo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ŋgɔdonyawo
  Ŋgɔdonyawo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Hadzidzi
  Hadzidzi
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hadzidzi
  Hadzidzi
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Gbedodoɖa
  Gbedodoɖa
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Gbedodoɖa
  Gbedodoɖa
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Zimenɔla
  Zimenɔla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Zimenɔla
  Zimenɔla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Aɖaŋuɖola
  Aɖaŋuɖola
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Aɖaŋuɖola
  Aɖaŋuɖola
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Dzikpɔla
  Dzikpɔla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Dzikpɔla
  Dzikpɔla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nuxlẽla
  Nuxlẽla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nuxlẽla
  Nuxlẽla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Agbenɔnɔ Kple Subɔsubɔdɔ Kpekpea
  Agbenɔnɔ Kple Subɔsubɔdɔ Kpekpea
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Agbenɔnɔ Kple Subɔsubɔdɔ Kpekpea
  Agbenɔnɔ Kple Subɔsubɔdɔ Kpekpea
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Hamea Ƒe Biblia Nusɔsrɔ̃
  Hamea Ƒe Biblia Nusɔsrɔ̃
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hamea Ƒe Biblia Nusɔsrɔ̃
  Hamea Ƒe Biblia Nusɔsrɔ̃
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nutome Sue Dzikpɔla
  Nutome Sue Dzikpɔla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nutome Sue Dzikpɔla
  Nutome Sue Dzikpɔla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Hamea Ƒe Biblia Nusɔsrɔ̃
  Hamea Ƒe Biblia Nusɔsrɔ̃
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hamea Ƒe Biblia Nusɔsrɔ̃
  Hamea Ƒe Biblia Nusɔsrɔ̃
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nutome Sue Dzikpɔla
  Nutome Sue Dzikpɔla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nutome Sue Dzikpɔla
  Nutome Sue Dzikpɔla
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Kpekpea Atrɔ Vie
  Kpekpea Atrɔ Vie
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Kpekpea Atrɔ Vie
  Kpekpea Atrɔ Vie
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Kpeɖeŋutɔ
  Kpeɖeŋutɔ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Kpeɖeŋutɔ
  Kpeɖeŋutɔ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nusɔsrɔ̃
  Nusɔsrɔ̃
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nusɔsrɔ̃
  Nusɔsrɔ̃
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tanya
  Tanya
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tanya
  Tanya
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nyawo Tsoƒe
  Nyawo Tsoƒe
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nyawo Tsoƒe
  Nyawo Tsoƒe
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Dɔdeasiwo
  Dɔdeasiwo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Dɔdeasiwo
  Dɔdeasiwo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Game
  Game
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Game
  Game
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nuŋlɔɖiwo
  Nuŋlɔɖiwo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nuŋlɔɖiwo
  Nuŋlɔɖiwo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nusɔsrɔ̃ Evelia
  Nusɔsrɔ̃ Evelia
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nusɔsrɔ̃ Evelia
  Nusɔsrɔ̃ Evelia
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Setting
  Setting
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Setting
  Setting
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Klass
  Klass
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Klass
  Klass
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Sukuxɔ Evelia Ƒe Aɖaŋuɖola
  Sukuxɔ Evelia Ƒe Aɖaŋuɖola
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Sukuxɔ Evelia Ƒe Aɖaŋuɖola
  Sukuxɔ Evelia Ƒe Aɖaŋuɖola
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Sukuxɔ Evelia
  Sukuxɔ Evelia
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Sukuxɔ Evelia
  Sukuxɔ Evelia
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Fiaɖuƒe Akpata me
  Fiaɖuƒe Akpata me
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Fiaɖuƒe Akpata me
  Fiaɖuƒe Akpata me
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. FA
  FA
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. FA
  FA
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. S
  S
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. S
  S
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Sukuvi
  Sukuvi
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Sukuvi
  Sukuvi
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Egbe
  Egbe
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Egbe
  Egbe
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Kwasiɖ. si Gbɔna
  Kwasiɖ. si Gbɔna
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Kwasiɖ. si Gbɔna
  Kwasiɖ. si Gbɔna
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Suku Bubuwo
  Suku Bubuwo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Suku Bubuwo
  Suku Bubuwo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nyataƒonyawo
  Nyataƒonyawo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nyataƒonyawo
  Nyataƒonyawo
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Kpeɖeŋutɔ
  Kpeɖeŋutɔ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nusɔsrɔ̃ %1
  Nusɔsrɔ̃ %1
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nuƒo 2lia
  Nuƒo 2lia
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Kpeɖeŋutɔ
  Kpeɖeŋutɔ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Kpeɖeŋutɔ
  Kpeɖeŋutɔ
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nusɔsrɔ̃ %1
  Nusɔsrɔ̃ %1
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nusɔsrɔ̃ %1
  Nusɔsrɔ̃ %1
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nuƒo 2lia
  Nuƒo 2lia
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nuƒo 2lia
  Nuƒo 2lia
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2.  
 1.  
 2. Klass
  Klass 
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Klass
  Klass 
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Klass
  Klass 
  modifié par Kadmessy .
  Copier dans le presse-papier
08 août de 11:05 to 11:34